Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch; Wildlife Ranch

Besproeiings- / Wildplaas! 1 880 ha. 165 ha besproeiingsreg. 14 spilpunte. Ellisras (Lephalale). 3 ure vanaf Pretoria. Goeie woonhuis, skure en ander geboue - sien fotos. Min wild. Prys op aanvraag. Wildplaas: 851 & 855

Irrigation- / Gamefarm! 1 880 ha. Ellisras (Lephalale). 165 ha irrigation rights. 14 centre pivits. 3 hours from Pretoria. Good house, barns and other buildings - see photos. Not much game. Price upon request. Gamefarm: 851 & 855

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 851 & 855

Opgestel / Created: 2020-06-23
Opgedateer / Updated: 2020-06-23

Naaste dorpie? / Nearest town: Ellisras / Lephalale

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 3 ure / 3 hours

 

Grootte? / Size?: 1 880 ha

 

Vorm: Die wildgedeeltee is min-of-meer vierkantig / Shape: The gamefarming section is more-or-less square

 

Omheining: Wildheining / Fencing: Game fenced

 

Geboue: Luukse woonhuis en ander geboue - sien fotos en video
Buildings: Luxurious house and other buildings - see photos and video

 

Wildgetalle  /Game count: Baie rooibokke en 'n paar koedoes en njalas

 

Topografie / Topography: Plat / Flat

 

Bure / Neighbours: Ander wild- / besproeiingsplase

 

Tipe grond / Soil type: Rooigrond

 

Bome (noem 3 spesies) / Trees (name 3 species): Rooibos, geelhaak, witgat

 

Gras: soet / Grass: sweet

 

Gehalte van weiding: goed / Quality of grazing: good

 

Paaie - voldoende paaie van goeie gehalte / Roads - abundant roads of good quality

 

Is daar Eskom krag? Ja / Is there Eskom electricity? Yes

 

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 420 mm

 

Watervoorsiening / Water supply & Besproeiing / Irrigation

165 ha besproeiingsreg uit Mogolrivier. Reusagtige keerwal en dam. 14 spilpunte (13 ha elk). Pompe, moederlyne, besproeiingsdamme - 100% ten volle ontwikkel. Meer besonderhede op aanvraag.

 

Ligging & toegang / Location & access: Min grondpad

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: 0

 

Werkers & bewoners: Baie / Workers & inhabitants: Many

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Geen grondeise, bewoningsregte of skooltjies. VÍr van plakkerskampe.

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly)

Beskikbaar op aanvraag

 

Besitstruktuur / Owner setup

Op aanvraag:
Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? / How's the farm owned - private, trust, CC, company?:

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?:

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?:

 

Losgoed: Groot hoevelheid losgoed, inventaris beskikbaar op aanvraag
Loose assets: Large amount of loose assets, inventory available upon request

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? Hy sal kyk na daarna as die koper 60% kan neersit
Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?
: He'll consider it if purchaser can pay 60% deposit

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Ek vra nie want ek kry nie altyd 'n eerlike antwoord nie / I don't ask because I don't always get an honest answer

 

Enige-iets meer? / Anything more?: 0

 

Video
https://www.youtube.com/watch?v=HD_eRZ6VgA0

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCK3mHp5kM8sAYyE1KrsiTTA/videos

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Free Web Hit Counter