Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Natuurskoon. Mooi gebroke ranteveld. HoŽ reŽnval & drakrag! R12,5m. 811 ha. Potgietersrus (Mokopane). 2 ure vanaf Pretoria. Goeie woonhuis met tuinwoonstel. Baie wild. Wildplaas: 1141

Scenic broken hills. High rainfall and carrying capacity! R12,5m. 811 ha. Potgietersrus (Mokopane). 2 hours from Pretoria. Good house and garden flat. Abundant game. Gamefarm: 1141

Video
https://www.youtube.com/watch?v=qv8y3ivA6o8

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1141

Opgestel / Created:
Opgedateer / Updated: 2020-05-27

Naaste dorpie? / Nearest town: Potgietersrus (Mokopane)

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 2 ure

 

Grootte? / Size?: 811 ha

 

Vorm: Min-of-meer vierkantig / Shape: More-or-less square

Omheining: 2.4m Wildheiling, 30 drade
Fencing: 2.4m high, 30 strands

Geboue / Buildings: 1) Gastehuis 4 en-suite  kamers- sink dak steengebou gepleister sandsteenkleur geverf; 2) Grasdak lapa; 3) Kothuis 1 en-suite kamer Ė sink dak steengebou gepleister sandstenkleur geverf; 4) 8 perde stalle, - sink dak steengebou gepleister sandstenkleur geverf; 5) Stoor met afdak en werkers kwartiere - sink dak steengebou gepleister sandstenkleur geverf; 9) 7 onderdak veldstasies vir voer en bosluis beheer

Wildgetalle  /Game count

Rooibok / Impala 180; koedoe / kudu 60; blouwildebees / bluewildebeest 150; zebra / zebra 25; rooihartbees / redhartebeest 50; eland/ eland 50; gemsbok / gemsbuck 0; volstruis / ostrich 2; blesbok / blesbuck 60; waterbok / waterbuck 30; kameelperd / giraffe 7; njala / nyala 30; bastergemsbok / roan 0; swartwitpens / sable 0; basterhartbees / tsessebe 0; buffel / buffalo 0; witrenoster / white rhino 0; swartrenoster / black rhino 0; olifant / elephant 0; leeu / lion 0; Ander / other: ?. Kleinwild soos steenbokke, duikers, vlakvarke, kleiner roofdiere soos rooikatte en bruinhiŽnas en voŽls word nie gelys nie / Small game like duiker, steenbuck and wart hog, small predators like lynx and brown hyena and birds are not listed.

Wildteelkampe / Game breeding camps: 1 x 20 ha teelkampe ge-elektrifiseer; 1x 12 ha teelkamp ge-elektrifiseer en Bonox

Topografie / Topography: 30% granite koppe & 70% savana

Bure / Neighbors: Percy Fyfe natuurreservaat & wildsplase

Tipe grond / Soil type: Rooigrond / Red soil

Bome: Wildevy; Maroela; Kiepersol; Boekenhout. Het boomlys van 70 boom spesies wat ge-identifiseer is
Trees
:
Wild fig; Marula; Kiepersol; Boekenhout. Has a list of 70 trees identified

Gras: Oorwegend soet / Grass: Predominantly sweet

Gehalte van weiding: Baie goed / Quality of grazing: Very good

Paaie: Voldoende paaie in bevredigende toestand
Roads:
Abundant roads in acceptable condition

Is daar Eskom krag? / Is there Eskom electricity? :

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 650 mm \ jaar

Watervoorsiening / Water supply
Hierdie is 'n waterryke plaas / This is a water rich warm
Spruit
, 2 groot damme, 3 klein damme

Boorgate / Boreholes: Ja
Hoeveel? / How many?: Twee
Hoe toegerus? / How equipped?:
1 x dompelpomp, 1 x sonkrag
Hoe sterk is die sterkste boorgat? / How strong is the strongest borehole?:
Nog nooit laat toets maar deur die droogte het die boorgate deurentyd watervoorsien.
Reservoirs
: geen
Hoeveel watertenks? / How many water tanks?:
5 x 5000L watertanks
Hoeveel sementdamme? / How many cement dams?:
geen
Skuilings / Hides
: Geen
Hoeveel krippe? / How many troughs?:
Ses

Besproeiing / Irrigation: Geen

Hoeveel besproeiingreg het die plaas? / How many irrigation rights does the farm have?: Geen

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?: 16km grondpad tot by plaas

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas? / Does the farm border a public road or is it an inside farm?: Binneplaas

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is? / How many gates to open & close before you're on the farm?: 1

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: 0

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?:
Eienaar woon self op die plaas, 2 arbeiders net in die week op die plaas

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches: Geen

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?: Geen

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer
The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache:
12km

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?: 0

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)?
Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?
:

Daar is

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?: Geen

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?: Nee

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly)
Kragrekening (maandeliks) / Power bill (monthly): R2
500
S
alarisse en lone (maandeliks) / Salaries and wages (monthly): R6 000
Grondbelasting
/ Land tax: R1 500

Voer (jaarliks) / Fodder (yearly): R12 000

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? / How's the farm owned - private, trust, CC, company?: BK

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?:
Kan onderhandel

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?:

Losgoed (buiten wild) ingesluit by die koopprys / Loose assets (except game): Koelkamer, Landini 14500 4x4 trekker, 2 x wildkyk voertuie, Bossiekapper, Skraper, Ten volle gemeublerde gastehuis

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?: Nee

 Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Aftree

Enige-iets meer? / Anything more?: Buffels en Swartwitpense ook beskikbaar vir onderhandeling

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCK3mHp5kM8sAYyE1KrsiTTA/videos

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Free Web Hit Counter