Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Waterberg natuurskoon! R79m. 3 845 ha. Waterberg / Vaalwater. 2 ure vanaf Pretoria. Luukse geboue - sien fotos. Baie wild - sien gedetaileerde beskrywing. Wildplaas: 1139

Waterberg scenery! R79m. 3 845 ha. Waterberg / Vaalwater. 2 hours from Pretoria. Luxurious buildings - see photos. Abundant game - see detailed description. Gamefarm: 1139

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1139

Opgestel / Created: 2020-01-21
Opgedateer / Updated: 2020-01-24

Naaste dorpie? / Nearest town: Vaalwater

 

Grootte? / Size?: 3 845 ha

 

Omheining (Wildheining, hoeveel drade, toestand, elektrifisering ens - beskryf) / Fencing (Game fenced, how many strands, electrified etch - describe): Game fencing 24 strands. 1500ha electric fenced.

 

Geboue - gee volledige beskrywing insluitend die afwerking van die mure (siersteen, hout. kleur ens), beskrywing van dakke (grasdak ens), aantal beddens ens. / Buildings - give detailed description including the walls (face brick, wood, colour etch), roofs (thached etch), beds etch:

Main homestead with three bedrooms ensuite, two cottages sharing bathroom, house with one bedroom, bathroom, gym, office and kitchen, lodge sleeps 8, rock house sleeps 5. Managerís house, four bedrooms, laundry, butchery, 2 swimming pools, 5 sheds, 4 feed containers, fuel store, fuel pumps with compressed air, 5 staff houses, 8 horse stables, strong room, 3 storage containers, etc

 

Wildgetalle  /Game count

Rooibok / Impala 70; koedoe / kudu 25; blouwildebees / bluewildebeest 250; zebra / zebra 150; rooihartbees / redhartebeest 5; eland/ eland 50; gemsbok / gemsbuck 0; volstruis / ostrich 21; blesbok / blesbuck 60; waterbok / waterbuck 35; kameelperd / giraffe 35njala / nyala 50bastergemsbok / roan ?; swartwitpens / sable 3basterhartbees / tsessebe 3buffel / buffalo 180; witrenoster / white rhino ?; swartrenoster / black rhino ?; olifant / elephant ?; leeu / lion ?; Ander / other: ?. Kleinwild soos steenbokke, duikers, vlakvarke, kleiner roofdiere soos rooikatte en bruinhiŽnas en voŽls word nie gelys nie / Small game like duiker, steenbuck and wart hog, small predators like lynx and brown hyena and birds are not listed.

 

Wildteelkampe: hoeveel en hoe groot elk? Is hulle ge-elektrifiseer? / Game breeding camps: how many & how big each? Are they electrified?: Breeding camps 10 x 100ha some electrified and one jackal proofed for nyala.

 

Topografie (hoeveel plat, hoeveel berg, hoeveel gebroke ranteveld ens). Indien berge beskryf die berge - golwende toeganklike berg of baie klowe & afgronde ens. / Topography (how much flat, how much mountains, how much broken topography etch). If mountainous describe the mountains - rolling, how many gullies, cliffs, precipices etch: Variety of topography, from hills to open plains.

 

Bure algemene bskrywing - as u plaas bv. teen 'n groot reservaat lÍ of ander wildplase of wat ookal
Neighbors general description - like if the farm is adjacent to a big reserve or other game farms or whatever
: Game farmers

 

Tipe grond / Soil type: Sand-loam

 

Bome (noem 3 spesies) / Trees (name 3 species): Acacia, Wild pear, dikbas

 

Gras (soet / suur / gemeng) / Grass (sweet / sour / mixed): mixed sweet and sour

 

Gehalte van weiding (kaalgewei, oorbewei, bosindringing, uitheemse indringers ens - probeer eerlik wees!) / Quality of grazing - overgrazed, bush encroachment, foreign species etch - please try to be honest!): Not overgrazed, bankrot bos in places, bush encroachment (terminalia in places) we do control these and activity manage

 

Paaie - beskryf / Roads - describe: All dirt roads. Main access roads and fire fighting roads are maintained

 

Is daar Eskom krag? Indien nie, hoe vÍr van die grens af is die naaste kragpunt? / Is there Eskom electricity? If not - how far from the boundary is the nearest connection point?: Eskom 4 x 25kVA transformers.

 

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 600mm annual

 

Watervoorsiening / Water supply

Boorgate / Boreholes

Hoeveel? / How many?: 6 boreholes there are others that are not equipped

Hoe toegerus? / How equipped?: 3 x Eskom, 2 x solar, 1 x diesel Lister

Hoe sterk is die sterkste boorgat? / How strong is the strongest borehole?: 10000l/hr

Reservoirs

Hoeveel watertenks? / How many water tanks?: Approximately 15 Jojos

Hoeveel sementdamme? / How many cement dams?: 4 in use there are others that we do not maintain or use

Krippe en skuilings / Troughsand hides approximately 6

Hoeveel krippe? / How many troughs?: approximately 20

Hoe lyk hulle (pan / beeskrip / wildkrip)? / How do they look (pan / cattle crib / game crib)?: cement pans, cattle cribs, game cribs

Is daar skuilings en hoeveel?/ Are there hides and how many?: 5 hides

 

Besproeiing / Irrigation: 0

 

Estetiese water (grondamme, riviere, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, waterfalls): 5 earth dams and one weir.

 

Ligging & toegang / Location & access

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?: 11 km of gravel to main farmstead.

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas? / Does the farm border a public road or is it an inside farm? : Borders Vaalwater / Melkrivier tar road

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is? / How many gates to open & close before you're on the farm?: One from Melkrivier and two from Dorset Road

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: Helipad and hanger

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?: 1 white manager with family (wife & 2 kids) 4 black staff only stay on farm during the week and weekends as required.

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?: No but we have an access servitude over our two neighbours farms which we do not use.

 

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer. / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache: 15km

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?: None

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?: No

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?: No

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?: No

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly)

Kragrekening (maandeliks) / Power bill (monthly): R15k

Salarisse en lone (maandeliks) / Salaries and wages (monthly): R40k

Grondbelasting / Land tax: R1.5k p.a

Voer (jaarliks) / Fodder (yearly): R850k p.a.

 

Besitstruktuur / Owner setup

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? / How's the farm owned - private, trust, CC, company?: Companies

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?: Can buy as a going concern and the companies

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?: Yes the one active company

 

Losgoed (buiten wild) ingesluit by die koopprys - so volledig moontlike inventaris asseblief / Loose assets (except game) included in the price - a complete inventory please, if possible: Too much to mention but main assets include 2 x 4x4 tractors, 1 x JCB DX3, 20m3 feed mixer, 3 x staff bush cars, 4 x quad bikes, fuel cart, generators, fire fighting Samil Ö

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?: No

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Family has grown up and very seldom use the farm. My two daughters are oversees.

Videos
None

 

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCK3mHp5kM8sAYyE1KrsiTTA/videos

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter