Game farms for sale


Bosveld is wildwreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas:
Gamefarm
:

   1089

Vaalwater omgewing, Lephalale distrik, Limpopo Provinsie

Opgestel

2016-10-21 Created

Opgedateer

2016-10-22 Updated
     

Goed ontwikkelde Waterberg wildplaas! R7,7m. 464 ha. Vaalwater / Lephalale (Ellisras). Goeie akkomodasie en buitegeboue. Baie wild. Wildplaas: 1089

Well developed Waterberg gamefarm! R7,7m. 464 ha. Vaalwater / Lephalale (Ellisras). Good accommodation and outbuildings. Abundant game. Gamefarm: 1089

Size of land: 464 ha, fully game fenced, luxury housing, fully furnished & all loose assets included. 
Water: Borehole x 3, submersible pump, Lister diesel and windmill. Lawn indicates enough water, large cement reservoir.
Distance from Pretoria, Zambesi offramp: 210 km, of which zero km dirt road.
Game count, very conservative estimate:
20 Blue Wildebeest
15 Kudu
15 Zebra
10 Eland
3 Giraffe 
No land claim.
Eskom electricity: Yes with emergency generator attached.
Distance from informa settlement or tribal area: 60 km Vaalwater, 65 km Marapong.
Any mining activities in the area? None.
VAT registered: Yes, sold as going concern. Zero rate if buyer is also VAT registered.

Buildings, permanent structures:
House 1: Thatched, 4x bedroom bungalow style, en suite bathrooms.
House 2: Thatched, Three bedroom, 2 bathroom. Main bedroom seperate from guest room.
House: 3: Entertainment room with large wooden windows frames overlooking bush, deck area.
Braai area under huge trees.
Shed, solid floor, approximately 250 m.
Walk in fridge
Laundry room.
Workers accommodation is house with three bedrooms 1 bathroom and kitchen, seperate from main land unit.
Residential area is fully game fenced, electrified with remotely operated gate.
Jacuzzi in the bush, with water supply and flush toilet. 
Loose assets: Land Cruiser, Polaris buggy, quad bikes. 
Topography: Flat 60% and rolling landscape, when I viewed routes travelled dit not require 4x4 vehicle.
No irrigation, no possibility of irrigation.
No irrigation in close vicinity, 30 km.
No open water
Seasonal fountain that has water all throughout the rainy season, according to the farm manager.
No servitudes.
No neighbor driving across the land.
No right of life.
No inner fences.
No game breeding camps.
No game breeding project.
No rental of land, the seller wants to sell.
No big Eskom overhead pylons.
No cattle handling facilities.
No payment terms, no downpayment option.
Mobile phone reception: MTN/Vodafone 3G & 4G.
Landline telephone: No
Safety: Low risk, please speak with owner and local community policing concerning safety score.
Satellite TV available.
No landing strip but there is enough flat area for a landing strip.
No sign of invader plants.
Grazing, sour grass area, high relative rainfall area.
How is the property owned ? Legal entity.
Who are the neighbors ? Weekend farmers from Gauteng.
Where does the seller live ? South Gauteng.
Who is living on the land ? Uninhabited, except for the farm manager.
Reason for selling ? Downsizing operations, retirement.
Fully developed roads network.
Shape of the land: Square.
How many kilometers dirt road ? Zero.
Does the farm border a tarred road ? Yes, Ellisras/Vaalwater R33 (Route 33).
Elevation: 1260 meter above sea level.
Closest town, Ellisras 40 km, Vaalwater 50 km.
How many gates to open to the main gate ? None.
Roads to the property and accomodation is accesable to expensive luxury German sedan cars and Range Rovers.

Trees:
Rosyntjiebos, Blinkblaar-wag-'n-bietjie, Gewone haakdoring, Gewone Wildevye, Koedoebessie, Combretum zeyheri. Raasblaar, Laventelboom, Maroela, Doringklapper, Rooibos, Vaalboom, Boekenhout, Fluweelboswilg and wildesering.
How many workers? One, male, speaks absolutely fluent Afrikaans, very neat person.
Average rainfall ? 600 mm per annum
Average temp: 
Summer Average day 37C, minimum 22C, cooling down after midnight. Hottest mid-Oct to March.
Winter Average day 22C, minimum 1C. "Coldest" July-Aug. Winters are dry, 98% sunny May to early October with no rain.
Rainy season from Oct-March. Days may appear be extremly hot and humid, first rains usually 2nd week(end) of October.

Price is negotiable. You are welcome to submit a written offer.
Agent's commission is a private matter between the seller and agents. Your offer will include agent's commission.
As instructed by the seller, buyers may be required to answer questions regarding your financial capability, please do not be offended when asked.

Preference given to cash buyers.

Buyer, are you financially capable? Do not be offended by this question, we are not interested in your bank balance only your capability to successfully submit an offer to buy.

Viewing by appointment only, at least 24 hours prior notice required.

Moveable assets and game may change without prior notice, buyer please negotiate and conduct a game count to avoid uncertainty.
Moveable assets: Buyer will make a note of the loose assets, take pictures where needed, negotiate the loose assets, furniture included. The signed contract has the final word. Caveat emptor. There has been instances where buyer and seller was at odds (boxing match) about small loose items like a plastic chair, a coffee table. You'd be surprised how quickly "Oom, jy kan maar die tafeltjie vat, ek wil hom nie h" can turn out to a boxing match. Inventory, pictures, negotiate, contract.
Wild game loose assets: Included. Buyer may, at his own cost, conduct a game count. The signed contract has th
e final word. Inventory, pictures, negotiate, contract. Caveat emptor.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus


1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
 
 
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.
 
'n Agent word vergoed vir sukses. Moenie vir my s ek het min tyd spandeer aan hierdie transaksie nie, u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. Indien u my per uur wil vergoed moet u dit van die begin af vir my s. Moenie my penaliseer vir my effektiwiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
 
An agent gets remunerated for success. Don't tell me I didn't spend much time on this transaction, you don't know what happens behind the scenes. If you want to pay me per hour tell it to me right from the start. Don't penalise me for my efficiency - it actually makes me worth more.
 

Koper, het u die finansile vermo?

 • Keuring: Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:
  a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.
  b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.
  c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?
  d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?
  e) Koop u alleen of saam met vennote?

  Die redes:
 • Opregte navrae: Ons is heeltemal bereid om moeite vir u te doen as u geld eers later gaan beskikbaar raak of as u nog onseker is of u hoegenaamd 'n wildplaas wil koop - solank u die finansile vermo het om te koop, nou of in die toekoms, is dit reg met ons. U mag maar eerlik wees oor u begroting - ons hanteer dit vertroulik en ons kan nie pryse opblaas nie, dis op die internet!
 • Naewe navrae:
  1) Mense met te min geld maar met ambisie of 'n droom: 'n Wildplaas is nie 'n kommersile eiendom nie maar 'n "nice to have". Daarom word die pryse van wildplase nie bereken deur sy
  opbrengspotensiaal (landbouwaarde) nie. 'n Wildplaas koop jy kontant of met 'n 40% deposito + 60% verband (daar is uitsonderings) maar die verband word gediens uit 'n ander bron as die wildplaas self. Jy koop die plaas en dan laat jy hom werk - dit betaal sy eie uitgawes + maak 'n wins maar nie genoeg om 'n verband te diens + jou lewenstandaard waaraan jy gewoond is te handhaaf nie. Met ander woorde jy koop nie 'n wildplaas op skuld en boer dit uit nie. Dus vra jy nie finansile state of besettingsyfers, met die bedoeling om te bereken of jy die plaas kan bekostig, as jy 'n wildplaas koop nie. Die eskalasie (waardevermeerdering) van 'n wildplaas is gemiddeld 12% per jaar.
  2) Mense met te min geld maar ken iemand met geld en probeer dan daardie iemand oorreed om 'n wildplaas te koop (gewoonlik sodat hy, wat die navraag doen, dit kan bestuur): Wees net eerlik asseblief. Moenie vir my s jy's 'n kontantkoper en dan vind ek later uit dis iemand anders se kontant nie! Wees openlik - dalk kan ek jou help om jou droom te verwesenlik.
  3) Goedkoop oorsese lenings en buitelandse skenkings vir werkskepping en ekonomiese ontwikkeling (wat gewoonlik 'n besigheidsplan verg) is, in die wildbedryf, 'n foefie.
 • Kwaadwillige navrae: Ongelukkig is daar mense wat niks geld het nie en nooit 'n wildplaas kan bekostig nie, en hulle weet dit, wat ons probeer misbruik vir 'n gratis besoek aan 'n wildplaas. As ons u uitvang publiseer ons u naam en identiteitsnommer op die internet vir die hele wreld om te sien (sien ons afdeling vir eiendomsagente).

Kommissie

 • 'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my s ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal s dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
 • Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
 • Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroer betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus nie misbruik om die mark te toets nie.

Buyer, do you have the financial ability?

 • Selection: Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:
  a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of
  you - the person making the enquiry
  b) The name of the
  decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.
  c) What percentage of the purchase price do you have to loan?
  d) Are you making use of an investor / investors?
  e) Are you buying alone or with partners?

  The reasons:
 • Honest enquiries: We're gladly prepared to make an effort for you if your money shall only be available later or if you're still uncertain if you want to buy a game farm at all - as long as you have the financial ability to buy, now or in future, it's okay with us. You may be honest about your budget - we handle it confidentially and we can't inflate prices, it's on the internet!
 • Naf enquiries:
  1) People without enough money but with ambition or a dream: A game farm is
  not a commercial property but a "nice to have". Therefore the price of a game farm is not calculated by it's income potential (agricultural value). You purchase a game farm cash or with a 40% deposit + 60% loan (there are exceptions) but the repayments come from a source other than the game farm itself. You purchase the farm and then you make it work - it can cover it's own expenses and make a profit but not enough to service bond repayments + maintain your standard of living you're used to. In other words you can't buy a game farm on debt and farm it out. Therefore you don't ask for financial statements or occupation figures, with the intent to calculate if you can afford the farm, when buying a game farm. The escalation (growth in value) of a game farm is 12% per annum average.
  2) People without enough money but who know somebody with money and try to convince that person to purchase a game farm (usually with the intention to manage the farm for the owner): Please be honest. Don't tell me you're a cash buyer and then I find out later that it's somebody else's cash! Be honest and maybe I can help you to realise your dream.
  3) Cheap foreign loans and foreign donations for economic uplifting (that normally requires a business plan) is, in the game farming industry, a gimmick.
 • Malicious enquiries: Unfortunately there are people who can't and never will be able to afford a game farm, and they know it, who try to misuse us for a free visit to a game farm. If we catch you out we name and shame you with your name and identity number on the internet for the whole world to see (see our section for estate agents).

Commission

 • An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
 • The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
 • Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme).  For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, don't abuse us to test the market.

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief:

Newsletter:

1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn.
2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees.
3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.

1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line.
2) To see newsletter photos you must be online.
3) Links don't work in our newsletter.