Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Mooi stukkie jagveld! R7,5m (met R2m se sonkrag-instellasies om van Eskom se netwerk af te wees, so daarsonder sou die prys R5,5m gewees het - met 'n Eskom kragrekening elke maand). 469 ha. Inkerman (tussen Thabazimbi en Ellisras). 2Ĺ ure vanaf Pretoria. Goeie herberg en buitegeboue. Rooibokke, koedoes, waterbokke, blouwildebeeste, njalas, buffels, swartwitpense. 11 wildteelkampies. Losgoed ingesluit. Wildplaas: 061

Scenic hunting farm! R7,5m (wIth R2m's solar power installations to be off Eskom's grid, so without that the price would've been R5,5m - with a Eskom bill every month). 469 ha. Inkerman (Between Thabazimbi en Ellisras / Lephalale). 2Ĺ ure from Pretoria. Good lodge and outbuildings. Impalas, kudus, waterbucks, bluewildebeests, nyalas, buffalos, Sables. 11 game breeding pastures. Loose asset included. Gamefarm: 061


Kliek vir video / Click for video

***************************

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 061

Opgestel / Created: 2019-04-29
Opgedateer / Updated: 2021-02-10

Naaste dorpie? / Nearest town: Thabazimbi & Ellisras 80 m elk

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 3Ĺ uur

 

Grootte? / Size?: 469 ha

 

Vorm: Min-of-meer vierkantig plus 'n gedeelte van 'n ander plaas wat toegevoeg is
Shape: More-or-less square plus a piece that has been added from another farm

 

Omheining Standaard wildheining ge-elektrifiseerd
Fencing Normal game fencing electrified

 

Geboue Sien fotos
Buildings See photos
3 x Chalets elk met badkamer; 1 x dubbel verdieping houthuis met 3 slaapkamers en 2 x badkamers. 1 Groot grasdak woonhuis 3 x slaapkamer met 2 x badkamers. Koelkamer. Staff behuising.
Sonkrag projek.

 

Wildgetalle  /Game count

40 Rooibokke / impala; 10 witflank rooibokke / white phlank impalas; 10 swart rooibokke / black impalas; 10 Koedoe / Kudu; 25 Wildebeeste / Bluewildebeest; 10 Njala / Nyala; 5 Waterbokke / Waterbuck; 10 swartwitpense / sable; 10 buffels / buffalo; Gemsbokke / Gemsbuck
 

Wildteelkampies: 11
Game breeding pastures: 11

 

Topografie Plat / Topography Flat

 

Bure Wildplase / Neighbours Game farms (wildlie estates / ranches)

 

Tipe grond / Soil type: Sand

 

Bome (noem 3 spesies) / Trees (name 3 species): Rooibos, witgat, rosyntjiebos

 

Gras soet / Grass sweet

 

Gehalte van weiding Goed / Quality of grazing Good

 

Paaie Voldoende / Roads Abundant

 

Is daar Eskom krag? Indien nie, hoe vÍr van die grens af is die naaste kragpunt? Belangrik: daar was Eskom krag en de eienaar het van die netwerk afgegaan. Die krag-instellasie nou is sonpanele, batterye en 'n nodkragopwekker en dit werk net soos Eskom krag maar dis gratis. Die oprigting van die sonstelsel het R1,5m beloop.
Is there Eskom electricity? If not - how far from the boundary is the nearest connection point?: Important: there was Eskom electricity but the owner went off grid.he installed solar panels with batteries and a back-up generator. The input cost was R1,5m ans it works exactly like but it's for free!

 

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 450 mm

 

Watervoorsiening / Water supply

Boorgate / Boreholes

Hoeveel? / How many?: 4

Hoe toegerus? / How equipped?: 3 toegerus met sonpompe / 3 equipped with solar pumps

Hoe sterk is die sterkste boorgat? / How strong is the strongest borehole?: 5000 l/h; 3000 l?h & 800 l/h

Reservoirs

Hoeveel watertenks? / How many water tanks?: 3

Hoeveel sementdamme? / How many cement dams?: 1

Krippe en skuilings / Troughsand hides

Hoeveel krippe? / How many troughs?: 11 krippe

Hoe lyk hulle (pan / beeskrip / wildkrip)? / How do they look (pan / cattle crib / game crib)?: TeŽlkamp krippe (semen ten plastiek)

Is daar skuilings en hoeveel?/ Are there hides and how many?: 6 Skuilings

 

Ligging & toegang / Location & access

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?: 30 km

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas? Bineplaas
Does the farm border a public road or is it an inside farm? : Inside farm

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is? 2
How many gates to open & close before you're on the farm?: 2

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: 0

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? 0 / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?: 0

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?: 0

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache:: 50 km

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?: 0

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?: 0

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?: 0

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?: 0

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly)

Kragrekening (maandeliks) / Power bill (monthly): R

Salarisse en lone (maandeliks) / Salaries and wages (monthly): R

Grondbelasting / Land tax: R

Voer (jaarliks) / Fodder (yearly): R

 

Besitstruktuur / Owner setup

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? BK / How's the farm owned - private, trust, CC, company?: CC

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? Oordrag
Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?
: Transer

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?: Ja

 

Losgoed (buiten wild) ingesluit by die koopprys: meubels / Loose assets (except game) included in the price:
Net meubels in hoofhuis is nie ingesluit nie asook gereedskap.

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?: ??????

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Ek vra nie want ek kry nie altyd 'n eerlike antwoord nie / I don't ask because I don't always get an honest answer

 

Enige-iets meer? / Anything more?: Hierdie plaas lewer 'n opbrengs van R2m per jaar uit wildboerdry! / This farm produces R2m per annum from game farming!

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter