Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch; Wildlife Ranch

Mooi soet Bosveld met 'n golwende topografie! R3,7m. 100 ha binne 'n 1 700 ha reservaat. Marble Hall. Netjiese akkommodasie. Slag- en koelgeriewe. Baie gewone wild. Wildplaas: 1098c

Scenic sweet Bushveldt with rolling topography! R3,7m. 100 ha inside a 1 700 ha reserve. Marble Hall. Good accommodation. Slaughtering - and cooling facilities. Abundant ordinary game. Gamefarm: 1098c

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1098c

Opgestel / Created: 2021-02-10
Opgedateer / Updated: 2021-02-10

Your own piece of Bushveldt! 100 ha game farm which is part of a larger 1 700 game farm. 160 km from Pretoria near Marble Hall. Furnished four bedroom house with three bathrooms. Cozy braai and lapa. Abundant wildlife. Hunting / game viewing vehicle included. Also included: interest in exotic / rare game breeding program.

Die plaas maak deel uit van n 1 700 ha groter plaas wat saam toegespan is. 16 eienaars met elk 100 ha het n hele klompie jare terug besluit om hulle grond saam toe te span en die binnedrade te verwyder. Die plaas bestaan uit 17 x 100 ha plasies. Eenheid 17 word saam deur die 16 eienaars besit en dit is waar die slag- en koelkamers asook store gebou is en plaastoerusting geberg word.

 

Elke eienaar binne die 1 700 ha besit sy eie 100 ha (kaart en transport) en eie huis op sy 100 ha. Die wild word deur almal saam besit en daar is n bestuurder en werkers voltyds op die plaas. Die plaas is in n baie goeie toestand met nuwe ge-elektrifiseerde heinings buite om asook sonpompe vir water. Water word na tenks op n koppie gepomp en graviteer van daar na elke huis. Daar is ook 3 spesiale wildskampe op nr 17 gebou waar ons met nyalas, swartrooibokke en gouewildebeeste teel.

 

Die maandelikse heffing is R4 700 wat die water en bestuur van die 1 700 ha plaas insluit. Ons maak ook gebruik van n werker 2 dae per week om die huis en die omgewing rondom die huis skoon en netjies te hou teen R1 000 p.m.

Die jagreelings werk as volg: Elke jaar word n kwota opgetrek van hoeveel diere gejag mag word. Dit word gedoen volgens die vorige jaar se wildtelling en die kondisie van die veld. Daar word dan markverwante pryse toegeken aan die wild wat gejag word. Die 16 eienaars het dan eerste opsie om te jag en dan word buite jagters genader. Daar word n jagtydperk aangekondig waar slegs die jagters plaas toe mag kom. Gewoontlik hanteer twee van die eienaars die jagreelings in die tydperk wat gejag word en maak seker alles verloop vlot. Die jaginkomste word aangewend tot al 16 eienaars se voordeel op die plaas. Daar is slaggeriewe op die plaas, asook slagters.

Your own piece of Bushveldt! 100 ha game farm which is part of a larger 1 700 game farm. 160 km from Pretoria near Marble Hall. Furnished four bedroom house with three bathrooms. Cozy braai and lapa. Abundant wildlife. Hunting / game viewing vehicle included. Also included: interest in exotic / rare game breeding program.

This farm forms part of a 1 700 ha that has been game fenced as a unit. 16 owners each with 100 ha fenced together as one unit plus a 100 ha that belongs to all of us with the slaughtering- and cooling facilities and farming equipment. There is also 3 breeding pastures for intensive breeding of expensive game.

 

Every owner is full title owner of his own 100 ha. The game belongs to us all. There is a farm manager and labourers on the farm. The farm is in pristine condition with new electric fencing and solar pumps in the boreholes. The water gets pumped into tanks at the top of a hill and from there gravitates to where needed.

 

The levy is R4 700 p.m to maintain all farm installations and water supply. We have our own worker two days a week to clean at R1 000 p.m.

The hunting works as follows: every year we decide how much animals of what species must by hunted. The owners have first option to hunt at market related prices. If all quotas are not taken up, external hunters may become involved. During hunting operations only the hunters are allowed in the bush. Mostly two owners overlooks the hunting expeditions. The income from the hunting is ploughed back into the farm. There are trackers and skinners on the farm and the necessary slaughtering and cooling facilities.

 

Naaste dorpie? / Nearest town: Marble Hall

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 1 uur

 

Grootte? / Size?: 100 ha eie titelakte binne 'n 1 700 ha reservaat

 

Vorm: Min-of-meer vierkantig / Shape: More-or-less square

 

Omheining / Fencing: Die 1 700 ha is wildwerend omhein met geen binnedrade. Ryregte or die hele 1 700 ha.

 

Geboue / Buildings: Sien fotos en video

 

Wildgetalle  /Game count: Rooibok 300; Koedoe 130; Blesbok 40; Blouwildebeees 80; Gemsbok 6; Volstruis 20; Rooihartbees 30; Zebra 60; Waterbok 30; Eland 20; Kameelperd 40. Geen wildteelkampies word toegelaat nie. Small game like duiker, steenbuck and wart hog, small predators like lynx and brown hyena and birds are not listed.

 

Wildteelkampe / Game breeding camps: 0

 

Topografie / Topography: Golwend / Rolling

 

Bure / Neighbours: WIldplase

 

Tipe grond / Soil type: Meestal harde rooigrond tot effende turf

 

Bome / Trees: Soetveldspesies soos rooibos, huilboom, akasia (doringbome) ens

 

Gras / Grass: Soetveld

 

Gehalte van weiding / Quality of grazing: Goed

 

Paaie - voldoende paaie van goeie gehalte / Roads - abundant roads of good quality

 

Is daar Eskom krag? Indien nie, hoe vr van die grens af is die naaste kragpunt? / Is there Eskom electricity? If not - how far from the boundary is the nearest connection point?: Daar's nie Eskom krag nie.

 

Renval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 650 mm per jaar

 

Watervoorsiening / Water supply

Boorgate / Boreholes

Reservoirs

Die plaasbestuurder hanteer die pmp en verspreiding van water. Alle herberge het water.

 

Estetiese water (grondamme, riviere, spruite, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, glens, waterfalls): Daar is gronddamme

 

Besproeiing / Irrigation: 0

 

Ligging & toegang / Location & access

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?: 5 km

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas? / Does the farm border a public road or is it an inside farm? : Binneplaas

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is? / How many gates to open & close before you're on the farm?: Net die plaas se hek - daar's 'n gang van die teerpad af.

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: 0

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?: Blanke plaasbestuurder en 'n paar swart plaaswerkers. Elke eenheid mag ook sy eie werkers h.

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?: 0

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache:: 10 km

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?: 0

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?: 0

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?: 0

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?: Nee

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly): Maandelikse heffing tydens lysting - R4 700 p.m.

 

Besitstruktuur / Owner setup: 100 ha titelaktes

 

Losgoed / Loose assets: Meubels

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?: Ek't dit nie met hom besprek nie.

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Ek vra nie want ek kry nie altyd 'n eerlike antwoord nie / I don't ask because I don't always get an honest answer

 

Enige-iets meer? / Anything more?: 0

Video
Herberg / Lodge: https://www.youtube.com/watch?v=pgwiDHjjJek
Weiding / Grazing & Browsing: https://www.youtube.com/watch?v=7EMd6YXErfw

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCK3mHp5kM8sAYyE1KrsiTTA/videos

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Koper, het u die finansile vermo?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansile vermo het om te koop, maar eks n agent, nie n toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Im an agent, not a tour guide - please dont abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Free Web Hit Counter