Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1101

Opgestel / Created: 2017-09-29
Opgedateer / Updated: 2017-09-29


Gelyk soet Bosveld - mooi groot bome! R11m.
705 ha. Tom Burke. Goeie geboue. Baie wild. Wildplaas: 1101
Flat sweet Bushveldt - nice big trees! R11m. 705 ha. Tom Burke. Good buildings. Abundant game. Gamefarm: 1101

***************************

Plaasdetail / Farm detail

Naaste dorpie? / Nearest town

Tom Burke /  Swartwater

Grootte? / Size?

 705 hektaar

Omheining (Wildheining, hoeveel drade, toestand, elektrifisering ens - beskryf) / Fencing (Game fenced, how many strands, electrified etch - describe)

Wildsheining met 22 drade nie ge-elektrifiseerd

Geboue - gee volledige beskrywing insluitend die afwerking van die mure (siersteen, hout. kleur ens), beskrywing van dakke (grasdak ens), aantal beddens ens. / Buildings - give detailed description including the walls (face brick, wood, colour etch), roofs (thached etch), beds etch.

 Luukse grasdak lodge met 5 chalets. Hoof lodge met jagkamer (8 beddens). Aparte kroeg, buite toilette en waskamer. Swembad en 2 bomas. Kantoor en slaggeriewe.  Motief gepleisterde buitemuurafwerking.

Wildgetalle  /Game count

Rooibok / Impala +-120; koedoe / kudu +-20; blouwildebees / bluewildebeest +-30; zebra / zebra 3; rooihartbees / redhartebeest 1; eland/ eland 20; gemsbok / gemsbuck 40;  blesbok / blesbuck 6; waterbok / waterbuck 30; kameelperd / giraffe 16; swartwitpens / sable 30 (nie by koopprys ingesluit);  Ander / other: steenbokke; duikers; vlakvarke; bosvarke en luiperds en bruin hahiena.

Wildteelkampe: hoeveel en hoe groot elk? Is hulle ge-elektrifiseer? /Game breeding camps: how many & how big each? Are they electrified?

 1 x 20 hektaar wildteelkamp met ge-elektrifiseerde wildsheining

Topografie (hoeveel plat, hoeveel berg, hoeveel gebroke ranteveld ens).Indien berge beskryf die berge - golwende toeganklike berg of baie klowe & afgronde ens. / Topography (how much flat, how much mountains, how much broken topography etch). If mountainous describe the mountains - rolling, how many gullies, cliffs, precipices etch.

 Geen koppies of berge nie. Plat topografie.

Positiewe bure - as u plaas bv. teen 'n groot reservaat lÍ ens. / Positive neighbors - like if the farm is adjacent to a big reserve etch.

 Binneplaas

Tipe grond / Soil type

 Rooi leemgrond

Bome (noem 3 spesies) / Trees (name 3 species)

 Maroela; Knoppiesdoring; Hardekool

Gras (soet / suur / gemeng) / Grass (sweet / sour / mixed)

 Gemeng

Gehalte van weiding (kaalgewei, oorbewei, bosindringing, uitheemse indringers ens - probeer eerlik wees!) / Quality of grazing - overgrazed, bush encroachment, foreign species etch - please try to be honest!)

 Grasweiding redelik en sommige gedeeltes bebos

Paaie - beskryf / Roads - describe

 Bree egalige netjies geskraapte paaie

Is daar Eskom krag? Indien nie, hoe vÍr van die grens af is die naaste kragpunt? / Is there Eskom electricity? If not - how far from the boundary is the nearest connection point?

 Ja, Eskom krag

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?

 450 mm

Watervoorsiening
Water supply

Boorgate 
Boreholes

Hoeveel? / How many?: 4 (3 toegerus en 1 nie)

Hoe toegerus? / How equipped?: 2 met elektrisiteit en 1 met diesel lister pomp

Hoe sterk is die sterkste boorgat? / How strong is the strongest borehole?:  Onbekend

Reservoirs

Hoeveel watertenks? / How many water tanks?:  3

Hoeveel sementdamme? / How many cement dams?:  1

Krppe / Troughs

Hoeveel / How many?:  Geen

Hoe lyk hulle (pan / beeskrip / wildkrip)? / How do they look (pan / cattle crib / game crib)?:  3 grondpanne en 1 geboude suiping in teelkamp

Is daar skuilings en hoeveel?/ Are there hides and how many?:  3

Besproeiing / Irrigation

 Geen

Estetiese water (grondamme, riviere, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, waterfalls):

 3 grondpanne

Ligging & toegang
Location & access

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?:

 Vanaf teerpad 3km tot by plaashek

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas? / Does the farm border a public road or is it an inside farm? :

 Binneplaas

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is?:
How many gates to open & close before you're on the farm?:

 1

Vliegveld? / Runway?

 Nee, maar wel helipad

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?

5 swartes 

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?

 Nee

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer. / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache.

 +- 20km

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?: Niemand

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?:  Nee

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?:  Nee

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?: Nee

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly)

Kragrekening (maandeliks) / Power bill (monthly): R6500

Salarisse en lone (maandeliks) / Salaries and wages (monthly): R13600

Grondbelasting / Land tax: R236pm

Voer (jaarliks) / Fodder (yearly): R

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? / How's the farm owned - private, trust, CC, company?

 Maatskappy met aandele in die trust

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?

 Aandele in maatskappy koop

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?

 Ja

Losgoed (buiten wild) ingesluit by die koopprys - so volledig moontlike inventaris asseblief / Loose assets (except game) included in the price - a complete inventory please, if possible

 Geen

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?

 Onderhandelbaar

Rede vir verkoop? / Reason for sale?:

 Aftrede

Enige-iets meer? / Anything more?

 Nee

Voorsien ons asseblief van enige dokumentasie wat die eiendom se waarde staaf of bewys, byvoorbeeld 'n geskrewe waardasie, 'n drakrag-ontleding ens. / Please supply us with any documentation that confirm or proof the value of the property, like a written valuation, an analysis of the carrying capacity etch.

Videos
Geen / None

 

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Buyer, do you have the financial ability?

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.