Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1102

Opgestel / Created: 2017-09-27
Opgedateer / Updated: 2017-09-29


Water! R55m. 3 053 ha. VAALWATER. Goeie geboue. Baie wild insluitend duur spesies. Wildplaas: 1102
Water! R55m. 3 053 ha. VAALWATER. Good buildings. Abundant game including expensive species. Gamefarm: 1102

***************************

Grootte / Size: 3 053 ha

Vorm / Shape: Min-of-meer vierkantig / More or less square

Ligging / Location: Waterberg distrik / district; 2 ure vanaf Zambesi (Sefako Makgatho) Rylaan / hours from Zambesi (Sefako Makgatho) Drive; 12 km grondpad / km gravel road. Grens aan grondpad / Borders tar road/gravel road/Inside farm. GeleŽ binne die Waterberg Biosfeer / Located inside the Waterberg Biosphere.

Omheining / Fencing: Normale wildheining (2,1 m hoog, 21 drade) in Ďn goeie toestand, nie geŽlektrifiseer nie / Normal game fencing (2,1 m high, 21 strands) in a good condition, not electrified

Geboue / Buildings: 1) Goeie woonhuis; 2) Goeie herberg met uitsig oor dam; 3) Store, slag- en koelgeriewe, werkershuise ensovoorts / 1) Good ownerís house; 2) Good guest lodge with view on dam; 3) Barn, slaughtering and cooling facilities; workerís accomodation and more

Topografie / Topography: Golwend en berg / Rolling and mountains 50/50

Wild / Game: Baie gewone wild in groot getalle en lekker mak. Groot boerdery duur wild in kleinkampies. Meer besonderhede op aanvraag / Abundant ordinary game in huge numbers. A lot of expensive game in the breeding camps. More detail upon request.

NB: Losgoed en wild wissel en word nie altyd vinnig bygegewerk nie. Indien wildgetalle op die plaas verskil van wildgetalle in die advertensie is dit nie oneerlikheid nie, dis 'n kwessie vir onderhandeling / NB: Loose assets and game fluctuate and is not kept up-to-date regularly so if the game numbers on the farm differ from the game numbers in the ad it's not dishonesty, it's something to negotiate about

Teelkampies / Breeding camps (pastures): Ja / Yes

Geskik vir / Suiteable for: Ekotoerisme / Eco tourism; Teel van wild / Game breeding

Grondtipe / Soil type: Sand

Flaura: Boekenhout, bergsering, raasblaar. Gemengde gras / Mixed grass

Algemene toestand van weiding / General condition of grazing: Goed / Good

Algemene toestand van paaie op die plaas / General condition of the roads on the farm: Voldoende paaie in goeie algemene toestand. Om paaie op hierdie plaas te maak was Ďn besonderse groot uitgawe weens die topografie. Die eienaar het goeie werk gemaak daarvan / Abundant roads in good general condition. The building of roads on this faarm was exeptionally expensive due to the topography of the farm. The owner did a proper job

Kragvoorsiening / Power supply: Eskom

ReŽnval (langtermyngemiddeld per jaar) / Rainfall (long term average per annum): 750 mm

Watervoorsiening / Water supply: Daarís so baie water op hierdie plaas, ekít nie eers uitgevra oor die watersituasie nie. Dis net riviere en damme waar jy kyk. Gronddamme maak in riviere kos ook geld / Thereís so much water on this farm, I didnít even ask about the water situation. Itís just rivers and dams everywhere. Also quite expensive infrastructure - the dams

Water opgaar en vrspreiding / Water storage and distribution: ? watertenks, ? sementdamme, ? watergate & krippe / ? water tanks, ? cement reservoirs, ? waterholes / troughs

Rivier / River: Baie / Many

Estetiese water (grondamme, riviere, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, waterfalls): Baie / Many

Besproeiing / Irrigation: 0

Vliegveld / Runway: In konstruksie / In construction

Arbeiders / Labourers: ? manlik / male, ? vroulik / female

Kopsere en onooglikhede / Headaches and ugly structures: Baie vÍr vanaf enige skooltjie, plakkerskamp of soortgelyke kopseer. Geen grondeis of bewoningsreg. Nie naby myne, kragstasies, hoogspanningsdrade of ander onooglikhede nie. Geen serwitute / Very far from any school, squatter camp or similar headache. No land claim or right of occupation. Not near mines, power stations, pilons or other ugly structures. No servitudes.

Positiewe bure / Positive neighbours: Geen (bv nasionale parke of groot 5 reservate) / None (like national parks or big 5 reserves)

Besitstruktuur / Ownership structure: BK/Trust/Maatskappy/Privaat / CC/Trust/Company/Private

BTW geregistreer? / VAT registred?: Ja / Yes

Losgoed / Loose assets:

NB: Losgoed en wild kan wissel en word nie altyd vinnig bygegewerk nie. Indien losgoed op die plaas verskil van losgoed in die advertensie is dit nie oneerlikheid nie, dis 'n kwessie vir onderhandeling / NB: Game loose assets and game can fluctuate and is not kept up-to-date regularly so if the loose assets on the farm differ from the loose assets in the ad it's not dishonesty, it's something to negotiate about.

Rede vir verkoop / Reason for sale: Onbekend (ek vra nie want ek kry nie 'n eerlike antwoord nie) / Unknown (I don't ask because I don't get an honest answer)

Algemene opmerkings deur die agent / General comments by the agent: Volledige ekologiese verslag beskikbaar op aanvraag / Complete ecological report available upon request

Videos
Video 01
Video 02
Video 03
Video 04
Video 05
Video 06
Video 07
Video 08
Video 09

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Buyer, do you have the financial ability?

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.