Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch; Wildlife Ranch

Mooi natuurskoon! R6,5m. 314 ha. Nylstroom (Modimolle). Twee goeie huise. Baie wild. 19 ha besproeiingsreg. Wildplaas: 1147

Scenery! R6,5m. 314 ha. Nylstroom (Modimolle). Two good houses. Abundant game. 19 ha irrigation rights. Gamefarm: 1147

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1147

Opgestel / Created: 2021-06-14
Opgedateer / Updated: 2021-06-29

For English click here (jump-scroll down)

 

Gedetaileeerde beskrywing in Afrikaans

 

Grootte: 314 ha

Naaste dorpie: Nylstroom

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas: 1Ĺ uur

Vorm: Min-of-meer vierkantig

Omheining Goeie wildheining - sien fotos

Geboue Twee goeie huise - sien fotos en video. Daar's ook werkershuise, 'n stoor en slag- en koelgeriewe.

Wildgetalle: Koedoe eland waterbok zebra rooibok njala gemsbok blesbok blouwildebees, spesifieke getalle tans onbekend maar daar is heelwat wild. Kleinwild soos steenbokke, duikers, vlakvarke, kleiner roofdiere soos rooikatte en bruinhiŽnas en voŽls word nie gelys nie.

Wildteelkampe: geen

Topografie 1/3 berg, 2/3 plat. Daar's 'n pad tot bo-op die berg.

Bure Ander wildplase

Tipe grond: Sand

Bome Meestal wildesering

Gras Gemeng

Gehalte van weiding Goed

Paaie - voldoende paaie van goeie gehalte

Is daar Eskom krag? Ja. In die bemarkingsvideo sÍ ek daar's nie Eskom krag nie maar dis verkeerd.

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld: 650 mm p a

Watervoorsiening: Vier goeie boorgate asook goeie bogrondse water

Estetiese water Grondamme

Besproeiing: 19 ha. Geen toerusting.

Ligging & toegang

Hoeveel grondpad?: 8 km

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas?: Grens aan 'n grndpad

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is?: 1

Vliegveld & lengte?: 0

Werkers & bewoners: Twee plaasarbeiders

Serwitute & kopsere

Enige grond-eis of bewoningsreg?: 0

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer: 20 km

Hoeveel bure ry oor die plaas?: 0

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)?: 0

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer?: 0

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe?: 0

Uitgawes (rofweg)

Kragrekening (maandeliks): R

Salarisse en lone (maandeliks): R

Grondbelasting: R

Voer (jaarliks): R

Besitstruktuur

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy?: BK

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / maatskappy oorkoop?: Oordrag

Is die boerdery BTW geregistreer?:

Losgoed Sien fotos en video - losgoed nie ingesluit by die prys nie.

Afbetalingskontrak - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme?: Nee

Rede vir verkoop?: Ek vra nie want ek kry nie altyd 'n eerlike antwoord nie

Enige-iets meer?: 0

 

 

 

Detailed description in English

 

English upon request

 

 

In en om die huise

Losgoed by die huise

Veld

Bo-op die berg

Rivier

Fuksionele geboue by die
ou plaas-opstal

Werkershuisie naby die huise

Video
https://www.youtube.com/watch?v=8Amuitz-vu4

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCK3mHp5kM8sAYyE1KrsiTTA/videos

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Free Web Hit Counter