Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1106

Opgestel / Created: 2017-11-15
Opgedateer / Updated: 2017-11-27


Mooi golwende oop veld! R3,25m onderhandelbaar.
270 ha. Nylstroom (Modimolle) / Naboomspruit (Mookgopong). 1Ĺ uur. Groot mooi huis en tweede kleiner huis. Nog nie volledig wildwerend omhein nie maar geen binnedrade nie. Wildplaas: 1106
Scenic rolling open veldt! R3,25m negotiable.
270 ha. Nylstroom (Modimolle) / Naboomspruit (Mookgopong). 1Ĺ hoours. Spacious high quality house with second smaller house. Not fully game fenced yet but no internal fences. Gamefarm: 1106

***************************

Naaste dorpie? / Nearest town: Nylstroom (Modimolle)

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 1Ĺ uur

 

Grootte? / Size?: 270 ha

 

Omheining / Fencing: 75% wildwerend omhein / 75% game fenced

 

Geboue: Groot baie netjiese vierslaapkamer woonhuis; Tweede kleiner huis
Buildings: Spacious very good four bedroom house; Second smaller house

 

Wildgetalle  /Game count

 

Wildteelkampe: 0 / Game breeding camps: 0

 

Topografie Golwend / Topography Rolling

 

Positiewe bure - as u plaas bv. teen 'n groot reservaat lÍ ens. / Positive neighbours - like if the farm is adjacent to a big reserve etch: 0

 

Tipe grond / Soil type:

 

Bome (noem 3 spesies) / Trees (name 3 species):

 

Gras: gemeng / Grass: Mixed

 

Gehalte van weiding (kaalgewei, oorbewei, bosindringing, uitheemse indringers ens - probeer eerlik wees!) / Quality of grazing - overgrazed, bush encroachment, foreign species etch - please try to be honest!): Good / Good

 

Paaie - beskryf / Roads - describe: Voldoende paaie / Abundant roads

 

Is daar Eskom krag? Indien nie, hoe vÍr van die grens af is die naaste kragpunt? Ja. 2 aansluitings
Is there Eskom electricity? If not - how far from the boundary is the nearest connection point?
:
Yes. 2 connections.

 

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 750 mm p a

 

Watervoorsiening / Water supply

Boorgate / Boreholes

Hoeveel? / How many?: 5

Hoe toegerus? / How equipped?: 2

Hoe sterk is die sterkste boorgat? / How strong is the strongest borehole?: 15 000 l/h

Reservoirs

Hoeveel watertenks? / How many water tanks?:

Hoeveel sementdamme? / How many cement dams?:

Krppe en skuilings / Troughsand hides

Hoeveel krippe? / How many troughs?:

Hoe lyk hulle (pan / beeskrip / wildkrip)? / How do they look (pan / cattle crib / game crib)?:

Is daar skuilings en hoeveel?/ Are there hides and how many?:

 

Estetiese water (grondamme, riviere, spruite, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, glens, waterfalls):

 

Besproeiing / Irrigation: 0

 

Ligging & toegang / Location & access

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?: 12 km

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas? / Does the farm border a public road or is it an inside farm? : Grens aan grondpad / Borders gravel road

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is? / How many gates to open & close before you're on the farm?: 1

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: 0

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?:

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?: 0

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache:: 30 km

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?: 0

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?: 0

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?: 0

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?: 0

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly)

Kragrekening (maandeliks) / Power bill (monthly): R

Salarisse en lone (maandeliks) / Salaries and wages (monthly): R

Grondbelasting / Land tax: R

Voer (jaarliks) / Fodder (yearly): R

 

Besitstruktuur / Owner setup

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? / How's the farm owned - private, trust, CC, company?:

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?:

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?:

 

Losgoed (buiten wild) ingesluit by die koopprys - so volledig moontlike inventaris asseblief / Loose assets (except game) included in the price - a complete inventory please, if possible: Onderhandelbaar / Negotiable

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?: 0

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: ?

 

Enige-iets meer? / Anything more?: 0

Die volgende fotos is skermgrepe uit 'n video, beskikbaar op aanvraag
The following photos are screen grabs from a video, available upon request

Videos
Beskikbaar op aanvraag / Available upon request

 

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Buyer, do you have the financial ability?

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.