Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch; Wildlife Ranch

Vaalrivier! R7,5m. 428 ha. Vredefort. Wildwerend omhein. 1) Goeie huis; 2) Herberg (lodge) - inkomste-genereerend; 3) Boskamp; 4) Slag- en koelgeriewe en ander buitegeboue. Blesbok 53, Rooibok 46, Volstruis 4. Weiding uitverhuur tot Maart 2022 teen R150 000 per jaar. 600 meter teen die Vaalrivier. Skedule 1 waterregte. Wildplaas: 1149

Vaal River! R7,5m. 428 ha. Vredefort. Game fenced. 1) Good house; 2) Lodge - income-generating; 3) Bushlodge; 4) Slaughtering- and cooling facilities and other outbuildings. Blesbuck 53, Impala 46, Ostrich 4. Grazing let out until March 2022 at R150 000 per annum. 600 meters adjacent to the Vaal river. Shedule 1 water rights. Gamefarm: 1149

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1149

Opgestel / Created:
Opgedateer / Updated: 2021-02-14

Ek moet nog die plaas self besoek, maar so beskryf die eienaar die plaas aan my:
I must yet visit the farm, but this is how the owner describes it to me:

I have got a 428 ha farm about 20 minutes out of Potch on the Free State side of the Vaal River. Ī 400 ha is fully game fenced, majority with 2.4 high Bonnox with predator spacing at the bottom. There is 3 boreholes, 1 is solar powered. 600 m river front. Improvements consist of 1) a bush lodge in the centre of the farm that has an outdoor bathroom - perfect for tent camping. 2) a venue at the river consisting of a large hall at the bottom for functions and the upstairs with a dormatory setup, this is rented out to students and families for an income - a big veranda overlooking the river 3) a house on the farm also that is comfortable, 4 bedrooms 4) a shed and butcher room. Free ranging game can be found, kudu waterbuck, duiker, steenbuck, warthog.

En ook so / And also:

NB: Besproeiingsreg 148,78 m≥ per dag
NB: Irrigation rights 148,78m≥ per day

Fotos ontvang vanaf die eienaar:
Photos received from the owner:

Brosjure ontvang vanaf eienaar:
Brosjure received from owner:

Sodra ek die plaas besoek plaas ek meer fotos en 'n video
As soon as I visit the property I'll publish more photos and a video

Video
Geen / None

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCK3mHp5kM8sAYyE1KrsiTTA/videos

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Free Web Hit Counter