Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Wildplaas / Gamefarm : 1029d

Opgestel / Created: 2019-12-05
Opgedateer / Updated: 2019-12-06

Natuurskoon! 633 ha. 22,4% aandele vir R1,4m of 44,8% aandele vir R2,8m. Groblersdal. Goeie akkomodasie. Slegs 3 aandeelhouers. Elke deel het sy eie akkommodasie. Baie wild. Wildplaas: 1029d

Scenery! 633 ha - 22,4% shares for R1,4m or 44,8% shares for R2,8m. Groblersdal. Good accommodation. Only 3 shareholders. Each shareholder has it's own accommodation. Abundant game. Gamefarm: 1029d


#gamefarmnet #farm4sale #gamefarm4sale #wildlifefarm4sale #wildlife #nature

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwreld / Game farming is nature conservation

Sale of share 22% in game farm. The farm is currently used for leisure and occasional hunting. 633 ha. Near Groblersdal. Company owned with 3 shareholders. Game fenced 2,4m with exemption. Occupation rights 22 weeks (including weekends) per annum. Topography and ecological evaluation prepared by Dr Noel van Rooyen. Valley: 43 ha (7%); Flat terrain: 255 ha (40%); Low rocky hills: 188 ha (30%); Steep rocky hills: 119 ha (19%). Drainage line, ephemeral streams: 28 ha: (4%). Impala 70, Kudu 40, Eland 18, Zebra 45, Bluewildebeest 40, Waterbuck 5, Nyala 25, Red Hartebeest 5, Blesbuck 7, Duiker, Mountain Reedbuck, Klipspringer. Farm Manager house; 2 Game lodges each with swimming pool equipped with solar power. No Eskom power, closest point 2 km. Lodges open plan with 4 en suite rooms. Shed with cold room and slaughter facilities. Staff accommodation. 13 ha game fenced nyala camp. 2 tractors, Toyota Land Cruiser bakkie, tools, several generators, trailers etc. Assets exclusive to 22,396% share Toyota Land cruiser game viewer. Furniture and fixtures in one lodge. No land claim. Levy R8 000 p.m. Loyal and well trained farm manager and farm workers.

 

Die eiendom word gehou in n maatskappy. Die plaas is 633 hektaar groot. Daar is huidiglik 3 aandeelhouers. Twee aandeelhouers het tans n gelyke deel van 22.4% elk en die derde aandeelhouer die res. Geouditeerde jaarverslae en MOI beskikbaar. Plaas bestaan uit: Vallei: 43 ha Plat terrein: 225ha Skuins klipperige heuwels:188ha Steil klipperige heuwels:119ha Dreinerings valleie met nie-standhoudende stroompies: 28ha. Plaas is 13 km buite Groblersdal. Omhein met wildsheining bestaande P 53 vrystellingspermit - plus 2 x ongeveer13 hektaar teelkampe binne in die plaas wat omhein is met jakkalsproef heining. Daar is 3 huise op die plaas, 2 het elk 4 slaapkamers met 4 badkamers, wat elk 12 mense kan akkomodeer en elke huis het 'n klein swembad. Daar is ook n 2 slaapkamer huis vir n plaasbestuurder. Vodacom en MTN ontvangs en Dstv skottel geinstalleer. Behuising vir arbeiders en n stoor met 2 x 3 meter koelkamer en slagfasiliteite. Gereedskap sluit n Land Cruiser bakkie, 2 trekkers, Lister engin en Honda 3 fase engin vir waterpomp en om die koelkamer van krag te voorsien. Geen Eskom krag op plaas. Sonpanele en kragopwekker. Buurplaas het egter, so moontlikheid bestaan om aan te l. Daar is twee sterk boorgate op die plaas - een op die heel onderste vlak waar die huise is en een op die middelste vlak van die plaas. Beide boorgate het standhoudende water en was in die laaste 15 jaar nog nooit sonder water nie. Waarde van wild op die plaas word op omtrent R600,000 geskat. Rooibok, Blouwildebees, Koedoe, Njala, Eland, Zebra, Blesbok, Waterbok en Volstruis sowel as kleinwild soos Duikers, Klipspringers en Ribbokke.

The property is held in a company. The farm is 633 Ha in size. Currently 3 shareholders of which 2 hold equal share of 22.4% and the 3rd shareholder the rest. Audited annual financial statements and MOI in place. Farm consist of 43 Ha valleys, 225 Ha flat terrain, 188 Ha rocky ridges, 119 Ha steep ridges, 28 Ha deep valleys, with intermittent streams. Farm is 13 km outside of Groblersdal. Fenced with game fencing with current P 53 exemption permit plus 2 x approximately 13 Ha breeding camps inside the boundary fence which are jackal proof. 3 Houses on the farm, 2 each with 4 bedrooms and 4 bathrooms and a small swimming pool. Each house can accommodate up to 12 people. Cell reception and Dstv dish installed. Also a smaller 2 bedroom house for a farm manager, or extra accommodation. Housing for labour, large shed as well as slaughter facilities with a 2 x 3 metre cold room. Equipment includes Land Cruiser bakkie, 2 tractors and lister engine. No Eskom power, but houses have solar panels backed up by generators. Two strong boreholes on the farm, one at the bottom level serving houses and game viewing water points and one on middle mountain level serving remainder of cribs via solar pump. Both boreholes have never run dry in the last fifteen years. Value of game estimated at R600,000. Impala, Bluewildebees, Kudu, Njala, Eland, Zebra, Blesbuck, Waterbuck and Ostrich plus small game such as Duiker, Klipspringer and Reedbuck.

Videos
Geen / None

 

Koper, het u die finansile vermo?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansile vermo het om te koop, maar eks n agent, nie n toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Im an agent, not a tour guide - please dont abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCK3mHp5kM8sAYyE1KrsiTTA/videos

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter