Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch


Kliek vir YouTube video / Click for YouTube video

Baie naby aan Pretoria! 2 035 ha. Pienaarsrivier. 30 minute vanaf Pretoria. Baie goeie geboue - sien fotos en video. Baie wild. Prys op aanvraag. Wildplaas: 1140

Very close to Pretoria! 2 035 ha. Pienaarsrivier. 30 minutes from Pretoria. Very good buildings - see photos and video. Abundant game. Price upon request. Gamefarm: 1140

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1140

Opgestel / Created: 2020-02-07
Opgedateer / Updated: 2020-06-24

Naaste dorpie? / Nearest town: Pienaarsrivier

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 30 min

 

Grootte? / Size?: 2 035

 

Vorm: Min-of-meer vierkantig / Shape: More-or-less square

 

Omheining Wildheining / Fencing Game fenced

 

Geboue - 1) Woonhuis; 2) Oupa en Ouma se huis; 3) Herberg; 4) Wittebroodsliefdesnessie; 5) Agt huise vir naweekgaste; 6) Bestuurdershuis; 7) Trou-venue; 8) Spilpunt vir voerproduksie; 9) Goeie slag- en vleiswerkgeriewe; 10) Werkershuise; 11) Ander buitegeboue / Buildings - 1) Main house; 2) Granny house; 3) Game lodge; 4) Honeymoon suite; 5) Eight houses for weeknd guests; 6) Manager's house; 7) Wedding venue; 8) Centre pivir for fodder production; 9) Good slaughtering- and cooling facilities; 10) Worker's houses; 11) Other outbuildings

 

Wildgetalle  /Game count
Rooibok / Impala 500; Blesbok 120; Eland 60; Koedoes 120; Blouwildebees 200; Rooihartbeest 70; Zebras 80; Waterbok 80; Kameelperd / Giraffe 50; Swartwitpens / Sable 30; Buffel (jagbulle) 4; Gemsbok 20; Basterhartbees / Tsetsebe 10; Koningswildebeeste 10; Whitflank_rooibokke 10; Bastergemsbok / Roan 8; Nyalas 40; Livingstone Elande 12; Kleinwild (duikers, steenbokke en vlakvarke); Buffels in teelkampe (nie ingesluit by die prys maar onderhandelbaar): bulle 17; Teeltrop : 1 x teelbul en 90 koeie, kallers en jong bulle.

 

Wildteelkampe: hoeveel en hoe groot elk? Is hulle ge-elektrifiseer? / Game breeding camps: how many & how big each? Are they electrified?:

 

Topografie Plat / Topography Flat

 

Bure - ander wild- en beesplase / Neighbours - other game- and cattle farms

 

Tipe grond / Soil type: Wissel van sand tot klei - verskillende habittatta / Vary from sand to peat - various habitats

 

Bome (noem 3 spesies): Van akasia tot wildesering tot hardekool - verskeie habitatte / Trees (name 3 species):

 

Gras soet / Grass sweet

 

Gehalte van weiding goed / Quality of grazing good

 

Paaie - voldoende paaie van goeie gehalte / Roads - abundant roads of good quality

 

Eskom krag /  / Eskom electricity

 

Renval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 750 mm

 

Watervoorsiening / Water supply

Ek't nie volle detail hieroor nie maar daar's baie water, oral verprei, inluitend besproeiing onder spilpunt / I don't have full detail but there's abundant water widely available, including irrigation under center pivit
7 x boorgate. Al die gate het elektriese dompelpompe. Gate se lewerings: 1 x 40 000 l/h, 4 x 7 500 l/h, 2 x 4 000 l/h

 

Ligging & toegang / Location & access

Teen teerpad / Adjacent to tar road

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: 0

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?:
1 plaasbestuurder, 18 plaaswerkers: 8 plaas + 10 trouvenue

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?: Daar is 'n grondeis op 'n buurplaas / There is a land claim on a neighbouring farm

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust: Dis maar naby
The distance in a straight line between the farm & any black trust: Not very far

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?: 0

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?: 0

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?: 0

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?: 0

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly)

Kragrekening (maandeliks) / Power bill (monthly): R

Salarisse en lone (maandeliks) / Salaries and wages (monthly): R

Grondbelasting / Land tax: R

Voer (jaarliks) / Fodder (yearly): R

 

Besitstruktuur / Owner setup

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? / How's the farm owned - private, trust, CC, company?: Maatskappy / Company

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?: Oordrag / Transport

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?: Ja / Yes

 

Losgoed Baie - inventaris beskikbaar / Loose assets many - inventory available
1 trekker, 2 x 6 ton sleepwaens, 2 vuurvegters, 1 groen Land Cruizer wildkyker; 1 x 400 l gifspuit, 2 compressors, 1 sweismasjien, 1 x 2500 l waterkar met petrol engin; Skroot yster, ysterpale - hoeveelhede onbekend; Die meubels is nie ingesluit nie - ons kan onderhandel.

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?: Nee / No

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Ek vra nie want ek kry nie altyd 'n eerlike antwoord nie / I don't ask because I don't always get an honest answer

 

Enige-iets meer? / Anything more?: Verdere inligting onlangs ontvang van verkoper:

2 Eskom punte wat betaal word. 2 x 100 kva transformers. Elke woon-eenheid het sy eie step down transformer. Kragrekening beloop R40 000 p.m.

Lone R28 000 p.m; Diesel R16 000 p.m.

 

Hier is meer besonderhede rakende party van die akkomodasie (bestuurdershuis en ander huise, hier bo beskryf as huise vir naweekgaste):

Bestuurdershuis: 5 x slaapkamer, 1 x en suite badkamer, 1 x badkamer, Swembad, Lapa

Boshuis 1: Hoofhuis het 3 x slaapkamers, 1 x en suite badkamer, 1 x badkamer, 2 x buite woonstelle met kombuis en badkamers, Boma

Boshuis 2: Hoofhuis het 3 x slaapkamers, 1 x ensuite badkamer, 1 x badkamer, 2 x buite woonstelle

Boshuis 3: 3 x slaapkamers, 1 x ensuite badkamer, 1 x badkamer, Swembad, Boma

Boshuis 4: 4 x slaapkamers, 1 x en suite badkamer, 1 x badkamer

Boshuis 5: 4 x slaapkamers, 1 x en suite badkamer, 1 x badkamer, 1 x boma, 1 x dam swembad

Boshuis 6: 5 x slaapkamers, 2 x en suite badkamers, 1 x badkamers, 1 x boma

Boshuis 7: 3 x slaapkamer, 1 x ensuite badkamer, 1 x badkamer, Battery Krag

Meubels is nie ingesluit nie ons kan onderhandel

Naweekhuise - agt, nie almal afgeneem
Weekend dwellings - eight, not all photographeddd

Plaasbestuurder se huis / Farm manager's house

Wittebroodsnessie / Honeymoon suite

Trouplek / Wedding venue

Hoofhuis / Main house

Slag- en vleisverwerking / Slaughtering and meat processing

Herberg / Game Lodge

Boshuisie / Bush house

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCK3mHp5kM8sAYyE1KrsiTTA/videos

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Koper, het u die finansile vermo?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansile vermo het om te koop, maar eks n agent, nie n toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Im an agent, not a tour guide - please dont abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Free Web Hit Counter