Game farms for sale


Bosveld is wildwreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas:
Gamefarm
:

   1028

Ligging, ? Provinsie / ? Province

Opgestel

2014-09-26 Created

Opgedateer

2015-12-11 Updated

P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd
 
 
P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated
 
'n Agent word vergoed vir sukses. Moenie vir my s ek het min tyd spandeer aan hierdie transaksie nie, u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. Indien u my per uur wil vergoed moet u dit van die begin af vir my s. Moenie my penaliseer vir my effektiwiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
 
An agent gets remunerated for success. Don't tell me I didn't spend much time on this transaction, you don't know what happens behind the scenes. If you want to pay me per hour tell it to me right from the start. Don't penalise me for my efficiency - it actually makes me worth more.
 

Pragtige gebroke Bosveld! Rustenburg / Swartruggens. Goeie akkomodasie. Baie wild. Wildplaas: 1028

1) Gedeelte 92 (50 ha met huis) R2,75m

2) Gedeelte 67 (109 ha met herberg) R4,3m

3) Gedeelte 92 + 105 (109 ha met huis en boskamp) R3,95m

4) Gedeelte 92 + 105 + 50 (240 ha met huis en boskamp) R4,3m

5) Gedeelte 67 + 50 (240 ha met herberg) R6,5m

6) Gedeelte 67 + 50 + 105 (299 ha met herberg en boskamp) R5,4m

7) Alles (360 ha) R7,5m (as eenheid wildwerend omhein)

Scenic broken Bushveldt! Rustenburg / Swartruggens. Good accommodation. Abundant game. Gamefarm: 1028

1) Portion 92 (50 ha with house) R2,75m

2) Portion 67 (109 ha with lodge) R4,3m

3) Portion 92 + 105 (109 ha with house & bush lodge) R3,95m

4) Portion 92 + 105 + 50 (240 ha with house & bush lodge) R4,3m

5) Portion 67 + 50 (240 ha met lodge) R6,5m

6) Portion 67 + 50 + 105 (299 ha with lodge & bush lodge) R5,4m

7) Everyting (360 ha) R7,5m (game fenced as a unit)

Naaste dorpie? / Nearest town

Rustenburg / Swartruggens / Koster

Grootte? / Size?

360 ha

Omheining (Wildheining, hoeveel drade, toestand, elektrifisering ens - beskryf) / Fencing (Game fenced, how many strands, electrified etch - describe)

1.      70% Bonnox heining

2.      30% 22 draad

3.      2 kante (grens aan die pad) dubbel drade. Teen die pad 17 draad bees heining +- 15 meter in Bonnex heining , Bonnex heining geelektrifiseerd

Geboue - gee volledige beskrywing insluitend die afwerking van die mure (siersteen, hout. kleur ens), beskrywing van dakke (grasdak ens), aantal beddens ens. / Buildings - give detailed description including the walls (face brick, wood, colour etch), roofs (thached etch), beds etch.

1.      Gedeelte 92

a.      Grasdak woning drie slaap kamer twee badkamers sitkamer tv kamer eetkamer kombuis opwasplek en spens. Gepleister en teels op vloer

b.     Groot toe geboude lapa  +- 105m2 met ingeboude kroeg en kaggel en badkamer. Was kamer en stoor kamer grasdak gepleister met teel vloer

c.     Afdakke vir 5 voertuie

d.    Hout zozo tipe stoorkamer

e.     Toe geboude skuur 6mx15m

f.      Werkers woonhuis twee kamers met badkamer. Steen gebou met sink dak. Lopende water en krag

g.     Werf +-4 hektaar met elektriese heining

2.      Gedeelte 105

a.       Vier hout hutte slaap 2 per hut

b.      badkamer hut

c.       kombuis hut en

d.      lapa,

e.       geen krag basiese jagters kamp

3.      Gedeelte 67

a.     10 dubbel en suite kamer lodge , met sitkamer eetkamer gepleister steenmure met sink dak en teel vloere

b.     groot unieke kroeg (Buffel leer stoele)en konferensie kamer, Grasdak gepleisterde steen mure

c.     Groot grasdak lapa

d.    Kantoor met ontvangs en groot stoep

e.     Speletjies kamer

f.      Stoor kamer x2

g.     Slagkamer en koel kamer

h.     Tuin met besproeing stesel

i.   Rock swembad

j.    Werkers kwartiere twee kamer een kombuis en badkamer krag en water

4.      Gedeelte 50 Overbeterde grond

Wildgetalle  /Game count

Rooibok / Impala 150; Koedoe / kudu 60; Blouwildebees / bluewildebeest 35; Zebra / zebra 9; Blesbok / blesbuck 12.

Wildteelkampe: hoeveel en hoe groot elk? Is hulle ge-elektrifiseer? / Game breeding camps: how many & how big each? Are they electrified?

 Slegs een groot wildkamp

Topografie (hoeveel plat, hoeveel berg, hoeveel gebroke ranteveld ens).Indien berge beskryf die berge - golwende toeganklike berg of baie klowe & afgronde ens. / Topography (how much flat, how much mountains, how much broken topography etch). If mountainous describe the mountains - rolling, how many gullies, cliffs, precipices etch.

1.      Wisselende topografie Koppies baie toeganklik met vlakte in die middel.

2.      Elkeen van die drie gedeeltes het vlakte area as ook n koppie area

3.      Die omgewing word beskryf as Die Soet Suur bosveld, n unieke strook wat strek vanaf Rustenburg tot by Zeerust waar die Hoeveld na die suide verander in die Bosveld in die noorde. Die streek word gekenmerk deur sy groen heuwels en ruie bos.

Positiewe bure - as u plaas bv. teen 'n groot reservaat l ens. / Positive neighbors - like if the farm is adjacent to a big reserve etch.

1.      Wildsplase aan twee kante,

2.      Bees, skaap en wild ander kant

Tipe grond / Soil type

1.      30 % rooi grond

2.      20% kliprandjies

3.      50% turf

Bome (noem 3 spesies) / Trees (name 3 species)

Olienhout; Karee; Tambotie; Blinkblaar-wag-'n-bietjie; Soetdoring; Haak-en-Steek

Gras (soet / suur / gemeng) / Grass (sweet / sour / mixed)

 Soet / suur gemengde Bosveld

Gehalte van weiding (kaalgewei, oorbewei, bosindringing, uitheemse indringers ens - probeer eerlik wees!) / Quality of grazing - overgrazed, bush encroachment, foreign species etch - please try to be honest!)

1.      Weiding goed baie gras.

2.      Sekel bos twee gedeeltes op die plaas nie meer as 10% van die plaas.

3.      Baie min indringer plante. 

Paaie - beskryf / Roads - describe

  22 km paaie, geskraap nie gegruis.

Is daar Eskom krag? Indien nie, hoe vr van die grens af is die naaste kragpunt? / Is there Eskom electricity? If not - how far from the boundary is the nearest connection point?

1.      3 punte van lewering

Renval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?

  600 mm p a

Watervoorsiening
Water supply

Boorgate 
Boreholes

Hoeveel? / How many?:9

Hoe toegerus? / How equipped?: 4 toegerus met dompel pompe 3 fase krag

Hoe sterk is die sterkste boorgat? / How strong is the strongest borehole?: weet nie

Reservoirs

Hoeveel watertenks? / How many water tanks?: 9 tenks

Hoeveel sementdamme? / How many cement dams?: 3

Krippe / Troughs

Hoeveel / How many?:5

Hoe lyk hulle (pan / beeskrip / wildkrip)? / How do they look (pan / cattle crib / game crib)?:bees krippe

Is daar skuilings en hoeveel?/ Are there hides and how many?: nee

Estetiese water (grondamme, riviere, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, waterfalls):

 6 grond damme. Seisoenale spruit

Ligging & toegang
Location & access

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?:

 2 km tot by die hek

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas? / Does the farm border a public road or is it an inside farm? :

 Grens aan die grondpad

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is?:
How many gates to open & close before you're on the farm?:

 Een - die plaas se hek

Vliegveld? / Runway?

 n.v.t

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?

 3 swart

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?

 Nee

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer. / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache.

 10 km

Serwitute & kopsere /Servitudes & headaches

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?:    1

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?:   ja

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?:     nee

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?:    nee

Uitgawes (rofweg) /Expenses (roughly)

Kragrekening (maandeliks) / Power bill (monthly): R9500

Salarisse en lone (maandeliks) / Salaries and wages (monthly): R6000

Grondbelasting / Land tax: R0

Voer (jaarliks) / Fodder (yearly): R0

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? / How's the farm owned - private, trust, CC, company?

1.      Gedeelte 67,50 en gedeelte 105 in BK

2.      Gedeelte 92 in twee individue

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?

Beide. Afhangende van die hoe transaksie gestruktureer word. Indien gedeelte 67, 50 en 105 saam gekoop word kan die bk gekoop word. Die BK het twee lenings rekeninge (tesame R5,6m) dus sal die koper basies die lenings rekeninge aflos en die restant sal gaan as die nominale ledebelang. In groot voordeel is dat die bk n aangeslane verlies van R2,73m het.

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?

 Ja

Losgoed (buiten wild) ingesluit by die koopprys - so volledig moontlike inventaris asseblief / Loose assets (except game) included in the price - a complete inventory please, if possible

1.      Afhangende van die opsie gekies

2.      Indien al die gedeeltes verkoop word in een transaksie sal al die losgoed ingesluit word( MF290 trekker, skraper, Falcon150 slasher, offset ploeg, sleepwa, Toyota Wildbesigtigings voertuig Land rover wild besigtigings voertuig. 500l brandweer sleepwa.Vervoer bak vir wild)

3.      Lodge (gedeelte 67) word verkoop met meubels, linne, eetgerei

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?

 Geen terme

Rede vir verkoop? / Reason for sale?:

 Moeg geboer

Enige-iets meer? / Anything more?

1.      Die plaas is slegs 2 km vanaf die N4 nasionale pad en 2 km vanaf die naaste vulstasie, winkel, slaghuis, poskantoor en bottelstoor.

2.      Slegs 180 km vanaf Johannesburg en 120 vanaf Pretoria.

3.      Lodge goedgekeur per NEMA wet

4.      Dranklisensie

5.      Vrystelling geweer asook boog jag

Voorsien ons asseblief van enige dokumentasie wat die eiendom se waarde staaf of bewys, byvoorbeeld 'n geskrewe waardasie, 'n drakrag-ontleding ens. / Please supply us with any documentation that confirm or proof the value of the property, like a written valuation, an analysis of the carrying capacity etch.

Huis / House

 

Herberg / Lodge

 

Boskamp / Bush Lodge

 

Bos / Bush

 

Funksionele verbeterings en losgoed
Funktional improvements and loose assets

 

Fotos ontvang vanaf die eienaar
Photos received from the owner

 

Videoklips / Video clips

Boskamp / Bush Lodge
Lodge / Lodge
Lodge / Lodge
Bos / Bush
Bos / Bush
Bos / Bush
Bos / Bush

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Koper, het u die finansile vermo?

 • Keuring: Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:
  a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.
  b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.
  c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?
  d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?
  e) Koop u alleen of saam met vennote?

  Die redes:
 • Opregte navrae: Ons is heeltemal bereid om moeite vir u te doen as u geld eers later gaan beskikbaar raak of as u nog onseker is of u hoegenaamd 'n wildplaas wil koop - solank u die finansile vermo het om te koop, nou of in die toekoms, is dit reg met ons. U mag maar eerlik wees oor u begroting - ons hanteer dit vertroulik en ons kan nie pryse opblaas nie, dis op die internet!
 • Naewe navrae:
  1) Mense met te min geld maar met ambisie of 'n droom: 'n Wildplaas is nie 'n kommersile eiendom nie maar 'n "nice to have". Daarom word die pryse van wildplase nie bereken deur sy
  opbrengspotensiaal (landbouwaarde) nie. 'n Wildplaas koop jy kontant of met 'n 40% deposito + 60% verband (daar is uitsonderings) maar die verband word gediens uit 'n ander bron as die wildplaas self. Jy koop die plaas en dan laat jy hom werk - dit betaal sy eie uitgawes + maak 'n wins maar nie genoeg om 'n verband te diens + jou lewenstandaard waaraan jy gewoond is te handhaaf nie. Met ander woorde jy koop nie 'n wildplaas op skuld en boer dit uit nie. Dus vra jy nie finansile state of besettingsyfers, met die bedoeling om te bereken of jy die plaas kan bekostig, as jy 'n wildplaas koop nie. Die eskalasie (waardevermeerdering) van 'n wildplaas is gemiddeld 12% per jaar.
  2) Mense met te min geld maar ken iemand met geld en probeer dan daardie iemand oorreed om 'n wildplaas te koop (gewoonlik sodat hy, wat die navraag doen, dit kan bestuur): Wees net eerlik asseblief. Moenie vir my s jy's 'n kontantkoper en dan vind ek later uit dis iemand anders se kontant nie! Wees openlik - dalk kan ek jou help om jou droom te verwesenlik.
  3) Goedkoop oorsese lenings en buitelandse skenkings vir werkskepping en ekonomiese ontwikkeling (wat gewoonlik 'n besigheidsplan verg) is, in die wildbedryf, 'n foefie.
 • Kwaadwillige navrae: Ongelukkig is daar mense wat niks geld het nie en nooit 'n wildplaas kan bekostig nie, en hulle weet dit, wat ons probeer misbruik vir 'n gratis besoek aan 'n wildplaas. As ons u uitvang publiseer ons u naam en identiteitsnommer op die internet vir die hele wreld om te sien (sien ons afdeling vir eiendomsagente).

Kommissie

 • 'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my s ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal s dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
 • Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
 • Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroer betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus nie misbruik om die mark te toets nie.

Buyer, do you have the financial ability?

 • Selection: Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:
  a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of
  you - the person making the enquiry
  b) The name of the
  decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.
  c) What percentage of the purchase price do you have to loan?
  d) Are you making use of an investor / investors?
  e) Are you buying alone or with partners?

  The reasons:
 • Honest enquiries: We're gladly prepared to make an effort for you if your money shall only be available later or if you're still uncertain if you want to buy a game farm at all - as long as you have the financial ability to buy, now or in future, it's okay with us. You may be honest about your budget - we handle it confidentially and we can't inflate prices, it's on the internet!
 • Naf enquiries:
  1) People without enough money but with ambition or a dream: A game farm is
  not a commercial property but a "nice to have". Therefore the price of a game farm is not calculated by it's income potential (agricultural value). You purchase a game farm cash or with a 40% deposit + 60% loan (there are exceptions) but the repayments come from a source other than the game farm itself. You purchase the farm and then you make it work - it can cover it's own expenses and make a profit but not enough to service bond repayments + maintain your standard of living you're used to. In other words you can't buy a game farm on debt and farm it out. Therefore you don't ask for financial statements or occupation figures, with the intent to calculate if you can afford the farm, when buying a game farm. The escalation (growth in value) of a game farm is 12% per annum average.
  2) People without enough money but who know somebody with money and try to convince that person to purchase a game farm (usually with the intention to manage the farm for the owner): Please be honest. Don't tell me you're a cash buyer and then I find out later that it's somebody else's cash! Be honest and maybe I can help you to realise your dream.
  3) Cheap foreign loans and foreign donations for economic uplifting (that normally requires a business plan) is, in the game farming industry, a gimmick.
 • Malicious enquiries: Unfortunately there are people who can't and never will be able to afford a game farm, and they know it, who try to misuse us for a free visit to a game farm. If we catch you out we name and shame you with your name and identity number on the internet for the whole world to see (see our section for estate agents).

Commission

 • An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
 • The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
 • Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme).  For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, don't abuse us to test the market.

 

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief:

Newsletter:

1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn.
2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees.
3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.

1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line.
2) To see newsletter photos you must be online.
3) Links don't work in our newsletter.