Game farms for sale


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas:
Gamefarm
:

   831c

Waterberg, Limpopo Provinsie / Province

Opgestel

2014-10-23 Created

Opgedateer

2017-06-14 Updated
     

Natuurskoon - vlaktes, berge, standhoudende rivier! R1m. Standplaas in 'n 1320 ha reservaat. Waterberg. Goeie herberg (privaat). Baie wild. Losgoed ingesluit. Wildplaas: 831c

Scenery - plains, mountains, perennial river! R1m. Stand in a 1320 ha reserve. Waterberg. Good lodge (private). Abundant game. Loose assets included. Gamefarm: 831c

2 ure vanaf Zambesi Rylaan. Die reservaat is wildwerend omhein, geen binnedrade. Berg met plato. Standhoudende rivier. 3 chalets: 2 x 2slaapkamer & 1 x 1slaapkamer wat ook 'n sitkamer, eetkamer en kombuis het. Elke chalet het ook sy eie badkamer. Rooibok 150, koedoe 100, eland 20, waterbok 20, rooihartbees 12, blouwildebees 30, zebra 14, kameelperd 15, ook: steenbok, duiker, vlakvark, bosvark, bosbok, rooiribbok, klipspringer, rietbok, luiperd, rooikat, rooijakkals, bakoorvos, maanhaarjakkals, bruinhiŽna, kleiner roofdiere & groot verskeidenheid voŽls. Waterberg Biosfeer. Geskik vir ekotoerisme. Sandleem grond. Dopperkiaat, horingpeultjie, koedoebessie. Soetgras. Weiding in goeie toestand. Goeie paaie. Geen Eskom krag vir estetiese redes. ReŽn: 500 mm p.a.  Watervoorsiening deur die bestuursliggaam. Tussen Vaalwater & Ellisras, 15 km grondpad. Bestuurder + 8 arbeiders. Baie vÍr vanaf enige plakkerskamp of soortgelyke kopseer. Geen grondeis op die plaas. Geen serwitute. Aandeleblokmaatskappy. 38 persele. Ryregte oor die hele reservaat. Geen voorskrif oor maksimum veldvoertuie & beddens maar geen kommersialisering word toegelaat. Wild behoort aan die maatskappy.  Jagkwota per standplaas per jaar. HoŽ sekuriteit. Heffing R2100 p.m. vir alle bestuur, instanding van gemeenskaplike gebiede, water, beveiliging en skoonmaak. Droomplaas. Wildplaas: 831c

2 hours from Zambesi Drive. The reserve is game fenced, no internal fences. Mountains with plateau. Perennial river. 3 chalets: 2 x 2 bedrooms & 1 with lounge, dining room & kitchen. Each chalet has a bathroom. Impala 150, kudu 100, eland 20, waterbuck 20, redhartebeest 12, bluewildebeest 30, zebra 14, giraffe 5, also: steenbuck, duiker, warthog, bushpig, bushbuck, mountain reedbuck, klipspringer, reedbuck, leopard, caracal, jackal, bat ear fox, brown hyena, smaller predators & great variety of birds. Waterberg Biosphere. Suitable for eco tourism. Sand loam soil. Dopperkiaat, horingpeultjie, koedoebessie. Sweet grass. Grazing in good condition. Good roads. No Escom power for aesthetic reasons. Rain: 500 mm p.a.  Between Vaalwater & Ellisras, 15 km gravel road. Inside farm. Manager + 8 labourers. Very far from any squatter camp or similar headache. No land claim on the property. Shareblock company. 38 stands. Traversing right over the whole of the reserve. No prescription regarding maximum veldt vehicles & maximum amount of beds but no commercialization allowed. Game belongs to the company. Hunting quota per stand per annum. High security. Levy R2100 p.m. for all management, maintainance of communal areas, water, security and cleaning. Dreamfarm. Gamefarm: 831c

 

Navraag: Ek versoek meer inligting oor genoemde, spesifiek hoe werk die besetting van die geboue, jagkwota- hoeveel kos dit en wat word toegedeel aan elk/ jaar. Wat sal die jaarlikse verhoging op die heffing wees. Kan mens jou eie plek bou, ens. Antwoord van die eienaar: 1) Dit is Ďn aandeleblokmaatskappy Ė dus het jy 1/38ste aandeel in die ontwikkeling. Elke persoon bou sy eie huis (meeste is nou al gebou) en jy gebruik dit soos en wanneer jy wil - jy kan selfs permanent daar gaan bly. Op my aandeel het ons 3 huise / rondawels gebou met Ďn boma in die middel. Hoofhuis bestaan uit 1 x groot slaapkamer, badkamer, eetkamer, kombuis en sitkamer. 2de huis het 2 slaapkamers met badkamer tussen die 2 kamers en die 3de huis is presies dieselfde. Alles gebou met klinkerstene en grasdak. 2) Jagkwota Ė elke jaar sal die plaasbestuurder, wat ook mede-eienaar is, die wildkwota deurgee en dan sal die direksie besluit hoeveel en van wat gejag mag word. Jag vind weeksdae en naweke plaas- maar dit word deur die plaasbestuurder beheer en hy is teenwoordig tydens jag. Pryse is baie billik en jy kan die vleisverwerking deur hom en sy vrou laat doen op die plaas of jy kan net laat afslag en by jou huis of plaaslike slagter laat verwerk. 3) Die heffings word op Algemene jaarvergadering bespreek en die direksie poog sterk daarin om dit nie onbekostigbaar te maak nie. Dit het al gebeur dat daar geen verhoging was nie vir 3 jaar in 'n ry. 4) Ons plek is reeds gebou maar jy kan enige tyd die geboue wat ek gebou het laat afbreek of herontwikkel en/of heeltemal nuut oorbou.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

'n Agent word vergoed vir sukses. Moenie vir my sÍ ek het min tyd spandeer aan hierdie transaksie nie, u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. Indien u my per uur wil vergoed moet u dit van die begin af vir my sÍ. Moenie my penaliseer vir my effektiwiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
 
An agent gets remunerated for success. Don't tell me I didn't spend much time on this transaction, you don't know what happens behind the scenes. If you want to pay me per hour tell it to me right from the start. Don't penalise me for my efficiency - it actually makes me worth more.
 

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

 • Keuring: Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:
  a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.
  b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.
  c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?
  d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?
  e) Koop u alleen of saam met vennote?

  Die redes:
 • Opregte navrae: Ons is heeltemal bereid om moeite vir u te doen as u geld eers later gaan beskikbaar raak of as u nog onseker is of u hoegenaamd 'n wildplaas wil koop - solank u die finansiŽle vermoŽ het om te koop, nou of in die toekoms, is dit reg met ons. U mag maar eerlik wees oor u begroting - ons hanteer dit vertroulik en ons kan nie pryse opblaas nie, dis op die internet!
 • NaÔewe navrae:
  1) Mense met te min geld maar met ambisie of 'n droom: 'n Wildplaas is nie 'n kommersiŽle eiendom nie maar 'n "nice to have". Daarom word die pryse van wildplase nie bereken deur sy
  opbrengspotensiaal (landbouwaarde) nie. 'n Wildplaas koop jy kontant of met 'n 40% deposito + 60% verband (daar is uitsonderings) maar die verband word gediens uit 'n ander bron as die wildplaas self. Jy koop die plaas en dan laat jy hom werk - dit betaal sy eie uitgawes + maak 'n wins maar nie genoeg om 'n verband te diens + jou lewenstandaard waaraan jy gewoond is te handhaaf nie. Met ander woorde jy koop nie 'n wildplaas op skuld en boer dit uit nie. Dus vra jy nie finansiŽle state of besettingsyfers, met die bedoeling om te bereken of jy die plaas kan bekostig, as jy 'n wildplaas koop nie. Die eskalasie (waardevermeerdering) van 'n wildplaas is gemiddeld 12% per jaar.
  2) Mense met te min geld maar ken iemand met geld en probeer dan daardie iemand oorreed om 'n wildplaas te koop (gewoonlik sodat hy, wat die navraag doen, dit kan bestuur): Wees net eerlik asseblief. Moenie vir my sÍ jy's 'n kontantkoper en dan vind ek later uit dis iemand anders se kontant nie! Wees openlik - dalk kan ek jou help om jou droom te verwesenlik.
  3) Goedkoop oorsese lenings en buitelandse skenkings vir werkskepping en ekonomiese ontwikkeling (wat gewoonlik 'n besigheidsplan verg) is, in die wildbedryf, 'n foefie.
 • Kwaadwillige navrae: Ongelukkig is daar mense wat niks geld het nie en nooit 'n wildplaas kan bekostig nie, en hulle weet dit, wat ons probeer misbruik vir 'n gratis besoek aan 'n wildplaas. As ons u uitvang publiseer ons u naam en identiteitsnommer op die internet vir die hele wÍreld om te sien (sien ons afdeling vir eiendomsagente).

Kommissie

 • 'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my sÍ ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal sÍ dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
 • Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
 • Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeŽr betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus nie misbruik om die mark te toets nie.

Buyer, do you have the financial ability?

 • Selection: Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:
  a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of
  you - the person making the enquiry
  b) The name of the
  decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.
  c) What percentage of the purchase price do you have to loan?
  d) Are you making use of an investor / investors?
  e) Are you buying alone or with partners?

  The reasons:
 • Honest enquiries: We're gladly prepared to make an effort for you if your money shall only be available later or if you're still uncertain if you want to buy a game farm at all - as long as you have the financial ability to buy, now or in future, it's okay with us. You may be honest about your budget - we handle it confidentially and we can't inflate prices, it's on the internet!
 • NaÔf enquiries:
  1) People without enough money but with ambition or a dream: A game farm is
  not a commercial property but a "nice to have". Therefore the price of a game farm is not calculated by it's income potential (agricultural value). You purchase a game farm cash or with a 40% deposit + 60% loan (there are exceptions) but the repayments come from a source other than the game farm itself. You purchase the farm and then you make it work - it can cover it's own expenses and make a profit but not enough to service bond repayments + maintain your standard of living you're used to. In other words you can't buy a game farm on debt and farm it out. Therefore you don't ask for financial statements or occupation figures, with the intent to calculate if you can afford the farm, when buying a game farm. The escalation (growth in value) of a game farm is 12% per annum average.
  2) People without enough money but who know somebody with money and try to convince that person to purchase a game farm (usually with the intention to manage the farm for the owner): Please be honest. Don't tell me you're a cash buyer and then I find out later that it's somebody else's cash! Be honest and maybe I can help you to realise your dream.
  3) Cheap foreign loans and foreign donations for economic uplifting (that normally requires a business plan) is, in the game farming industry, a gimmick.
 • Malicious enquiries: Unfortunately there are people who can't and never will be able to afford a game farm, and they know it, who try to misuse us for a free visit to a game farm. If we catch you out we name and shame you with your name and identity number on the internet for the whole world to see (see our section for estate agents).

Commission

 • An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
 • The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
 • Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme).  For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, don't abuse us to test the market.

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief:

Newsletter:

1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn.
2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees.
3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.

1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line.
2) To see newsletter photos you must be online.
3) Links don't work in our newsletter.