Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Wildplaas / Gamefarm : 969

Opgestel / Created: 2019-09-10
Opgedateer / Updated: 2019-12-06

Golwende topogarafie! R5m onderhandelbaar. 465 ha. Alldays. 4 ure vanaf Pretoria. Baie goeie herberg. Alle losgoed en baie wild, insluitend 20 buffels. Wildplaas: 969

Rolling topogaraphy! R5m negotiable. 465 ha. Alldays. 4 hours from Pretoria. Very good lodge. All loose assets and abundant game, including 20 buffalo. Gamefarm: 969


#gamefarmnet #farm4sale #gamefarm4sale #wildlifefarm4sale #wildlife #nature

 

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

 

Naaste dorpie? / Nearest town: Alldays

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 4 ure / 4 hours

 

Grootte? / Size?: 465 ha

 

Vorm: Driehoekig / Shape: Triangular

 

Omheining Wildheining / Fencing Game fenced

 

Geboue Grasdak herberg ("lodge") met slaapplek vir 14 persone (2 x kamers met 4 beddens elk, 2 x kamers met 'n dubbel bed elk, 1 x kamer met 2 enkelbeddens), 2 x aparte badkamers met stort en toilette, 2 elektriese geysers asook n donkie warmwaterstelsel. Sitkamer, eetkamer met pooltafel, kombuis en spens. Jagterskombuis by braaiplek. Voerstoor en afdakke, plonspoel, 100 m-skietbaan, 950 m-aanloopbaan, slaggeriewe met inloop yskas. Arbeidersbehuising met 2 kamers.

Buildings Thatched lodge with accomodation for 14 people (2 rooms with 4 beds each, 2 rooms with a double bed each, 1 room with 2 single beds), 2 seperate bathrooms with showers and toilets, 2 electric geysers as well as a donkey (boiler) heating system. Lounge, dining room with pool table, kitchen and pantry. Hunter's kitchen with braai (barbeque) area. Barn and covered parking, small pool, 100 m shooting range, 950 m runway, slaughtering facilities with walk-in fridge. Worker's accomodation with 2 rooms.

 

Wildgetalle  /Game count

Rooibok / Impala 200; koedoe / kudu 10; blouwildebees / bluewildebeest 20; zebra / zebra 25; waterbok / waterbuck 6; kameelperd / giraffe 20; njala / nyala 30; buffel / buffalo 20.
Ander: Bo-en-behalwe die wild hierbo genoem is daar ook: 14 swart rooibokke (1 ram & 13 ooie), 5 gouewildebeeste - 2 bulle & 3 koeie asook 20 split koeie
Other: On top of the game mentioned above there is also 14 black impalas (1 ram & 13 ewes), 5 golden wildebeest - 2 bulls & 3 cows as well as 20 split cows
Kleinwild soos steenbokke, duikers, vlakvarke, kleiner roofdiere soos rooikatte en bruinhiŽnas en voŽls word nie gelys nie / Small game like duiker, steenbuck and wart hog, small predators like lynx and brown hyena and birds are not listed.

 

Wildteelkampe: Een njalakamp waar die njalas en die swart rooibokke loop
Game breeding camps: One nyala camp where the nyalas and the black impalas roam

 

Topografie Golwend / Topography Rolling

 

Bure Ander wildplase / Neighbours Other game farms

 

Tipe grond / Soil type: Rooigrond / Red soil

 

Bome (noem 3 spesies) / Trees (name 3 species): Rooibos maroela hardekool

 

Gras soet / Grass sweet

 

Gehalte van weiding goed / Quality of grazing good

 

Paaie - voldoende paaie van goeie gehalte / Roads - abundant roads of good quality

 

Eskom krag, asook diesel lister met 10 kVA generator as bystand
Eskom electricity, as well as diesel lister with 10 kVA generator as standby.

 

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 350 mm

 

Watervoorsiening / Water supply

3 suipings versprei oor die plaas, 7 boorgate, 2 toegerus (een Eskom en een met splinternuwe windpomp asook dompelpomp).
3 drinking spots strategically spaced over the farm, 7 boreholes, 2 equipped (one with an electric pump and another with a new windmill as well as submercible pump).

 

Estetiese water seisoenale pan / Aesthetic water seasonal pan

 

Ligging & toegang / Location & access

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?: Teen teerpad / Adjacent to tar road

 

Vliegveld lengte? / Runway length?: 950 m

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?: 2

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?: 0

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache:: 5 km

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?: 0

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?: 0

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?: 0

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? 1 ha oorkant die teerpad
Does a public road cut through the farm and how?: 1 ha across the tar road

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly)

Kragrekening (maandeliks) / Power bill (monthly): R

Salarisse en lone (maandeliks) / Salaries and wages (monthly): R

Grondbelasting / Land tax: R

Voer (jaarliks) / Fodder (yearly): R

 

Besitstruktuur / Owner setup

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? / How's the farm owned - private, trust, CC, company?:

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?:

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?:

 

Losgoed Alle meubelment, 2 x trekkers (Ford 3000 en 5000), 2 x voertuie (short wheel base Land Rover en Land Rover gameviewer) en losgoed ingesluit (stap in en boer).
Loose assets All furniture, 2 tracktors (Ford 3000 & 5000), 2 vehicles (short wheel base Land Rover & Land Rover gameviewer) and other loose assets included (running concern - lock, stock & barrel).

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? Verkoper sal kyk na 'n afbetalings-aanbod
Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?: Seller shall consider a Deed of Sale.

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Ek vra nie want ek kry nie altyd 'n eerlike antwoord nie / I don't ask because I don't always get an honest answer

 

Enige-iets meer? / Anything more?: 0

 

 

Videos
Video 01
Video 02
Video 03

 

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter