Gamefarms, Game farms, Hunting, Safari, Wildlife, Gamefarms, Game farms, Hunting, Safari, Wildlife, Gamefarms, Game farms

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Inleiding
Introduction

'n Agent word vergoed vir sukses. Moenie vir my sÍ ek het min tyd spandeer aan hierdie transaksie nie, u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. Indien my per uur wil vergoed moet u dit van die begin af vir my sÍ. Moenie my penaliseer vir my effektiwiteit nie - dit maak my eintlik meer werd. An agent gets remunerated for success. Don't tell me I didn't spend much time on this transaction, you don't know what happens behind the scenes. If you want to pay me per hour tell it to me right from the start. Don't penalise me for my efficiency - it actually makes me worth more.
P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die "goedkoop" plase wat u op ander webwerwe sien is omdat ons opposisie nie hulle webwerwe opdateer nie
 
P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The "cheap" farms you see on other websites is because our competition don't update their websites
 
Ten einde op hoogte te bly van ons Nuwe Lystings, skryf in op ons NUUSBRIEF. U kan maklik kanselleer. Ons sal u nie spam nie en ons sal nie u e-pos adres uitgee of verkoop nie. Stuur vir ons 'n e-pos met "Nuusbrief" in die "Insake" lyn. For regular updates of our Recent Listings subscribe to our NEWSLETTER. You can cancel any time. We won't spam you & we won't give or sell your e-mail address to anybody. Send us an e-mail with "Nuusbrief" in the "Re" line (it has to be in Afrikaans as "Newsletter" or "News letter" is a spam indicator.


Tjaka Erasmus
Praktiserende Prokureur (Practising Attorney)
B Proc   LL B (RAU)

Prokureursadvies

1) Advies by die aankoop van wildplaas. U het 'n wildplaas gesien wat u wil koop, u het vrae maar u weet nie wie om te vertrou nie. Ons het 15 jaar ondervinding in die bedryf en adviseer oor markwaarde, grondeise, finansiering, veldtoestand, ekonomiese vooruitsigte en meer. Eerste telefoniese konsultasie gratis.
2) Ons kontak eiendomsagente namens u. Indien u 'n plaas op 'n ander web gesien het of indien u nie met eiendomsagente wil werk nie sal ons namens u die eiendomsagent kontak. Ons re
Žl kommissiedeling met die agent - dit kos u niks.

Attorney's advice

1) Advice when purchasing a game farm. You viewed a game farm that you're interest in purchasing, you have questions but you don't know who to trust. We have 15 years of experience in this field and advise on market value, land claims, financing, grazing capacity, economical preview and more. First telephonical consultation free of charge.
2) We contact estate agents on your behalf. If you saw a farm on another web or if you don't want to work with estate agents we'll contact the estate agent on your behalf. We arrange commission sharing with the estate agent - it doesn't cost you a cent.

 


 

INLEIDING

Beskawing word gemeet aan die wyse waarop 'n gemeenskap sy diere hanteer.

Ons het bekendheid verwerf vir ons toewyding aan die beskerming Suid-Afrika se pragtige natuur. Met die aankoop van 'n wildplaas word u die trustee van 'n stukkie ongerepte Afrika - mense soos u bepaal in watter mate ongerepte Afrika vir ons nageslag behoue bly.

Ons is daartoe verbind om u te help soek na u droomplaas. Ons verkoop wildplase regdeur Suid-Afrika met klem op die westelike deel van die Limpopo Provinsie. Die Waterberg, Warmbad, Thabazimbi, Ellisras en Potgietersrus areas is malariavry en die toekomstige hartklop van Suid-Afrika se wildwêreld. Ons ag ook die Krugerwildtuin area van belang. Aangesien Suid-Afrika 'n wêreldleier in wildboerdery is bemark ons dwarsoor Suid-Afrika.

PROLOGUE

Civilization is measured by the way a community handles it's animals.

We became known for our commitment to care for South Arica's wildlife. By buying a game farm you become a link in the chain of nature conservation and help to ensure the prosperity of our remote places for future generations.

We shall help you to find your dream farm. We sell game farms throughout South Africa  and specialise in the western portion of the Limpopo Province of South Africa. The Waterberg, Warmbaths, Thabazimbi, Ellisras and Potgietersrus areas are malaria-free and the future heart-beat of South Africa's game country. Also important to us is the Lowveldt area in the vicinity of the Kruger National Park. Because South Africa is a leader in wildlife farming & nature conservation we market countrywide.

 

Wat is 'n wildplaas?

'n Wildplaas is 'n plaas waarvan die hoofdoel wildboerdery is en sluit ook potensiële wildplase in (plase in "wild-areas").

Kleinwild & roofdiere word nie gelys nie want hulle kom & gaan. Dit sluit in steenbok, duiker, vlakvark, bosvark, klipspringer, rooiribbok, bosbok, seekoei, krokodil, luiperd, jagluiperd, buin hiëna, jakkals, rooikat ens.

What is a game farm?

A game farm is a farm where the main purpose is game farming and also includes potential game farms (farms in "game farming areas".

Small game & predators are not listed because they come & go. This includes steenbuck, duiker, wart hog, bush pig, klipspringer, mountain reedbuck, bushbuck, hippo, crocodile, leopard, cheetah, brown hyena, jackal, lynx etch.

Wat is 'n "landgoed"?

What is an "estate"?

Enige samevoeging van wildplase of standplase in 'n wildplaas word gedefiniëer as "landgoed" bv. groot reservate soos Timbavati, Sabi Sand, Welgevonden, Mabula asook kleiner reservate bv. 'n 1 000 ha met standplase daarin te koop.

Any conglomeration of game farms or stands for sale in a game farm is defined as an "estate" , for instance huge reserves like Timbavati, Sabi Sand, Welgevonden, Mabula as well as small reserves like any 1 000 ha game farm with stands for sale.

Wildehond.bmp (22474 bytes)Wenke:

Wildehond.bmp (22474 bytes)Tips:

Belangrike wenk met betrekking tot web browsing in die algemeen: regs onder op u rekenaarskerm, wanneer u aanlyn is, is 'n simbool wat lyk soos twee rekenaartjies wat met mekaar verbind is. Wanneer die rekenaartjies verlig is dan ontvang u rekenaar inligting vanaf die internet maar as hulle donker is het u swak verbinding. Om u verbinding te verbeter kliek "Stop" links bo in u browser of druk "Escape" en dan kliek u "Refresh" of druk F5.

Important tip regarding web browsing in general: at the right bottom of your screen, when you're online, you see an icon looking like two little computers connected too each other. When the little computers are highlighted it means your computer is receiving data from the internet. If they're dark it means bad connection and no data transfer. If you have a bad connection click "Stop" on the top left of your browser or press "Escape", then click "Refrech" or press F5.


Gebruik asb tyd & gaan hierdie web noukeurig deur - dit spaar oneindig baie tyd. Doen uself & ons 'n guns & lees die volgende:
- lees hierdie inleiding volledig
- op ons "Interessante  Feite" blad, die artikels:
   - Soetveld & Suurveld - wat's die verskil?
   - Kosteberaming
   - Waarom jag belangrik is
- Markwaarde van Wildplase
- Droomplaas Vraelys


Please browse through this web extensively - it saves a lot of time. Please do me & yourself a favour & make a point of reading the following:
- read this introductory page
- on our "Interesting Facts" page, the articles:
   - Sweetveldt & Sourveldt - what's the difference?
   - Cost analyses
   - Why hunting is important
- Market Value of Game Farms
- Dreamfarm Questionaire


As u bladsy wil snuffel kliek "Edit" (links bo), kliek "Find on this page", tik die woord in & kliek "Search" of gebruik ons soektuigie hierbo. Die woord "dreamfarm" of "Droomplaas" sal u lei na plase met rivier, berg & groot bome
. As u na 'n plaas soek naby of in 'n groot 5 reservaat soek "groot 5".


If you want to search a page click "Edit" (top left), click "Find on this page", type the word & then click search or use our search tool above. The word "dreamfarm" shall take you to farms with river, mountain & big trees. If you are looking for a farm near or in a big 5 reserve search "big 5".


Moet ons asb nie vra om 'n plaas te identifiseer nie. Daar's te veel oneerlikheid sedert die sondeval en al was dit nou Eva se skuld bly dit vir ons 'n verleentheid om "nee" te sê
.


Please don't ask us to identify a farm for you. There are too many vultures in life & it's embarrasing to say "no"
.


Ons waardeer opbouende kritiek & kommentaar ten einde hierdie web te verbeter & meer gebruikersvriendelik te maak.


We appreciate positive criticism & comment on how we can improve this web & make it more user friendly.


Oppervlak omrekening:
1 hektaar = 2,471 akker
1 hektaar = 1,168 morg
1 akker = 0,405 hektaar
1 morg = 0,856 hektaar
1 hektaar = 10 000 m
²
   (100 meter x 100 meter)


Size converter:
1 hektare = 2,471 acres
1 hektare = 1,168 morg
1 acre = 0,405 hektare
1 morg = 0,856 hektare
1 hektaar = 10 000 m
²
   (100 meter x 100 meter)

Wisselkoerse / Currency converter: oanda.com


wildehond.gif (2528 bytes)Tip: You can translate written text between English and other languages on the internet at http://babelfish.altavista.com

vlagzar.gif (890 bytes)

Ons praat Afrikaans (eerste taal), Nederlands & Vlaams

Vlag - Brittanje.gif (1189 bytes)

We speak English (second language)

Vlag - Duits.bmp (1554 bytes)

Wir sprechen (nur weinich) Deutch

Vlag - Frans.bmp (1554 bytes)

La transmission ecrite est possible dans Francais le langue

Vlag - Czech Republiek.bmp (1554 bytes)

Písemná komunikace je mozná v Ceském jazyce

vlagspanje.gif (953 bytes)

La communicacion escrita es posible en Espanol el lenguaje

La comunicazione scritta é possible Italiana nella lingaua

vlagportugal.gif (925 bytes)

Uma comunicacao escrita é possivel na lingua de Portugese

Сообщение в писменном виде по возможности в русском языке
Для того чтобы увидеть это место на русском языке, щелкните здесь

 

Gamefarmnet kliŽnte: Ons kry daagliks 'n stortvloed van gemorspos. Ons het 'n goeie anti-spam program wat die kaf van die koring skei. Dit gebeur egter dikwels dat u e-pos in die spam-mandjie beland omdat u e-pos soos gemorspos lyk. 1) Moenie die "Insake"-lyn ooplos nie; 2) In die insake lyn - tik iets in wat duidelik en ondubbelsinnig aandui waaroor dit gaan bv. "Wildplaas gesoek" of "Geluk met jou verjaarsdag"; 3) Gebruik Afrikaans. Gamefarmnet clients: We get hundreds of junk mail daily. We have a rigorous anti-spam program. However, it still happens often that your mail ends up in the spam bucket because your mail looks like spam. 1) Don't leave the "Re" line open; 2) In the "Re" line - give a clear and unequivocal indication of what the e-mail is about like "Looking for a game farm" or "Happy birthday"; 3) If possible, use Afrikaans in the "Re" line - the body of your e-mail can be English.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / Pretoria office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
Posbus / P O Box 1494, Derdepark, 0035

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Nuusbrief:

Newsletter:

1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn.
2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees.
3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.

1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line.
2) To see newsletter photos you must be online.
3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter