Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

ZambiŽ! R9,5m. 1 500 ha. Mkushi. Woonhuis en store. 600 ha lande. Heelwat meer kan gewerk word. 1 100 mm reŽn per jaar. 2 km Luombwarivier. Gaan ingelys word in nuwe besproeiingskema. Twee oeste per seisoen. Blanke gemeenskap. Verwysing: 1137

Zambia! R9,5m. 1 500 ha. Mkushi. House and barn. 600 ha fields. Much more can be tilled. 1 100 mm rain per annum. 2 km Luombwa river. To be incorporated in new irrigation scheme. Two harvests per season. White community. Reference: 1137

Video
https://www.youtube.com/watch?v=xPd-DXfVIv8

Daar is 'n paar nuttige videos op YouTube oor Mkushi, onder andere 'n kort intro deur die tv-reeks "Voetspore"

There are a few informative videos of Mkushi on YouTube

 

 

Verwysing / Reference : 1137

Opgestel / Created: 2019-10-30
Opgedateer / Updated: 2020-10-28

#gamefarmnet #farm4sale #gamefarm4sale #wildlifefarm4sale #wildlife #nature

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Beskrywing deur eienaar:

GeleŽ in Serenje distrik.
100 km van Mkushi
Ontwikkelde plaas met woning en 2 groot store en elektrisiteit.
600 ha lande met goeie rooileem grond . LÍ alles aanmekaar in een groot blok.
1500 ha groot 90% bewerkbare diep grond.
1100 mm reŽn per jaar
Plaas word as lopende saak verkoop implemente en trekkers ingesluit.
Volgende implemente beskikbaar:
John Deere 9500 stroper en 24 voet kleingraan tafel plus tafelkarretjie
Case 140 trekker
Case 110 trekker
2 ◊ J D 5503 trekkers
2013 Bell Tlb
2012 Land Cruiser bakkie
Mithubishi pajero motorkar
2 ◊ massawaens
Beeswaentjie
1000 liter dieselkar
Roadking hidroliese padskraper
24 skottel baldan dis
5 tand rovic dlb met roller
13 tand konkilde vibroflex
3◊ John Deere 450 koringplanters
6 ry John Deere mielieplanter
Verskeie losdoed en werkswinkel toerusting
Verskeie meubelstukke en huisraad ingesluit.
Plaas is net 35 km op goeie grondpad van hoofpad
Daar is ook 4 Rotrix rainmaker kanonspuite plus moederlyn pype en hidrande vir 40 ha besproeing plus 75 kw motor en pomp plus die transformer langs rivier.
Plaas het 2 km rivierfront op Luombwa rivier.
Daar word gemeenskapsdam gebou wat 3600 ha in totaal kan besproei tans besig.
Alle subtropiese gewasse kan verbou word. Twee oeste kan in seisoen onder spilpunt geplant word.
Goeie beesweiding.
Groot tekort aan melk. Melkboerdery kan bedryf word. Reeds 'n boer in omgewing wat 600 koeie melk. Dit is n gevestigde blanke gemeenskap.
99 jaar huurpag. Kommersiele banke ag dit as 'n bate kan verband daarop uitneem.

Hoe die grond besit werk is die volgende: In Zambia kry jy stamgrond wat aan hoofmanne behoort. Dan kry jy staatsgrond wat klaar herproklameer is vir landbou of mynbou ens. Hierdie plaas is in 'n "farming block" wat deur regering opsy gesit is vir boerdery naamlik die Nansanga Farming Block wat 133 000 ha beslaan. Net n gerigstreerde maatskappy kan grond op 99 jaar huurpag besit. Al lyk dit op die oog af maklik om 'n plaas in Zambia te bekom is dit 'n perd van n ander kleur om grond te bekom. Dit vat baie tyd en geld om plaas te kan besit - die meeste waarvan omkoopgeld is om deur die prosesse te gaan. Die banke ag grond op title deed n bate en sal altyd geld aan n klient leen wat kredietwaardig is. Kyk net op internet wat is plase te koop se pryse dit is verstommend.

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter