Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch; Wildlife Ranch

609 ha binne 'n 23 000 ha natuurreservaat! R5,95m. 609 ha. Limpopo Provinsie. 3Ĺ ure vanaf Pretoria. Netjiese herberg. Alle Bosveld (Savanne) wild, insluitend groot 5, buiten leeus. Wildplaas: 515a

609 ha inside a 23 000 ha nature reserve! R5,95m. 609 ha. Limpopo Province. 3Ĺ hours from Pretoria. Good lodge. All Bushveldt (Savanna) game, including big 5, except lions. Gamefarm: 515a

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 515a

Opgestel / Created:
Opgedateer / Updated: 2020-12-07

Naaste dorpie? / Nearest town: Thabazimi

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 3Ĺ hours

 

Grootte? / Size?: 600 ha

 

Vorm: Min-of-meer vierkantig / Shape: More-or-less square

 

Omheining / FencingThe 23 000 ha is game fenced but no internal fences

 

Geboue / Buildings: Good lodge (see photos) accomodates 12 people

 

Wildgetalle  /Game count: All the Bushveldt (Savannah) game including the big 5, except lion. 27% - ask me about this.

 

Wildteelkampe / Game breeding camps: 0

 

Topografie / Topography: Flat

 

Bure / Neighbours: Game farms

 

Tipe grond / Soil type: Hard, not sand

 

Bome / Trees: Acacia (Thorn trees)

 

Gras / Grass: Sweet

 

Gehalte van weiding / Quality of grazing: Good

 

Paaie - voldoende paaie van goeie gehalte / Roads - abundant roads of good quality

 

Is daar Eskom krag? / Is there Eskom electricity?: No

 

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 420 mm p.a.

 

Watervoorsiening / Water supply: Everything up to standard

Estetiese water (grondamme, riviere, spruite, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, glens, waterfalls): Natural pans

 

Besproeiing / Irrigation: 0

 

Ligging & toegang / Location & access: Adjacent to a low-traffic tar road

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?:

 

Werkers & bewoners / Workers & inhabitants: 0

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?: 0

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache:: 60 km

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?: 0

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?: 0

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?: 0

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?: No

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly): 0. No levy. Sometimes the owners will make a contribution - on a ad hoc basis. Ask me about this.

 

Besitstruktuur / Owner setup

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? / How's the farm owned - private, trust, CC, company?: Legal person

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?: No

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?: No

 

Losgoed / Loose assets: All loose assets in the lodge. Ask me about the game (27%)

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?: Not really. You can make an offer.

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Ek vra nie want ek kry nie altyd 'n eerlike antwoord nie / I don't ask because I don't always get an honest answer

 

Enige-iets meer? / Anything more?: Traversing rights over the whle of the reserve. Hunting is allowed. No formal constraint on commercial tourism but nobody does it. There are a few things I have to explain to a prospective buyer.

These photos I took when I visited the property in 2002 (for a previous listing).
Nothing changed in the mean time, but I'll take photos and videos of higher quality when I visit the property again.

I last visited the property in 2002 for a another listing. Nothing changed since then.
I'll take decent photos and make my own video when I visit the property again.
These photos I screen-grabbed from the video I received from the owner.

I last visited the property in 2002 for a another listing. Nothing changed since then.
I'll take decent photos and make my own video when I visit the property again.
This is the video I received from the owner.

Video

https://www.youtube.com/watch?v=QJfIjM1332k

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCK3mHp5kM8sAYyE1KrsiTTA/videos

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Free Web Hit Counter