Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch; Wildlife Ranch

Gelyk soet Bosveld met rivier! R13m. 1 303 ha. Thabazimbi / Sentrum. 2Ĺ ure vanaf Pretoria. Goeie woonhuis en buitegeboue. Trekwild. Nie ten volle wildheining nie. Beesfasiliteite - word bedryf as beesplaas. Matlabasrivier. Geen besproeiingsreg. Wildplaas: 1156

Flat sweet Bushveldt with river! R13m. 1 303 ha. Thabazimbi / Sentrum. 2Ĺ ure from Pretoria. Good house and outbuildings. Free roaming game. Not fully game fenced. Cattle installations - managed as cattle farm. Matalabas River. No irrigation rights. Gamefarm: 1156

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1156

Opgestel / Created: 2021-09-20
Opgedateer / Updated: 2021-12-06

For English click here (jump-scroll down)

 

Gedetaileeerde beskrywing in Afrikaans

 

Grootte: 1 303 ha. Die plaas bestaan uit twee titelaktes: 821 ha met alle geboue en rivierfront & 482 ha weiding. Verkoper sal dalk die 428 ha eerste verkoop maar hy's bang dat hy lank sit met 'n kleiner onekonomiese eenheid, so sy eerste keuse is om alles met een slag te verkoop.

Naaste dorpie: Thabazimbi

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas: 2Ĺ uur

Vorm: Min-of-meer vierkantig

Omheining: Daar is wildheining wat deur bure opgerig is, maar nie al die grense nie. Die plaas word bedryf as beesplaas en al die beeees-inrigtings is daar

Geboue: Groot gerieflike plaashuis en alle nodige buitegeboue

Wildgetalle: Trekwild - rooibokke, koedoes, vlakvarke en ander kleinwild

Wildteelkampe: hoeveel en hoe groot elk? Is hulle ge-elektrifiseer: 0

Topografie: Plat

Bure: Ander soortgelyke plase

Tipe grond: Meestal 'n harde rooi grond. Teen die rivier is dit sand.

Bome (noem 3 spesies): Kameeldoring, acasias, rosyntjiebos

Gras (soet / suur / gemeng): Soet

Gehalte van weiding: Besonder goed

Paaie - voldoende paaie van goeie gehalte

Is daar Eskom krag?: Ja

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld: 470 mm p.a

Watervoorsiening: Goeie sterk toegeruste boorgate mooi versprei asook sandpunte in die river. Suipings mooi versprei oor die plaas.

Estetiese water: Die Matlabasrivier is meestal net 'n droŽ sandsloot maar ddie habitat verskil 'n bietjie en dit gee dus lekker afwisseling

Besproeiing

Geen

Ligging & toegang

Hoeveel grondpad?: 20 km

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas?: Teen grondpad

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is?: 1

Vliegveld & lengte?: 0

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes?: Twee plaaswerkers

Serwitute & kopsere

Enige grond-eis of bewoningsreg?: 0

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste trustgebied / stamgronde, laeklas woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer: 50 km

Hoeveel bure ry oor die plaas?: DAar's 'n openbare grondpad al teen die Matlabasrivier so 'n klein persentasie van die plaas lÍ tussen die rivier en die grondpad. geen ander ryregte nie.

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)?: Daar is hoogspanningsdrade

Plaas-skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer?: 0

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe?: Soos hierbo beskryf

Uitgawes (rofweg)

 

Besitstruktuur

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy?: Privaat maatskappy

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / maatskappy oorkoop?: Onseker

Is die boerdery BTW geregistreer?: Ja

Losgoed: Daar's nie juis losgoed nie

Afbetalingskontrak: Ek twyfel maar dis 'n ou oom op aftrede so dalk sal hy kyk na 'n afbetalingskontrak

Rede vir verkoop?: Ek vra nie want ek kry nie altyd 'n eerlike antwoord nie

Enige-iets meer?: 0

 

 

 

Detailed description in English

 

English upon request

 

 

 

Video & Fotos
Hierdie video op YouTube sluit in videomateriaal en 'n foto-skyfievertoning:
https://www.youtube.com/watch?v=NtunyaMUgG8

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCK3mHp5kM8sAYyE1KrsiTTA/videos

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Free Web Hit Counter