Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1110

Opgestel / Created: 2018-01-16
Opgedateer / Updated: 2018-01-26


Natuurskoon! R8,9m.
275 ha. Rustenburg / Mooinooi. Drie huise waarvan een tans deur die eienaar bewoon word en die ander twee gebruik word vir gaste. Baie wild insluitend duur spesies. Wildplaas: 1110
Scenery! R8,9m.
275 ha. Rustenburg / Mooinooi. Three houses of which one is occupied by the owner and the other two are used for guests. Abundant game including expensive species. Gamefarm: 1110

***************************

Prys (netto - in jou sak)? NB: Gee vir my u werklike minimumprys wat u sal aanvaar. Die internet en buitelanders kan nie vir u 'n beter prys kry as die werklike markwaarde nie.
Price (nett - in your pocket)? NB: Please give me your real minimum price that you're prepared to accept. The internet and foreigners cannot get a better price for you than the real market value)
R8,9m

 

Naaste dorpie? / Nearest town: Rustenburg / Mooinooi

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 1 uur / 1 hour

 

Grootte? / Size?: 275 ha

 

Vorm: Min-of-meer vierkantig (of anders?) / Shape: More-or-less square (or otherwise?):

 

Omheining (Wildheining, hoeveel drade, toestand, elektrifisering ens - beskryf) / Fencing (Game fenced, how many strands, electrified etch - describe):  Goeie wildheining ge-elektrifiseerd / Good game fencing electrified

 

Geboue - gee volledige beskrywing insluitend die afwerking van die mure (siersteen, hout. kleur ens), beskrywing van dakke (grasdak ens), aantal beddens ens / Buildings - give detailed description including the walls (face brick, wood, colour etch), roofs (thached etch), beds etch: Sien fotos / See photos

 

Wildgetalle  /Game count

Rooibok / Impala 110; koedoe / kudu 25; blouwildebees / bluewildebeest 40; zebra / zebra 13; rooihartbees / redhartebeest ?; eland/ eland 0; gemsbok / gemsbuck 0; volstruis / ostrich 8; blesbok / blesbuck 16; waterbok / waterbuck 18; kameelperd / giraffe 0; njala / nyala 45; bastergemsbok / roan 0; swartwitpens / sable 0; basterhartbees / tsessebe 0; buffel / buffalo 0; olifant / elephant 0; leeu / lion 0; springbok 40;  Ander / other: 0. Kleinwild soos steenbokke, duikers, vlakvarke, kleiner roofdiere soos rooikatte en bruinhiŽnas en voŽls word nie gelys nie / Small game like duiker, steenbuck and wart hog, small predators like lynx and brown hyena and birds are not listed.

 

Wildteelkampe: hoeveel en hoe groot elk? Is hulle ge-elektrifiseer? / Game breeding camps: how many & how big each? Are they electrified?: 2 x 20 ha, 2 x 10 ha, 1 x 2 ha

 

Topografie (hoeveel plat, hoeveel berg, hoeveel gebroke ranteveld ens). Indien berge beskryf die berge - golwende toeganklike berg of baie klowe & afgronde ens: Golwende berg
Topography (how much flat, how much mountains, how much broken topography etch). If mountainous describe the mountains - rolling, how many gullies, cliffs, precipices etch: Rolling moountains

 

Positiewe bure - as u plaas bv. teen 'n groot reservaat lÍ ens: Ander wildplase
Positive neighbours - like if the farm is adjacent to a big reserve etch: Other game farms

 

Tipe grond / Soil type: Berggruis / Mountain gravel

 

Bome (noem 3 spesies) / Trees (name 3 species): Wildersering, raasblaar

 

Gras (soet / suur / gemeng) / Grass (sweet / sour / mixed): Gemeng / Mixed

 

Gehalte van weiding (kaalgewei, oorbewei, bosindringing, uitheemse indringers ens - probeer eerlik wees!) / Quality of grazing - overgrazed, bush encroachment, foreign species etch - please try to be honest!): Goed / Good

 

Paaie - beskryf / Roads - describe: Voldoende goeie paaie / Abundant roads in good condition

 

Is daar Eskom krag? Indien nie, hoe vÍr van die grens af is die naaste kragpunt? / Is there Eskom electricity? If not - how far from the boundary is the nearest connection point?: Ja / Yes

 

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 750 mm per annum

 

Watervoorsiening / Water supply

Sterk boorgate en spruite / Strong boreholes and glens

Boorgate / Boreholes

Hoeveel? / How many?:

Hoe toegerus? / How equipped?:

Hoe sterk is die sterkste boorgat? / How strong is the strongest borehole?:

Reservoirs

Hoeveel watertenks? / How many water tanks?:

Hoeveel sementdamme? / How many cement dams?:

Krppe en skuilings / Troughsand hides

Hoeveel krippe? / How many troughs?:

Hoe lyk hulle (pan / beeskrip / wildkrip)? / How do they look (pan / cattle crib / game crib)?:

Is daar skuilings en hoeveel?/ Are there hides and how many?:

Estetiese water (grondamme, riviere, spruite, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, glens, waterfalls):

 

Ligging & toegang / Location & access

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?: 10 km

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas? / Does the farm border a public road or is it an inside farm? : Binneplaaas / Inside farm

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is? / How many gates to open & close before you're on the farm?: 1

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: 0

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?: 2

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Geen / None

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?:

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache::

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?:

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?:

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?:

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?:

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly)

Kragrekening (maandeliks) / Power bill (monthly): R

Salarisse en lone (maandeliks) / Salaries and wages (monthly): R

Grondbelasting / Land tax: R

Voer (jaarliks) / Fodder (yearly): R

 

Besitstruktuur / Owner setup

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? / How's the farm owned - private, trust, CC, company?:

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?:

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?:

 

Losgoed (buiten wild) ingesluit by die koopprys - so volledig moontlike inventaris asseblief / Loose assets (except game) included in the price - a complete inventory please, if possible: Alle losgoed ingesluit buiten goedere van persoonlike aard - meer besonderhede beskikbaar op aanvraag / All loose assets included except goods of a personal nature. More detail upon request

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?: Nee / No

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Ek vra nie want ek kry nie altyd 'n eerlike antwoord nie / I don't ask because I don't always get an honest answer

 

Enige-iets meer? / Anything more?: 0

Videos
Video 1
Video 2
Video 3
Video 4
Video 5

 

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Buyer, do you have the financial ability?

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.