Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1108

Opgestel / Created: 2017-11-27
Opgedateer / Updated: 2017-11-27


Vredefort Koepel WÍreld-erfenisgebied! R16m onderhandelbaar.
671 ha. Tussen Parys en Potchefstroom. Goeie akkomodasie. Regte vir ontwikkeling van 'n herberg op 'n eie 5 ha binne hierdie plaas (ingesluit by hierdie koop). Baie wild insluitend swartwitpense. Wildplaas: 1108
Vredefort Koepel World Heritage Site! R16m negotiable.
671 ha. Between Parys en Potchefstroom. Good accomodation. Rights for the development of a lodge on a 5 ha inside this game farm (included in this sale). Abundant game including sable. Gamefarm: 1108

***************************

Ligging: Tussen Parys en Potchefstroom, grens aan teerpad
Location: Between Parys and Potchefstroom adjacent to the tar road

Grootte / Size: 671 ha

Wildplaas met alle toerusting, voertuie en wild as lopende saak het Ďn 2.4m diamant maas wildheining, onthaalvertrek met 2 aangrensende en-suite kamers, rondawel, lapa, swembad, sinkstoor, 2 arbeidershuise, 8 boorgate, kamerastelsel by 4 watergate asook ontwikkelingsregte vir Ďn 15 eenheid herberg met eie 5 ha transportakte.
Game farmwith all equipment, vehicles and game as running concern. 2,4m diamond mesh game fence. Entertaiment building with 2 addjacent en-suite rooms, rondavel, lapa, swimming pool, zinc barn, 2 labourer's houses, 8 boreholes, camera system at 4 water holes. Development rights for a 15 unit lodge with own 5 ha title deed.

Losgoed: Land Cruiser LAW, Land Rover wildbesigtigingsvoertuig, Fiat 780 DT trekker, Padskraper, Kragopwekker, Gereedskap, alle meubels, ens. Ook: wildsleepwa, 8 ton plat sleepwa en skotskar, gifspuit vir paaie, vuurvegter, bossiekapper, ripper, sweismasjien en gassweisstel, kragopwekker, waterpomp, draadtrekker, koelkamer, yskaste, slaghuistoerusting. Huishoudelike toerusting: eikehout sitkamerstel, 2 x eikehout eetkamerstelle, eikehoutkroeg met stoele, televisie en monitor met kamerastel, alle trofeŽ teen die mure, 8 beddens en alle beddegoed, volledige kombuistoerusting, 3 yskaste. Alle losgoed op die plaas is ingesluit.
Loose assets: Land Cruiser LAW, Land Rover game viewer, Fiat 780 DT tractor, grader, generator, tools, all furniture, etch. Also: game trailer, 8 ton flat trailer and skotskar, poisen blowers for roads, firefighter, slasher, ripper, welding machine and gas welding set, generator, water pump, fencing machine, walk-in fridge, fridges,
buthery equipment. Household equipment: eikehout sitkamerstel, 2 x eikehout eetkamerstelle, eikehout kroeg met stoele, televisie en monitor met kamerastel, alle trofeŽ teen die mure, 8 beddens en alle beddegoed, volledige kombuistoerusting, 3 yskaste. All loose assets on the farm are included.

Wild: rooibok 50, koedoe 30, kameelperd 3, swartwitpens 15, eland 25, waterbok 30, rooihartbees 30, blesbok 50, springbok 25, swartwildebees 30, blouwildebees 15, njala 15, zebra 20, volstruis 9
Game: impala 50, kudu 30, giraffe 3, sable 15, eland 25, waterbuck 30, redhartebeest 30, blesbuck 50, springbuck 25, blackwildebeest 30, bluewildebeest 15, njala 15, zebra 20, volstruis 9

Notaís: (1) Ingangspad tot opstal geteer (2) In kern van die Vredefort Koepel WÍreld-erfenisgebied (3) Enigste eiendom in WÍreld-erfenisgebied met ontwikkelingsregte (4) Passiewe vangkraal (5) Buffelpermit (6) Maatskappy besit, neem aandele oor.
Notes: (1) Road to the residence tarred (2) Inside the Vredefort Koepel World Heritage Site (3) The only property inside the Vredefort Koepel World Heritage Site with development rights (4) Passive capture kraals (5) Buffalo permit (6) Company owned - take over the shares and save costs.

Videos
Beskikbaar op aanvraag
Available upon request

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Buyer, do you have the financial ability?

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.