Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1126

Opgestel / Created: 2018-11-08
Opgedateer / Updated: 2018-11-21

Mooi natuurskoon - gelyk soet Bosveld met enkele klipkoppies en groot gronddamme! R12m onderhandelbaar. 2 205 ha. Ellisras. 2Ĺ ure vanaf Pretoria. Basiese maar goeie verblyf en buitegeboue. Baie wild. Wildplaas: 1126
Scenery - flat sweet Bushveldt with isolated stone hills and huge earth dams! R12m negotiable. 2 205 ha
. Ellisras. 2Ĺ hours from Pretoria. Basic but good accomodation and outbuildings. Abundant game. Gamefarm: 1126


#gamefarmnet #farm4sale #gamefarm4sale #wildlifefarm4sale #wildlife #nature

***************************

Naaste dorpie? / Nearest town: Ellisras (Lephalale)

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 3 ure

 

Grootte? / Size?: 2 205 ha

 

Vorm: / Shape: Min-of-meer vierkantig / More or less square

 

Omheining / Fencing:  Normale standaard wildheining / Normal standard game fencing

 

Geboue / Buildings: Redelike gemiddelde kamp met akkommodasie vir 10 mense. Buitegeboue en arbeidersverblyf / A quite average lodge with accommodation for 10 people. Outbuildings and labourer's quarters.

 

Wildgetalle  /Game count

Rooibok / Impala 100; koedoe / kudu 50; blouwildebees / bluewildebeest 60; zebra / zebra 10; rooihartbees / redhartebeest 0; eland/ eland 12; gemsbok / gemsbuck 0; volstruis / ostrich 0; blesbok / blesbuck 0; waterbok / waterbuck 12; kameelperd / giraffe 20; njala / nyala 0; bastergemsbok / roan 0; swartwitpens / sable 0; basterhartbees / tsessebe 0; buffel / buffalo 0; olifant / elephant 0; leeu / lion 0; Ander / other: ?. Kleinwild soos steenbokke, duikers, vlakvarke, kleiner roofdiere soos rooikatte en bruinhiŽnas en voŽls word nie gelys nie / Small game like duiker, steenbuck and wart hog, small predators like lynx and brown hyena and birds are not listed.

 

Wildteelkampe? / Game breeding camps?: 0

 

Topografie / Topography: Plat met enkele kliprantjies en groot bome - baie mooi / Flat with isolated rocky hills and large trees - very scenic

 

Positiewe bure - as u plaas bv. teen 'n groot reservaat lÍ ens / Positive neighbours - like if the farm is adjacent to a big reserve etch: 0

 

Tipe grond / Soil type: Sandleem / Sand-loam

 

Bome (noem 3 spesies) / Trees (name 3 species): Maroela, hardekool, rooibos, rosyntjiebos, knoppiesdoring

 

Gras (soet / suur / gemeng) / Grass (sweet / sour / mixed): Soet / Sweet

 

Gehalte van weiding (kaalgewei, oorbewei, bosindringing, uitheemse indringers ens - probeer eerlik wees!) / Quality of grazing - overgrazed, bush encroachment, foreign species etch - please try to be honest!): Goed / Good

 

Paaie - beskryf / Roads - describe: Voldoende paaie in goeie toestand / Abundant roads in good condition

 

Is daar Eskom krag? / Is there Eskom electricity?: Ja / Yes

 

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 470 mm p.a.

 

Watervoorsiening / Water supply

Boorgate / Boreholes: Twee boorgate, een toegerus. Daar is ook dorpswater / Two boreholes, one equipped as well as town water.

Estetiese water (grondamme, riviere, spruite, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, glens, waterfalls): Groot gronddamme

 

Besproeiing / Irrigation: 0

 

Ligging & toegang / Location & access

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?: 10 km

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas? / Does the farm border a public road or is it an inside farm? : Binneplaas / Inside farm

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is? / How many gates to open & close before you're on the farm?: 1

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: 0

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?: 1

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?: 0

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache:: 5 km

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?: 0

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?: 0

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?: 0

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?: 'n Teerpad sny 'n klein stukkie (Ī 100 ha) af / a Tar road cuts off a small piece (Ī 100 ha)

Okey hier's die probleem: Die plaas is baie na aan die beskawing en boet dus baie in aan estetieka. Dis ook baie naby aan 'n "laekoste" woonbuurt (om dit polities korrek te stel) met gepaardgaande probleme. Ja daar is strikke en diefstal, so jy benodig 'n jong cowboy op die plaas.
Okey here's the problem: The farm is very close to civilization, loosing a lot of it's aesthetic value because of that. Also, it's close to a "low cost" hosing area (to put it politically correct) with the usual problems. Yes there are crime. You're going to need a young cowboy to patroll the farm.

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly): Minmaal

 

Besitstruktuur / Owner setup

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? / How's the farm owned - private, trust, CC, company?: Privaat

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?: Transport

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?: Nee

 

Losgoed (buiten wild) ingesluit by die koopprys - so volledig moontlike inventaris asseblief / Loose assets (except game) included in the price - a complete inventory please, if possible:

Geen / None

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?: Nee / No

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Ek vra nie want ek kry nie altyd 'n eerlike antwoord nie / I don't ask because I don't always get an honest answer
Ouderdom / Old age

 

Enige-iets meer?: Die plaas is geleŽ naby die dorp (Ellisras) en naby die kragstasies.

Anything more?: The farm is located near town (Ellisras) and near the power stations.

Videos
Video 01
Video 02
Video 03
Video 04
Video 05
Video 06
Video 07
Video 08
Video 09 - link broken

 

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter