Game farms for sale


Bosveld is wildwreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas:
Gamefarm
:

   971

Opgestel

2012-10-24 Created

Opgedateer

2020-07-15 Updated

Mooi klein wildplasie tussen Brits en Beestekraal. 60 ha. R3,75m. Baie goed ontwikkel - luukse herberg (jy kan nie hierdie herberg bou vir hierdie kooprys nie); Mooi gronddam. 8,4 ha waterkwota uit besproeiingskema, 2,8 ha ingelys. Wildplaas: 971

Scenic mini game farm between Brits and Beestekraal. 60 ha. R3,75m. Very well developed - Luxury lodge (you can't build this lodge for this price); Scenic earth dam. 8,4 ha water quota from irrigation scheme, 2,8 ha listed. Gamefarm: 971

Ander Potensiaal:
Eko aftree-oord ontwikkeling - belegger gesoek. 60 ha knap buite Brits. Ek het hierdie plasie gelys as klein wildplasie met n luukse herberg. Intussen het die eienaar oordregte verkry en alle beplanning gedoen en toestemmings verkry om dit te ontwikkel as deeltitel aftree-oord. Die navrae eindverbruiker-kopers is goed maar hy benodig kapitaal om die finale afronding te doen alvorens hy sy eerste standplaas kan verkoop. Die ontwikkelaar benodig R5m om vertoon-eenhede te bou en finale afronding te doen alvorens hy kan begin verkoop. Enige aanbod sal oorweeg word om hierdie projek deur die drif te trek, hetsy n aankoop van die eerste twee of drie eenhede vir R5m of n lening of n vennootskap waarvan die besonderhede uitgewerk kan word. Die waarde van hierdie 100-eenhede projek word op sowat R60m bereken. Kom met aanbiedinge! Wildplaas 971

Other Potential:
Eco retirement village development - investor wanted. 60 ha just outside Brits. I listed this property as a small game farm with a luxury game lodge. In the mean time the owner did all the planning and acquired all permissions to develop it into a retirement village. The enquiries from end-user buyers are good but he needs capital to finalise it before he can sell his first stand. The developer needs R5m to build show units and do some final finishing before he can start selling units. Any reasonable offer shall be considered in order to pull this development through, either by purchasing the first two or three units for R5m or extending a loan or engaging in a partnership, the detail to be figured out. The total selling value of this 100 unit development is estimated to be around R60m. Please come with an offer! Gamefarm: 971

Video: https://www.youtube.com/watch?v=gqwu2rQKE2c

Naaste dorpie? / Nearest town?

Brits 13 km, net 600 meter grondpad

Grootte? / Size?

60 hektaar

Omheining (Wildheining, hoeveel drade, toestand, elektrifisering ens - beskryf) / Fencing (Game fenced, how many strands, electrified etch - describe)

Die hele plaas is elektries omhein en die lodge is ook elektries omhein.

Geboue - gee volledige beskrywing insluitend die afwerking van die mure (siersteen, hout. kleur ens), beskrywing van dakke (grasdak ens), aantal beddens ens. / Buildings - give detailed description including the walls (face brick, wood, colour etch), roofs (thached etch), beds etch.

Luukse grasdak herberg met 15 "en suite" slaapkamers; Konferensiefisiliteit; Kerkie vir troues. Baie luuks en op ho standaard.

Wildgetalle /Game count

Rooibok 30, blouwildebees / bluewildebeest  12; blesbok / blesbuck 2; njala / nyala 4.

Wildteelkampe: hoeveel en hoe groot elk? Is hulle ge-elektrifiseer? / Game breeding camps: how many & how big each? Are they electrified?

N/A

Topografie (hoeveel plat, hoeveel berg, hoeveel gebroke ranteveld ens). Indien berge beskryf die berge - golwende toeganklike berg of baie klowe & afgronde ens. / Topography (how much flat, how much mountains, how much broken topography etch). If mountainous describe the mountains - rolling, how many gullies, cliffs, precipices etch.

Flat

Positiewe bure - as u plaas bv. teen 'n groot reservaat l ens. / Positive neighbors - like if the farm is adjacent to a big reserve etch.

Alle bure is private wild plase

Tipe grond / Soil type

Rooi gruis grond

Bome (noem 3 spesies) / Trees (name 3 species)

Maroela / Wit Doring / Akasia / Rooibos

Gras (soet / suur / gemeng) / Grass (sweet / sour / mixed)

70 Soet en 30 Suur gras

Gehalte van weiding (kaalgewei, oorbewei, bosindringing, uitheemse indringers ens - probeer eerlik wees!) / Quality of grazing - overgrazed, bush encroachment, foreign species etch - please try to be honest!)

Baie goed

Paaie - beskryf / Roads - describe

Baie goed en meer as voldoende vir wild besigting

Is daar Eskom krag? Indien nie, hoe vr van die grens af is die naaste kragpunt? / Is there Eskom electricity? If not - how far from the boundary is the nearest connection point?

Alle werk met eskom krag en plek vir baie uitbreiding.

Renval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?

600 mm per jaar

Watervoorsiening
Water supply

Boorgate
Boreholes

Hoeveel? / How many?: = 2 .  No 1:  van 40 meter diep. Lewer 2000L per uur. No: 2: van 200 meter diep Lewer 3000L per uur

Hoe toegerus? / How equipped?:  No:1 & No: 2 toegerus

Hoe sterk is die sterkste boorgat? / How strong is the strongest borehole?: No:1 Lewer 2000 L per uur & No: 3 Lewer 3000L per uur

Reservoirs

Hoeveel watertenks? / How many water tanks?: 3 1 x 5000L en 2 X 2500L

Hoeveel sementdamme? / How many cement dams?: 1 X groote grond dam van 120 meter X 60 meter X 4 meter diep,

Krppe / Troughs

Hoeveel / How many?: 1

Hoe lyk hulle (pan / beeskrip / wildkrip)? / How do they look (pan / cattle crib / game crib)?:  Vir wild metball Valve 1 meter X 4 meter X 600mm diep.

Is daar skuilings en hoeveel?/ Are there hides and how many?: 1 x boog skuiling

Besproeiing / Irrigation

Hoeveel besproeiingreg het die plaas? / How many irrigation rights does the farm have?: 2.8 hektaar

Hoeveel hektare onder besproeiing? / How many hectares under irrigation?: Geen

Beskryf die waterbron / Describe the water source: Hartebeespoort Besproeeing skema

Watse besproeiingstoerusting (byvoorbeeld spilpunt, drup, k & p)? / What kind og irrigation equipment (like centre pivit, drip, k & p)?:

Hoe sterk is die kragtoevoer wat die pompe trek? / How strong is the power supply for the motors / pumps?: Drie fase krag na kanaaal pomp

Beskryf die motors en pompe / Describe the motors & pumps: 20 kw 3 phase motor van kanaaal to plaas dam . 10 kw motor van plaas dam na lodge

Watse gewasse verbou u? / What crops do you grow?: Geen, maar enige gewas is geskik vir die area.

Enige ander inligting wat belangrik is rakende die besproeiing? / Any other important iformation regarding the irrigation?:

Estetiese water (grondamme, riviere, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, waterfalls):

1 X groote grond dam van 120 meter X 60 meter X 4 meter diep,

Ligging & toegang
Location & access

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?:

600 meter na hoof hek en van hoof hek na lodge 1 km

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas? / Does the farm border a public road or is it an inside farm? :

Grens aan hoof pad vir 1.2 km.

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is?:
How many gates to open & close before you're on the farm?:

Een hoof ingang van hoof pad. Met elektriese hek en wag huis. Een hek by lodge ingaag, ook elektries.

Vliegveld? / Runway?

Nee, maar Brits vlieg veld 2 km van lodge met al die geriewe van n volledige vliegveld.

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?

1 X Voorman, 2 X Plaaswerkers en huis hulp. 2 slaapkamer huis vir lodge bestuurder en 1 slaapkamer huis vir voorman. 5 kamer vir lodge werkers. Compound vir plaas werkers .

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?

Geen

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer. / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache.

20km

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?: Geen

Is daar of kom daar groot Eskom pilons oor die plaas? / Are there or are there coming huge Eskom pilons?:  Ja aan die agter kant / hoog spanning

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?:  Geen

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? / How's the farm owned - private, trust, CC, company?

 Pty Ltd

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?

Kan die Pty Ltd oorkoop.

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?

Nee

Losgoed (buiten wild) ingesluit by die koopprys - so volledig moontlike inventaris asseblief / Loose assets (except game) included in the price - a complete inventory please, if possible

Kliek hier om 'n lys af te laai

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?

Oop vir bespreking.

Fotos ontvang vanaf die eienaar
Photos received from the owner

Fotos geneem deur Tjaka
Photos taken by Tjaka

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Koper, het u die finansile vermo?

 • Keuring: Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:
  a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.
  b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.
  c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?
  d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?
  e) Koop u alleen of saam met vennote?

  Die redes:
 • Opregte navrae: Ons is heeltemal bereid om moeite vir u te doen as u geld eers later gaan beskikbaar raak of as u nog onseker is of u hoegenaamd 'n wildplaas wil koop - solank u die finansile vermo het om te koop, nou of in die toekoms, is dit reg met ons. U mag maar eerlik wees oor u begroting - ons hanteer dit vertroulik en ons kan nie pryse opblaas nie, dis op die internet!
 • Naewe navrae:
  1) Mense met te min geld maar met ambisie of 'n droom: 'n Wildplaas is nie 'n kommersile eiendom nie maar 'n "nice to have". Daarom word die pryse van wildplase nie bereken deur sy
  opbrengspotensiaal (landbouwaarde) nie. 'n Wildplaas koop jy kontant of met 'n 40% deposito + 60% verband (daar is uitsonderings) maar die verband word gediens uit 'n ander bron as die wildplaas self. Jy koop die plaas en dan laat jy hom werk - dit betaal sy eie uitgawes + maak 'n wins maar nie genoeg om 'n verband te diens + jou lewenstandaard waaraan jy gewoond is te handhaaf nie. Met ander woorde jy koop nie 'n wildplaas op skuld en boer dit uit nie. Dus vra jy nie finansile state of besettingsyfers, met die bedoeling om te bereken of jy die plaas kan bekostig, as jy 'n wildplaas koop nie. Die eskalasie (waardevermeerdering) van 'n wildplaas is gemiddeld 12% per jaar.
  2) Mense met te min geld maar ken iemand met geld en probeer dan daardie iemand oorreed om 'n wildplaas te koop (gewoonlik sodat hy, wat die navraag doen, dit kan bestuur): Wees net eerlik asseblief. Moenie vir my s jy's 'n kontantkoper en dan vind ek later uit dis iemand anders se kontant nie! Wees openlik - dalk kan ek jou help om jou droom te verwesenlik.
  3) Goedkoop oorsese lenings en buitelandse skenkings vir werkskepping en ekonomiese ontwikkeling (wat gewoonlik 'n besigheidsplan verg) is, in die wildbedryf, 'n foefie.
 • Kwaadwillige navrae: Ongelukkig is daar mense wat niks geld het nie en nooit 'n wildplaas kan bekostig nie, en hulle weet dit, wat ons probeer misbruik vir 'n gratis besoek aan 'n wildplaas. As ons u uitvang publiseer ons u naam en identiteitsnommer op die internet vir die hele wreld om te sien (sien ons afdeling vir eiendomsagente).

Kommissie

 • 'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my s ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal s dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
 • Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
 • Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroer betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus nie misbruik om die mark te toets nie.

Buyer, do you have the financial ability?

 • Selection: Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:
  a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of
  you - the person making the enquiry
  b) The name of the
  decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.
  c) What percentage of the purchase price do you have to loan?
  d) Are you making use of an investor / investors?
  e) Are you buying alone or with partners?

  The reasons:
 • Honest enquiries: We're gladly prepared to make an effort for you if your money shall only be available later or if you're still uncertain if you want to buy a game farm at all - as long as you have the financial ability to buy, now or in future, it's okay with us. You may be honest about your budget - we handle it confidentially and we can't inflate prices, it's on the internet!
 • Naf enquiries:
  1) People without enough money but with ambition or a dream: A game farm is
  not a commercial property but a "nice to have". Therefore the price of a game farm is not calculated by it's income potential (agricultural value). You purchase a game farm cash or with a 40% deposit + 60% loan (there are exceptions) but the repayments come from a source other than the game farm itself. You purchase the farm and then you make it work - it can cover it's own expenses and make a profit but not enough to service bond repayments + maintain your standard of living you're used to. In other words you can't buy a game farm on debt and farm it out. Therefore you don't ask for financial statements or occupation figures, with the intent to calculate if you can afford the farm, when buying a game farm. The escalation (growth in value) of a game farm is 12% per annum average.
  2) People without enough money but who know somebody with money and try to convince that person to purchase a game farm (usually with the intention to manage the farm for the owner): Please be honest. Don't tell me you're a cash buyer and then I find out later that it's somebody else's cash! Be honest and maybe I can help you to realise your dream.
  3) Cheap foreign loans and foreign donations for economic uplifting (that normally requires a business plan) is, in the game farming industry, a gimmick.
 • Malicious enquiries: Unfortunately there are people who can't and never will be able to afford a game farm, and they know it, who try to misuse us for a free visit to a game farm. If we catch you out we name and shame you with your name and identity number on the internet for the whole world to see (see our section for estate agents).

Commission

 • An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
 • The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
 • Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme).  For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, don't abuse us to test the market.

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
 
 
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.
 

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief:

Newsletter:

1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn.
2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees.
3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.

1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line.
2) To see newsletter photos you must be online.
3) Links don't work in our newsletter.