Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1111

Opgestel / Created: 2018-05-17
Opgedateer / Updated: 2018-05-18

Mooi natuurskoon - bietjie berg, bietjie gelyk soet Bosveld! R4,85m. 471 ha. Bulgerivier (halfpad tussen Vaalwater en Ellisras). ure vanaf Pretoria. Goeie hoofhuis; Buitegeboue; Jagtershuis; Werkersverblyf. Baie wild maar getalle nie beskikbaar nie. Wildplaas: 1111
Scenery - some mountainess areas, some flat sweet Bushveldt! R4,85m. 471 ha
. Bulgerivier (halfway between Vaalwater and Ellisras). hours from Pretoria. Good main house; Outbuildings; Hunter's house; Worker's accommodation. Abundant game but numbers not available. Gamefarm: 1111


#gamefarmnet #farm4sale #gamefarm4sale #wildlifefarm4sale #wildlife #nature

***************************

Prys / Price: R4,85m

 

Naaste dorpie? / Nearest town: Bulgerivier / Elmeston (tussen Vaalwater & Ellisras)

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 2Ĺ uur

 

Grootte? / Size?: 471 ha

 

Vorm: Min-of-meer vierkantig (of anders?) / Shape: More-or-less square (or otherwise?):

 

Omheining Wildheining / Fencing Game fenced

 

Geboue: Goeie hoofhuis; Goeie buitegeboue; Ou plaashuis as jagtershuis.
Buildings: Good main house; Good outbuildings; Old farm house as hunter's house.

 

Wildgetalle  /Game count

Daar's regtig baie gewone wld soos rooibokke, koedoes, blouwildebeeste, zebras, kameelperde ensovoorts maar getalle onbekend
There really are abundant ordinary game like impala, bluewildebeest, zebra, giraffe etchetera but the real numbers are unknown

Kleinwild soos steenbokke, duikers, vlakvarke, kleiner roofdiere soos rooikatte en bruinhiŽnas en voŽls word nie gelys nie
Small game like duiker, steenbuck and wart hog, small predators like lynx and brown hyena and birds are not listed.

 

Wildteelkampe / Game breeding camps?: 0

 

Topografie: Die hoofhuis en buitegeboue is gebou op 'n hoŽ plek. Dan is daar 'n plato (20%). Dan sak jy stadig met 'n bergpadjie af ondertoe (40%) en onder is gelyk soet Bosveld (40%)
Topography:
The main house is on a high point. There's a plateau (20%). Then you descend downwards (40%). Down under is flat sweet Bushveldt (40%)

 

Positiewe bure - as die plaas bv. teen 'n groot reservaat lÍ ens / Positive neighbours - like if the farm is adjacent to a big reserve etch: 0

 

Tipe grond / Soil type: Ligrooi sandleem

 

Bome: In die berg: Wildesering; Bergsering; Dikbas. Op die gelyk soet Bosveld: Rooibos; Maroela, Knoppiesdoring
Trees :(
In the mountains: Wild seringa; Mountain seringa; Dikbas. On the flat sweet area: Redbushwillow; Marula; Knobthorn

 

Gras gemeng / Grass: mixed

 

Gehalte van weiding: Die berg lyk goed maar die gelyk soet area dra bietjies te veel wild / Quality of grazing: The mountain looks good but the flat sweet area carries a bit too much game

 

Paaie: Voldoende / Roads: Abundant

 

Is daar Eskom krag? Ja / Is there Eskom electricity? Yes

 

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 500 mm p a

 

Watervoorsiening / Water supply

Boorgate / Boreholes

Ek't nie boorgate en suipings getel nie maar daar's genoeg
I didn't count boreholes and waterholes but there's enough

 

Estetiese water (grondamme, riviere, spruite, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, glens, waterfalls): 0

 

Ligging & toegang / Location & access

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?: 5 km

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas? Grens aan 'n grondpad
Does the farm border a public road or is it an inside farm? : Borders a gravel road

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is? / How many gates to open & close before you're on the farm?: 1

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: 0

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?: 1 swart man

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?: 0

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache:: 75 km

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?: 0

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?: 0

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?: 0

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?: 0

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly)

Kragrekening (maandeliks) / Power bill (monthly): R

Salarisse en lone (maandeliks) / Salaries and wages (monthly): R

Grondbelasting / Land tax: R

Voer (jaarliks) / Fodder (yearly): R

 

Besitstruktuur / Owner setup

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? / How's the farm owned - private, trust, CC, company?: Privaat maatskappy / Private company

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?: Transporteer

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?: Ja

 

Losgoed: Daar is 'n klompie losgoed maar nie baie nie
Loose assets: There is some loose assets but not a lot

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?: Nee

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Bestorwe boedel / Deceased estate

 

Enige-iets meer? / Anything more?: 0

Videos
Video 01
Video 02
Video 03
Video 04
Video 05
Video 06

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter