Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Steenbokpan maroelaveld! R7,95m. 1 070 ha. Soutpan / Ellisras (Lephalale). 3 ure vanaf Pretoria. Bruikbare ou plaashuis, stoor, werkersverblyf. Heelwat losgoed en wild. Wildplaas: 1109
Steenbokpan marula veldt! R7,95m.
1 070 ha. Soutpan / Ellisras (Lephalale). 3 hours from Pretoria. Usefull old farmhouse, barn, worker's quarters. Good game numbers and loose assets. Gamefarm: 1109


Kliek vir video / Click for video

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1109

Opgestel / Created: 2017-12-04
Opgedateer / Updated: 2020-02-19

*****************************************

Naaste dorpie? / Nearest town: Soutpan / Steenbokpan / Lephalale (Ellisras)

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 3 ure / hours

 

Grootte? / Size?: 1 070 ha

 

Vorm / Shape: Vierkantig / Square

 

Omheining / Fencing: Wildwerend / Game fenced

 

Geboue: Bruikbare ou plaashuis. Stoor. Arbeidersverblyf / Buildings: Usefull old farmhouse. Barn. Labourers houses

 

Wildgetalle  /Game count

Rooibok / Impala 120; koedoe / kudu 50; blouwildebees / bluewildebeest 0; zebra / zebra 0; rooihartbees / redhartebeest 0; eland/ eland 30; gemsbok / gemsbuck 0; volstruis / ostrich 0; blesbok / blesbuck 0; waterbok / waterbuck 15; kameelperd / giraffe 0; njala / nyala 0; bastergemsbok / roan 0; swartwitpens / sable 0; basterhartbees / tsessebe 0; buffel / buffalo 0; olifant / elephant 0; leeu / lion 0; Ander / other: 0. Kleinwild soos steenbokke, duikers, vlakvarke, kleiner roofdiere soos rooikatte en bruinhiŽnas en voŽls word nie gelys nie / Small game like duiker, steenbuck and wart hog, small predators like lynx and brown hyena and birds are not listed.

 

Wildteelkampe / Game breeding camps: 2 x 30 ha; 1 x 3 ha

 

Topografie / Topography: Plat / Flat

 

Positiewe bure - as u plaas bv. teen 'n groot reservaat lÍ ens / Positive neighbours - like if the farm is adjacent to a big reserve etch: 0

 

Tipe grond / Soil type: Ligrooi sandleem / Light red sand loam

 

Bome (noem 3 spesies) / Trees (name 3 species): Maroela, rooibos, rosyntjiebos / Marula, redbushwillow, raisenbush

 

Gras (soet / suur / gemeng) / Grass (sweet / sour / mixed): Soet / Sweet

 

Gehalte van weiding (kaalgewei, oorbewei, bosindringing, uitheemse indringers ens - probeer eerlik wees!) / Quality of grazing - overgrazed, bush encroachment, foreign species etch - please try to be honest!): Goed benut maar nie oorbewei. Geen bosindringing / Grazed but not overgrazed. No bush encroachment

 

Paaie - beskryf / Roads - describe: Goed / Good

 

Eskom / Eskom: 2 punte / 2 connections

 

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 470 mm

 

Watervoorsiening / Water supply

Boorgate / Boreholes

Hoeveel? / How many?: 4

Hoe toegerus? / How equipped?: 2 dompelpompe (Eskom), 1 windpomp, 1 sonpomp / 2 submercible pumps (Eskom), 1 windmill, 1 solar pump

Hoe sterk is die sterkste boorgat? / How strong is the strongest borehole?: Sterk genoeg / Strong enough

Reservoirs

Hoeveel watertenks? / How many water tanks?:

Hoeveel sementdamme? / How many cement dams?:

Krppe en skuilings / Troughsand hides

Hoeveel krippe? / How many troughs?:

Hoe lyk hulle (pan / beeskrip / wildkrip)? / How do they look (pan / cattle crib / game crib)?:

Is daar skuilings en hoeveel?/ Are there hides and how many?:

Estetiese water (grondamme, riviere, spruite, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, glens, waterfalls):

 

Ligging & toegang / Location & access

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?: 20 km

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas? / Does the farm border a public road or is it an inside farm? : Openbare grondpad / Public gravel road

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is? / How many gates to open & close before you're on the farm?: 1

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: 0

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?: 1 ♂ 1 ♀

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?: 0

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache:: 15 km

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?: 0

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?: 0

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?: 0

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?: 0

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly)

Kragrekening (maandeliks) / Power bill (monthly): R

Salarisse en lone (maandeliks) / Salaries and wages (monthly): R

Grondbelasting / Land tax: R

Voer (jaarliks) / Fodder (yearly): R

 

Besitstruktuur / Owner setup

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? / How's the farm owned - private, trust, CC, company?: Edms Bpk / Pty Ltd

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?: Kan aandele oorkoop / Can buy shares

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?: √

 

Losgoed / Loose assets: Alles op die plaas is ingesluit - sien fotos (buiten beeste) / Everything on the farm are included - see photos (accept cattle)

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?: Nee / No

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Ek vra nie want ek kry nie altyd 'n eerlike antwoord nie / I don't ask because I don't always get an honest answer

 

Enige-iets meer? / Anything more?: Estetiese mooi maroelaveld / Scenic marula veldt

Video

 

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Buyer, do you have the financial ability?

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter