Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 409

Opgestel / Created: 2018-08-30
Opgedateer / Updated: 2018-10-08

Mooi natuurskoon! R14,5m. 2 400 ha. Baltimore. 3 ure vanaf Pretoria. Goeie herberg en buitegeboue. Baie wild. 70% plat met mooi groot bome, 30% berg.  Wildplaas: 409
Scenery! R14,5m. 2 400 ha
. Baltimore. 3 hours from Pretoria. Good lodge and outbuildings. Abundant game. 70% flat with scenic big trees, 30% mountains. Gamefarm: 409


#gamefarmnet #farm4sale #gamefarm4sale #wildlifefarm4sale #wildlife #nature

***************************

Natuurskoon! 2 400 ha. Baltimore omgewing. 3 ure vanaf Zambezi Rylaan (Pretoria). Wildwerend omhein. 1) Goeie herberg bestaande uit onthaalgebou / lapa & 3 chalets; 2) Groot stoor & ander buitegeboue. 70% plat, 30% berg. Rooibok 400, koedoe 120, rooihartbees 60, blouwildebees 75, gemsbok 45, zebra 45, waterbok 30, eland 20, kameelperd 2, ook: steenbok, duiker, vlakvark, bosvark, bosbok, rooiribbok, klipspringer, luiperd, jagluiperd, rooikat, rooijakkals, bakoorvos, maanhaarjakkals, bruinhiŽna, kleiner roofdiere & groot verskeidenheid voŽls. Geskik vir ekotoerisme, geweerjag, boogjag & teel van wild. Wisselende grondtipes. Flora - bome: maroela, rooibos, akasia (doringbome) - baie mooi veld met wye verskeidenheid; soetgras. Weiding in goeie toestand. Voldoende paaie. Eskom krag. ReŽn: 450 mm p.a. Seisoenale riviere; 5 toegeruste boorgate, sterkste lewer 4 500 l / h; 5 reservoirs; 5 watergate / krippe. 20 km vanaf teerpad. Plaasbestuurder + 4 arbeiders. Baie vÍr vanaf enige plakkerskamp of soortgelyke kopseer. Geen grondeis op die plaas. Geen serwitute. Nie naby myne, kragstasies, hoogspanningsdrade of ander onooglikhede nie. BK besit. BTW geregistreer. Geen losgoed ingesluit nie. Droomplaas. Rede vir verkoop: verkoper wil sy HoŽveldplaas ontwikkel. Algemene kommentaar: Mooi natuurskoon. Wildplaas: 409

Scenery! 2 400 ha. Baltimore area. 3 hours from Zambezi Drive (Pretoria). Game fenced. 1) Good lodge with entertainment building / lapa & 3 chalets; Huge barn & other outbuildings. 70% flat, 30% mountains. Impala 400, kudu 120, redhartebeest 60, bluewildebeest 75, gemsbuck 45, zebra 45, waterbuck 30, eland 20, kameelperd 2, also: steenbuck, duiker, warthog, bushpig, bushbuck, mountain reedbuck, klipspringer, leopard, cheetah, caracal, jackal, bat ear fox, brown hyena, smaller predators & great variety of birds. Suitable for eco-tourism, rifle hunting, bow hunting & game breeding. Variety of soil types. Flora - trees: marula, redbushwillow, acacia (thorn trees); sweet grass. Grazing in good condition. Abundant roads. Escom power. Rain: 450 mm p.a. Seasonal rivers; 5 equipped boreholes, strongest supplies 4 500 l / h; 5 reservoirs; 5 waterholes / troughs. 20 km from tar road. Manager + 4 labourers. Very far from any squatter camp or similar headache. No land claim on the farm. No servitudes. Not near mines, power stations, pilons or other ugly structures. Closed Corporation (type of company) owned. VAT (value added tax) registered. No loose assets included. Dreamfarm. Reason for sale: seller wants to develop his Highveldt farm. General comment: This is the type of farm everybody wants, it's just a bit remote (not for softies). Photos - see lower down. Gamefarm: 409

**********************

Videos
Video 01
Video 02
Video 03
Video 04
Video 05
Video 06
Video 07
Video 08
Video 09

 

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter