Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Baie naby aan Pretoria! R45,8m. 2 772 ha. Pienaarsrivier. 30 minute vanaf Pretoria. Baie goeie geboue. Baie wild. 20 ha onder besproeiing. Groot gronddam. Goeie inkomste uit boerdery (insluitend jag, trou venue, naweek-ekotoerisme, voerproduksie onder besproeiing en teel van duur wild). Groot hoeveelheid wild, insluitend 'n groot trop van 100+ buffels (50% aandeel). Wildplaas: 1140
1) Luukse eienaarshuis; 2) Luukse herberg akommodeer 10 mense; 3) Luxury "honeymoon" house; 4) Nege ander huise, in gebruik vir gaste; 5) Trou-venue; 6) Slaghuis en verwante geboue, bv trofee soutkamer ens.


Very close to Pretoria! R45,8m. 2 772 ha. Pienaarsrivier. 30 minutes from Pretoria. Very good buildings. Abundant game. 20 ha under irrigation. Huge earth dam. Very good income from farming (including hunting, wedding venue, weekend eco-tourism, fodder production under irrigation and breeding of expensive game). Fully stocked with game, including a large herd of 100+ buffalo (50% share). Gamefarm: 1140
1) Luxury main owners house; 2) Luxury game lodge accommodates 10 people; 3) Luxury "honeymoon" house; 4) Nine other houses in use for guests; 5) Wedding venue; 6) Butchery and related buildings like trophy salt room etch.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".


Bosveld is wildwêreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1140

Opgestel / Created: 2020-02-07
Opgedateer / Updated: 2023-05-06

Naaste dorpie? / Nearest town: Pienaarsrivier

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 30 min

 

Grootte? / Size?: 2 772

 

Vorm: Min-of-meer vierkantig / Shape: More-or-less square

 

Omheining Wildheining / Fencing Game fenced

 

Geboue - 1) Woonhuis; 2) Oupa en Ouma se huis; 3) Herberg; 4) Wittebroodsnessie; 5) Agt huise vir naweekgaste; 6) Bestuurdershuis; 7) Trou-venue; 8) Spilpunt vir voerproduksie; 9) Goeie slag- en vleiswerkgeriewe; 10) Werkershuise; 11) Ander buitegeboue / Buildings - 1) Main house; 2) Granny house; 3) Game lodge; 4) Honeymoon suite; 5) Eight houses for weeknd guests; 6) Manager's house; 7) Wedding venue; 8) Centre pivir for fodder production; 9) Good slaughtering- and cooling facilities; 10) Worker's houses; 11) Other outbuildings

 

Wildgetalle  /Game count
Rooibok / Impala ±500; Blesbok ±120; Eland ±60; Koedoes ±120; Blouwildebees ±200; Rooihartbeest ±70; Zebras ±80; Waterbok ±80; Kameelperd / Giraffe 50; Swartwitpens / Sable 30; Buffel (jagbulle) 4; Gemsbok ±20; Basterhartbees / Tsetsebe ±10; Koningswildebeeste ±10; Whitflank_rooibokke ±10; Bastergemsbok / Roan 8; Nyalas ±40; Livingstone Elande ±12; Kleinwild (duikers, steenbokke en vlakvarke); Buffels 100+ maar die verkoper het 'n 50% aandeel daarin.

 

Wildteelkampe: hoeveel en hoe groot elk? Is hulle ge-elektrifiseer? / Game breeding camps: how many & how big each? Are they electrified?:

 

Topografie Plat / Topography Flat

 

Bure - ander wild- en beesplase / Neighbours - other game- and cattle farms

 

Tipe grond / Soil type: Wissel van sand tot klei - verskillende habittatta / Vary from sand to peat - various habitats

 

Bome (noem 3 spesies): Van akasia tot wildesering tot hardekool - verskeie habitatte / Trees (name 3 species):

 

Gras soet / Grass sweet

 

Gehalte van weiding goed / Quality of grazing good

 

Paaie - voldoende paaie van goeie gehalte / Roads - abundant roads of good quality

 

Eskom krag /  / Eskom electricity

 

Reënval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 750 mm

 

Watervoorsiening / Water supply

Ek't nie volle detail hieroor nie maar daar's baie water, oral verprei, inluitend 20 ha besproeiing onder spilpunt / I don't have full detail but there's abundant water widely available, including 20 ha irrigation under center pivit
7 x boorgate. Al die gate het elektriese dompelpompe. Gate se lewerings: 1 x 40 000 l/h, 4 x 7 500 l/h, 2 x 4 000 l/h

 

Ligging & toegang / Location & access

Teen teerpad / Adjacent to tar road

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: 0

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?:
1 plaasbestuurder, 18 plaaswerkers: 8 plaas + 10 trouvenue

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?: Daar is 'n grondeis op 'n buurplaas / There is a land claim on a neighbouring farm

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust: Dis maar naby
The distance in a straight line between the farm & any black trust: Not very far

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?: 0

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?: 0

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?: 0

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?: 0

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly)

Kragrekening (maandeliks) / Power bill (monthly): R

Salarisse en lone (maandeliks) / Salaries and wages (monthly): R

Grondbelasting / Land tax: R

Voer (jaarliks) / Fodder (yearly): R

 

Besitstruktuur / Owner setup

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? / How's the farm owned - private, trust, CC, company?: Maatskappy / Company

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?: Oordrag / Transport

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?: Ja / Yes

 

Losgoed Baie - inventaris beskikbaar / Loose assets many - inventory available
1 trekker, 2 x 6 ton sleepwaens, 2 vuurvegters, 1 groen Land Cruizer wildkyker; 1 x 400 l gifspuit, 2 compressors, 1 sweismasjien, 1 x 2500 l waterkar met petrol engin; Skroot yster, ysterpale - hoeveelhede onbekend; Die meubels is nie ingesluit nie - ons kan onderhandel.

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?: Nee / No

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Ek vra nie want ek kry nie altyd 'n eerlike antwoord nie / I don't ask because I don't always get an honest answer

 

Enige-iets meer? / Anything more?: Verdere inligting onlangs ontvang van verkoper:

2 Eskom punte wat betaal word. 2 x 100 kva transformers. Elke woon-eenheid het sy eie step down transformer. Kragrekening beloop ± R40 000 p.m.

Lone R28 000 p.m; Diesel R16 000 p.m.

 

Hier is meer besonderhede rakende party van die akkomodasie (bestuurdershuis en ander huise, hier bo beskryf as huise vir naweekgaste):

Bestuurdershuis: 5 x slaapkamer, 1 x en suite badkamer, 1 x badkamer, Swembad, Lapa

Boshuis 1: Hoofhuis het 3 x slaapkamers, 1 x en suite badkamer, 1 x badkamer, 2 x buite woonstelle met kombuis en badkamers, Boma

Boshuis 2: Hoofhuis het 3 x slaapkamers, 1 x ensuite badkamer, 1 x badkamer, 2 x buite woonstelle

Boshuis 3: 3 x slaapkamers, 1 x ensuite badkamer, 1 x badkamer, Swembad, Boma

Boshuis 4: 4 x slaapkamers, 1 x en suite badkamer, 1 x badkamer

Boshuis 5: 4 x slaapkamers, 1 x en suite badkamer, 1 x badkamer, 1 x boma, 1 x dam swembad

Boshuis 6: 5 x slaapkamers, 2 x en suite badkamers, 1 x badkamers, 1 x boma

Boshuis 7: 3 x slaapkamer, 1 x ensuite badkamer, 1 x badkamer, Battery Krag

Meubels is nie ingesluit nie – ons kan onderhandel

Hoofhuis / Main house

 

Herberg / Game lodge

 

Trouplek - kapèl / Wedding venue - chapel

 

Ou plaasopstal / Old farmyard

 

Boshuise (agt) / Bush houses (eight)

 

Werktuie / Implements

 

Boskamp / Bush camp

 

Wittebroodsnessie / Honeymoon suite

 

Slaghuis / Butchery

 

Herberg / Game lodge

 

Trouplek - kapèl / Wedding venue - chapel

 

Trouplek - badkamer / Wedding venue - bathroom

 

Trouplek - onthaal / Wedding venue - entertainment

 

OUER FOTOS / OLDER PHOTOS

Die buffels is uitgesluit / The buffalo don't form part of the transaction

Naweekhuise - agt, nie almal afgeneem
Weekend dwellings - eight, not all photographed

Plaasbestuurder se huis / Farm manager's house

Wittebroodsnessie / Honeymoon suite

Trouplek / Wedding venue

Hoofhuis / Main house

Slag- en vleisverwerking / Slaughtering and meat processing

Herberg / Game Lodge

Boshuisie / Bush house

Videos

"Op die plaas gevoel" / "On the farm feeling"

34 minute video

Two more videos:
6 minute video
2 minute video


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
youtube.com/c/Gamefarmnet-1991


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact


Koper, het u die finansiële vermoë?

As jy bietjie moet raap-en-skraap, of jou geld kom later los, of so iets - ek help graag, maar ek MOET jou vermoë om die eiendom te bekostig ondersoek. Gee dit asseblief sommer vir my reg van die begin af, die 1e keer wat jy my kontak. Die rede:

TYDMORSERS is mense wat plase wil “koop” maar gladnie oor die finansiële vermoë beskik nie.
Tydmorsers se motiewe wissel van
a) Naïef – hulle dink hulle kan die plaas op skuld koop en uitboer;
b) Kansvatters, skelms en diewe – dis mense wat vir hulself ‘n voordeel probeer bewerkstellig,  van
    so min as ‘n gratis besoek aan ‘n wildplaas,
    tot okkupasie totdat hy uitgesmyt word weens wanbetaling,
    tot die skurke wat okkupasie neem en die eiendom stroop van bates en dan verdwyn (“asset stripping”);
c) Psigopatiese Narcissiste wat dit doen om as ‘n belangrike persoon behandel te word en sodoende ‘n ego-streling (“ego boost”) kry;
d) By uitsondering selfs die Groenetjies wat die eienaar van 'n wildplaas probeer benadeel vir hulle eie bizarre redes.

TYDMORSERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TYDMORSERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Kommissie
'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my sê ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal sê dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeër betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie.

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd;
2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.

 

***************************


Buyer, do you have the financial ability?

If you need to scrape around a bit, or your money comes loose later, or something like that - I  assist you with pleasure, but I MUST investigate your ability to afford the property. Please give it to me right from the outset, the 1st time you contact me. The reason:

TIME WASTERS are people who want to "buy" farms but do not have the financial capacity at all.
Time wasters' motives range from:
a) Naive - they think they can buy the farm on debt and farm it out;
b) Opportunists, crooks and thieves - these are people who try to gain an advantage for themselves, of
    as little as a free visit to a game farm,
    to occupation until he is thrown out for non-payment,
    to the villains who take occupation and strip the property of assets and then disappear (“asset stripping”);
c) Psychopathic Narcissists who do this to be treated as an important person and thus get an ego boost;
d) Exceptionally even the Greens who try to harm the owner of a game farm for their own bizarre reasons.

TIME WASTERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TIME WASTERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Commission
An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market.

1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated.
2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".