Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch; Wildlife Ranch

Natuurskoon - gelyk soet Bosveld met enkelstaande rante! R1m. Aandeel in 975 ha. Warmbad (Bela Bela). 1 uur vanaf Pretoria. Huis. Baie wild. Wildplaas: 304g

Scenery - flat sweet Bushveldt with isolated hills! R1m. Share in 975 ha. Warmbaths (Bela Bela). 1 hour from Pretoria. House. Abundant game. Gamefarm: 304g

25% shares for sale in this lovely and well maintained house on This 975 ha share block game farm with low density housing (only 46 houses) which is situated just outside Warmbad / Bela Bela and near the Warmbad ski boat club. 2 hours from Johannesburg and 1.5 hours from Pretoria. Currently there are 5 partners in the house. The 25 % shareholding relates to one week every month or 13 weeks per year. We also have a Landrover game viewer and all operating costs is shared according to the shareholding. We build the house in 2006 and we all are enjoying it and working well together. The house is 280 squires, wooden deck - 75 squires, boma braai - 36 squires and 270 squires paved area. Upmarket and trendy furniture. Borehole water, gas geysers and solar electricity system. Monthly levy of the 25% is R2 800.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 304g

Opgestel / Created:
Opgedateer / Updated: 2020-03-18

Naaste dorpie? / Nearest town: Warmbad (Bela Bela)

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 1Ĺ h

 

Grootte? / Size?: 25% van 'n huis in 'n 975 ha reservaat (46 huise)

 

Vorm: Min-of-meer vierkantig / Shape: More-or-less square

 

Omheining: Wildheining / Fencing: Game fenced

 

Geboue / Buildings: The house is 280 squires, wooden deck - 75 squires, boma braai - 36 squires and 270 squires paved area. Upmarket and trendy furniture

 

Wildgetalle  /Game count

Al die gewone wildspesies in getalle wat die plaas kan dra is daar. Die wild en losgoed behoort aan die aandeleblkmaatskappy, dus het elke lid 'n aandeel gelyk aan die grootte van sy aandeel. Surplusse wild word gejag deur konsessies aan jagondernemers. Die lede jag nie.

 

Wildteelkampe: 0

 

Topografie / Topography: Die plaas is basies plat met verskeie losstaande koppe en die huise is op die rande van die koppe gerangskik

 

Bure / Neighbours: Ander wildplase

 

Tipe grond / Soil type: Sandleem

 

Bome / Trees: rooibos, maroela, akasia

 

Gras: soet / Grass: sweet

 

Gehalte van weiding: goed / Quality of grazing: good

 

Paaie - voldoende paaie van goeie gehalte / Roads - abundant roads of good quality

 

Eskom krag? Nee. Sonkrag en gas.

 

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 650 mm p.a.

 

Watervoorsiening / Water supply

Elke huis is voorsien van water

 

Besproeiing / Irrigation: 0

 

Ligging & toegang / Location & access: Teen 'n stil teerpad

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: 0

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?: Voltydse plaasbestuurder (seker al 8 jaar daar) met voltydse span werkers (nie seker oor getalle).

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches: Geen

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?:

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache::

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?:

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?:

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?:

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?:

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly)

Jou enigste bydrae is jou heffing van R2 800 p.m (R11 200 x 25%). Dit sluit die heffings van die plaas en die lopende uitgawes van die huis in. Elke aandeelhouer betaal R200 / aand aan ons CC as jy oorbly om veranderlike koste van gas en hout te dek wat ingesluit is. Daar is hekwagte wat patrollies doen. Elke huis is verantwoordelik vir eie alarm. Ons het Ďn bediende wat 1 keer per week inkom en skoonmaak wat ingesluit is in die R 2800 heffing / maand per 25 aandeelhouding.

 

Besitstruktuur / Owner setup: Aandeleblokmaatskappy

 

Losgoed: Die wild en ander noodsaaklike bates soos trekkers en skrapers behoort aan die maatskappy

 

Terme: Kontant. Die verkoper of die aandeleblok-maatskappy finansier nie, banke finansier wel hierdie tipe eiendommee

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Die eiendom is onderbenut

 

Enige-iets meer? / Anything more?: 0

Videos
Geen / None

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCK3mHp5kM8sAYyE1KrsiTTA/videos

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Free Web Hit Counter