Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch; Wildlife Ranch

A
Mooi groot maroelabome
! R8m. 1 078 ha
. Baltimore (tussen Ellisras en Alldays). 3Ĺ ure vanaf Pretoria. Boskamp. Rooibokke, koedoes en kameelperde. Wildplaas: 246a

Nice big marula trees! R8m. 1 078 ha. Baltimore (between Ellisras en Alldays). 3Ĺ hours from Pretoria. Bush lodge. Impalas, kudus and giraffe. Gamefarm: 246a

B
Wild- / besproeiingsplaas! R4,2m. 404 ha
. Baltimore (tussen Ellisras en Alldays). 3Ĺ ure vanaf Pretoria. Stoorgeboue. 42 ha besproeiingsreg. Lande uitgespan. Plaas opgedeel in agt of tien klein kampies vir intensiewe teel van wild. Wildplaas: 246b

Game- and irrigation farm! R4,2m. 404 ha. Baltimore (between Ellisras en Alldays). 3Ĺ hours from Pretoria. Barns. 42 ha irrigation rights. Irrigation fields are fenced out. The rest of the farm is divided into eight or ten pastures for intensive game breeding . Gamefarm: 246b

C
Bogemelde plase is aangrensend en behoort aan een eienaar, so dis beskikbaar as 'n eenheid: 1 482 ha met 42 ha besproeiingsreg vir R12,2m.

The above farms are adjacent and belong to the same owner, so it can be purchased as a unit: 1 482 ha with 42 ha irrigation rights for R12,2m.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 246

Opgestel / Created: 2021-10-08
Opgedateer / Updated: 2021-10-10

For English click here (jump-scroll down)

 

Gedetaileeerde beskrywing in Afrikaans

 

Grootte: 1 08 ha + 404 ha (met besproeiing)

Naaste dorpie: Baltimore (tussen Ellisras en Alldays)

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas: 3Ĺ ure

Vorm: Min-of-meer vierkantig

Omheining: Wildheining

Geboue: Stoorgeboue by die besproeiing

Wildgetalle: Heelwat rooibokke en koedoes en 'n paar kameelperde. Kleinwild soos steenbokke, duikers, vlakvarke, kleiner roofdiere soos rooikatte en bruinhiŽnas en voŽls word nie gelys nie.

Wildteelkampe: Die 404 ha met die besproeiing het Ī 8 of 10 kleinkampies vir intensiewe teel van wild.

Topografie: Plat

Bure - as u plaas bv. teen 'n groot reservaat lÍ ens: Ander wildplase

Tipe grond: Ligrooi sandleem

Bome (noem 3 spesies): Maroela, rooibos, knoppiesdoring. Besonderse mooi groot bome.

Gras (soet / suur / gemeng): Soet

Gehalte van weiding: Weiding in goeie toestand

Paaie - voldoende paaie van goeie gehalte

Is daar Eskom krag?:

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld: 470 mm

Watervoorsiening

Boorgate

Daar is 'n hele klomp sterk boorgate en so stuk of 10 toegerus.

Reservoirs

Hoeveel watertenks?:

Hoeveel sementdamme?:

Krippe en skuilings

Hoeveel krippe?:

Hoe lyk hulle (pan / beeskrip / wildkrip)?:

Is daar skuilings en hoeveel?:

Estetiese water (grondamme, riviere, spruite, watervalle): 0

Besproeiing

Al die toerusting is daar. Daar's nie spilpunte nie.

Ligging & toegang

Hoeveel grondpad?: 0

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas?: Teen teerpad

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is?: 1

Vliegveld & lengte?:

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes?:

Serwitute & kopsere

Enige grond-eis of bewoningsreg?: 0

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste trustgebied / stamgronde, laeklas woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer: VÍr

Hoeveel bure ry oor die plaas?: 1

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)?: 0

Plaas-skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer?: 0

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe?: 0

Uitgawes (rofweg)

Kragrekening (maandeliks): R

Salarisse en lone (maandeliks): R

Grondbelasting: R

Voer (jaarliks): R

Besitstruktuur

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy?: Maatskappye

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / maatskappy oorkoop?: Net aandele kan oorgekoop word

Is die boerdery BTW geregistreer?:

Losgoed (buiten wild) ingesluit by die koopprys - so volledig moontlike inventaris asseblief:

Afbetalingskontrak - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme?: Nee

Rede vir verkoop?: Ek vra nie want ek kry nie altyd 'n eerlike antwoord nie

Enige-iets meer?: 0

 

Detailed description in English

English upon request

 

Video
Geen / None

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCK3mHp5kM8sAYyE1KrsiTTA/videos

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Free Web Hit Counter