Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Goeie ligging! R2,75m. 100 ha. Warmbad / Rooiberg / Mabula. 1Ĺ ure vanaf Pretoria. Geen geboue; Klompie wild. Mooi gronddam. Wildplaas: 1131b
Good location! R2,75m. 100 ha
. Warmbaths (Bela-Bela) / Rooiberg / Mabula. 1Ĺ Hours from Pretoria. No buildings. Some game. Scenic earth dam. Gamefarm: 1131b


#gamefarmnet #farm4sale #gamefarm4sale #wildlifefarm4sale #wildlife #nature

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1131b

Opgestel / Created: 2019-06-06
Opgedateer / Updated: 2019-10-03

***************************

Naaste dorpie? / Nearest town: Warmbad / Warmbaths / BelaBela / Rooiberg / Mabula

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 1Ĺ uur / hour

 

Grootte? / Size?: 100 ha

 

Vorm: Min-of-meer vierkantig / Shape: More-or-less square

 

Omheining: Goeie wildheining, deels geŽlekrifiseerd / FencingGood game fencing, partly electrified

 

Geboue Geen / Buildings None

 

Wildgetalle Daar is wild maar die getalle is tans aan my onbekend
Game count There is game but the numbers is currently unknown to me

 

Wildteelkampe: Hierdie plaas is onwikkel as 'n teelplaas vir wild en daar is heelwat teelkampies

Game breeding camps: This arm has been developed as a game breeding farm and there is a number of game breeding pastures

 

Topografie Plat / Topography Flat

 

Bure wildplase / Neighbours - game farms

 

Tipe grond / Soil type: red

 

Bome Soet spesies soos rooibos hardekool / Trees Sweet species like redbushwillow, leadwood etch

 

Gras gemeng / Grass mixed

 

Gehalte van weiding Goed / Quality of grazing  Good

 

Paaie Voldoende / Roads Abundand

 

Is daar Eskom krag? / Is there Eskom electricity?

 

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 700 mm

 

Watervoorsiening / Water supply

Boorgate / Boreholes

Daar is voorheen besproei uit die boorgate uit. Die water is na 'n buurplaas te gepomp - hierdie lasie het nie lande nie

The boreholes on this farm was previously used for irrigation on a neighbouring farm (no fields on this farm).

Reservoirs

Hoeveel watertenks? / How many water tanks?:

Hoeveel sementdamme? / How many cement dams?:

Krppe en skuilings / Troughsand hides

Hoeveel krippe? / How many troughs?:

Hoe lyk hulle (pan / beeskrip / wildkrip)? / How do they look (pan / cattle crib / game crib)?:

Is daar skuilings en hoeveel?/ Are there hides and how many?:

Estetiese water grondam / Aesthetic water earth dam

 

Besproeiing / Irrigation

0

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: 0

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?: 0

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches   0

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly): Minimaal

 

Besitstruktuur / Owner setup

Hoe word die plaas besit? BK / How's the farm owned?: CC

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? Oordrag / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?: Transport

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?:

 

Losgoed (buiten wild) ingesluit by die koopprys - 0 / Loose assets (except game) included in the price - 0

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling? Nee / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale"? No:

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Ek vra nie want ek kry nie altyd 'n eerlike antwoord nie / I don't ask because I don't always get an honest answer

 

Enige-iets meer? / Anything more?: 0

Videos
Video 01
Video 02
Video 03
Video 04

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter