juan@louwill.co.zarroGame farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch


Bosveld is wildwreld / Game farming is nature conservation

Wildplase te koop / Game farms for sale

Opgedateer / Updated: 2022/06/24

Vind op hierdie bladsy / Find on this page
Dringend & Veilings / Urgent & Auctions
Nuwe Lystings / Recent Listings
Ellisras (Lephalale)
Waterberg
Thabazimbi
Dinokeng en and Naby Bosveld / Dinokeng and other Nearby Bushveldt
Vr Bosveld / Far-away Bushveldt
Landwyd en buurstate / Countrywide and Neigbouring States
Onlangs verkoop / Recently sold
Allerlei / Smalls
Kaarte / Maps
Algemeen / General

Skakels na ander bladsye toe
1) Tuis; 2) Kopers: 2a) Wildplase te koop; 2b) Plaas gesoek vraelys; 3) Verkopers: 3a) Verkoop u plaas vraelys; 4) Ander: 4a) Inleiding; 4b) Wie is ons?; 4c) Interessante feite; 4e) Grondeise en grondhervorming; 4f) Wildpryse; 4g) Kaarte; 4f) Eiendomsagente; 4g) Nuusbrief; 4h) Werk in die wildbedryf; 4i) Wisselkoerse; 4j) Verwante bedrywe (dienste, produkte, kunswerke en vele meer); 4k) Webmeesters; 4l) Kompetisie

Links to other pages
1) Home; 2) Purchasers: 2a) Game farms for sale; 2b) Dream farm questionnaire; 3) Verkopers: 3a) Sell your farm questionnaire; 4) Ander: 4a) Introduction; 4b) About us; 4c) Interesting facts; 4e) Land claims and land reform; 4f) Game prices; 4g) Maps; 4f) Estate agents; 4g) News letter; 4h) Employment in the game farming industry; 4i) Exchange rates; 4j) Related businesses (services, products, art and much more); 4k) Webmasters; 4l) Competition

DRINGEND & VEILINGS / URGENT & AUCTIONS

Besproeiingsplaas net buite Warmbad! R3,5m. 31 ha. Warmbad. Woonhuis, stoor, ander buitegeboue. Besproeiing. R400 000 se knoffel-oes ingelyf. Wild. Plaas: 906

Irrigation farm just outside Bela-Bela! R3,5m. 31 ha. Warmbaths. House, barn, other outbuildings. Irrigation. R400 000 garlic harvest included. Game. Farm: 906

NUWE LYSTINGS / RECENT LISTINGS
Terug boontoe / Back to the top

Golwende topografie! R11m. 1 004 ha. Beestekraal (Brits / Thabazimbi). 1 ure vanaf Pretoria. Goeie geboue. Baie wild insluitend buffels. Wildplaas: 1181

Rolling topography! R11m. 1 004 ha. Beestekraal (Brits / Thabazimbi). 1 hours from Pretoria. Good buildings. Abundant game including buffalo. Gamefarm: 1181

Rivier, fonteine, spruite, damme! Besproeiing! R32m. 1 108 ha. Rust de Winter / Dinokeng. uur vanaf Pretoria. Goeie geboue insluitend akkomodasie, store, slaghuis en werkersverblyf. Baie wild insluitend buffels, swartwitpense, bastergemsbokke, basterhartbeeste, njalas ens. 4,5 km groot rivier. 8,5 ha besproeiing met spilpunt. Ontelbare fonteine, spruite, damme ens. Wildplaas: 1179

River, springs, sprouts, waterholes! Irrigation! R32m. 1 108 ha. Rust de Winter / Dinokeng. hour from Pretoria. Good buildings including accommodation, barns & store rooms, butchery and workers accomodation. Abundant game including buffalo, sable, roan, tsessebe, nyala etch. 4,5 km major river. 8,5 ha irrigation with centre pivit. Numerous springs, sprouts, waterholes etch. Gamefarm: 1179

Natuurskoon! R25m. 1 040 ha. Rooiberg (ja Rooiberg, waar Phala Phala is). 1 ure vanaf Pretoria. Vyfster geboue. Baie wild insluitend 40 buffels en 70 swartwitpense. Wildplaas: 1177

Scenery! R25m. 1 040 ha. Rooiberg (yes Rooiberg, where Phala Phala is). 1 ure from Pretoria. Five star buildings. Abundant game including 40 buffalo and 70 sables. Gamefarm: 1177

Limpoporivier - 10 km! Hierdie plaas l in 'n hoefyster en twee van sy grense is Limpoporivier. Alleenmandaat!
R24m. 1 394 ha. Tussen Buffelsdrift en Stockpoort. 3 ure vanaf Pretoria. Goeie geboue. Baie wild. 30 ha besproeiing. Losgoed ingesluit. Wildplaas: 1173

Limpopo river - 10 km! This farm is located in a horse-shoe, and two of it's boundaries are Limpopo River. Sole mandate!
R24m. 1 394 ha. Between Buffelsdrift and Stockpoort. 3 hours from Pretoria. Good buildings. Abundant game. 30 ha irrigation. Loose assets included. Gamefarm: 1173

Verkoop. Gelyk soet Bosveld! R4,85m (bestorwe boedel). 711 ha. Thabazimbi / Buffelsdrift. 3 ure vanaf Pretoria. Basiese naweekhuisie. Basiese wild. Wildplaas: 1176
Wild: rooibokke, koedoes, blouwildebeeste - getalle onbekend.

Sold. Flat sweet Bushveldt! R4,85m (deceased estate). 711 ha. Thabazimbi / Buffelsdrift. 3 hours from Pretoria. Basic weekend dwelling. Basic game. Gamefarm: 1176
Game: impalas, kudus, bluewildebeest - numbers unknown.

LEPHALALE (ELLISRAS), Limpopo
Terug boontoe / Back to the top

Area beskrywing: Buffelsdrift in die noordweste al teen die Limpoporivier tot by die Magalakwenrivier naby Maasstroom in die noordooste, die Matlabasrivier in die weste tot by Marken in die suidooste insluitend: Soutpan, Inkerman, Steenbokpan, Stockpoort, Monte Christo, Villa Nora, Beauty, Beska, Marken, Baltimore, Tolwe, Tom Burke, Swartwater, Maasstroom, lang stukke Mogolrivier, Matlabasrivier, Limpoporivier, Palalarivier & Magalakwenrivier. Nie die berge suid van die dorp nie - dit val vir bemarkingsdoeleindes onder Waterberg. Die gebied tussen Cumberland & die Matlasbasrivier is Lephalale distrik maar vir bemarkingsdoeleindes val dit onder Thabazimbi.
Area description: Buffelsdrift in the northwest all along the Limpopo river to the Mogalakwena river near Maasstroom in the northeast, the Matalabas River in the west to Marken in the southeast including: Soutpan, Inkerman, Steenbokpan, Stockpoort, Monte Christo, Villa Nora, Beauty, Beska, Marken, Baltimore, Tolwe, Tom Burke, Swartwater, Maasstroom, long stretches of Mogol River, Matlabas River, Limpopo River, Palala River & Magalakwen River. Not the mountains south from the town - for marketing purposes that falls under Waterberg. The area between Cumberland & the Matlabas river falls under Lephalale district but for marketing purposes falls under Thabazimbi.

Mooi maroelaveld! R5m. 659 ha. Baltimore. 3 ure vanaf Pretoria. Ou plaashuis. Min wild. Meer geskik as beesplaas. Wildplaas: 879b

Scenic marula veldt! R5m. 659 ha. Baltimore. 3 hours from Pretoria. Old farmhouse. Not much game. More suiteable as cattle farm. Gamefarm: 879b

Mooi groot maroelabome! R5,9m. 955 ha. Steenbokpan. 2 ure vanaf Pretoria. Lekker naweekhuis en chalet. Beesplaas. Verwysing: 1161

Nice big marula trees! R5,9m. 955 ha. Steenbokpan. 2 hours from Pretoria. Nice weekend house with separate chalet. Cattle farm. Reference: 1161

Mooi stukkie jagveld! Binneplaas! R7,5m (met R2m se sonkrag-instellasies om van Eskom se netwerk af te wees, so daarsonder sou die prys R5,5m gewees het - met 'n Eskom kragrekening elke maand). 469 ha. Inkerman (tussen Thabazimbi en Ellisras). 2 ure vanaf Pretoria. Goeie herberg en buitegeboue. Rooibokke, koedoes, waterbokke, blouwildebeeste, njalas, buffels, swartwitpense. 11 wildteelkampies. Losgoed ingesluit. Wildplaas: 061

Scenic hunting farm! Inner farm! R7,5m (wIth R2m's solar power installations to be off Eskom's grid, so without that the price would've been R5,5m - with a Eskom bill every month). 469 ha. Inkerman (between Thabazimbi en Ellisras / Lephalale). 2 ure from Pretoria. Good lodge and outbuildings. Impalas, kudus, waterbucks, bluewildebeests, nyalas, buffalos, sables. 11 game breeding pastures. Loose asset included. Gamefarm: 061

LIGGING; NATUURSKOON; PASSIEWE INKOMSTE; LOPENDE SAAK!
R8,5m. 406 ha
. Ellisras (Lephalale). 2 ure vanaf Pretoria. Goeie geboue. Baie wild. Wildplaas: 251

LOCATION; SCENERY; PASSIVE INCOME; RUNNING CONCERN!
R8,5m. 406 ha
. Ellisras (Lephalale). 2 hours from Pretoria. Good accommodation. Abundant game. Gamefarm: 251

Soet Bosveld - effens gebroke, nie 100% plat nie! R8,5m. 1 803 ha. Maasstroom (wes van Alldays). Goeie akkomodasie. Baie wild. Wildplaas: 431

Sweet Bushveldt - slightly broken, not 100% flat! R8,5m. 1 803 ha. Maasstroom (west from Alldays). Good accommodation. Abundant game. Gamefarm: 431

A
Mooi groot maroelabome
! R8m. 1 078 ha
. Baltimore (tussen Ellisras en Alldays). 3 ure vanaf Pretoria. Boskamp. Rooibokke, koedoes en kameelperde. Wildplaas: 246a
B
Wild- / besproeiingsplaas
! R4,2m. 404 ha
. Baltimore (tussen Ellisras en Alldays). 3 ure vanaf Pretoria. Stoorgeboue. 42 ha besproeiingsreg. Lande uitgespan. Plaas opgedeel in agt of tien klein kampies vir intensiewe teel van wild. Wildplaas: 246b
C
Mooi groot maroelabome! R3,5m. 336 ha met behuising. Baltimore (tussen Ellisras en Alldays)
. 3 ure vanaf Pretoria. Boskamp. Rooibokke & koedoes. Wildplaas: 246c
Hele eenheid
Bogemelde plase is aangrensend en behoort aan een eienaar, so dis beskikbaar as 'n eenheid: 1 818 ha met 42 ha besproeiingsreg vir R15,7m.

A
Nice big marula trees
! R8m. 1 078 ha
. Baltimore (between Ellisras en Alldays). 3 hours from Pretoria. Bush lodge. Impalas, kudus and giraffe. Gamefarm: 246a
B
Game- and irrigation farm
!
R4,2m. 404 ha. Baltimore (between Ellisras en Alldays). 3 hours from Pretoria. Barns. 42 ha irrigation rights. Irrigation fields are fenced out. The rest of the farm is divided into eight or ten pastures for intensive game breeding . Gamefarm: 246b
C
Nice big marula trees! R3,5m. 336  ha with housing. Baltimore (between Ellisras en Alldays)
. 3 hours from Pretoria. Impalas & kudus. Gamefarm: 246c
Entire unit
The above farms are adjacent and belong to the same owner, so it can be purchased as a unit
: 1 818 ha with 42 ha irrigation rights for R15,7m.

Gelyk soet Bosveld! R12,5m. 1 845 ha. Beska. 3 ure vanaf Pretoria. Boskampie. Baie wild. Wildplaas: 1171

Flat sweet Bushveldt! R12,5m. 1 845 ha. Beska. 3 hours from Pretoria. Bush lodge. Abundant game. Gamefarm: 1171

Ten volle ontwikkelde luukse wildplaas! R21m. 2 500 ha. Steenbokpan. 2 ure vanaf Pretoria. Luukse akkommodasie an ander noodsaaklike geboue. Baie wild. Mooi maroelaveld. Wildplaas: 624

Fully developed luxury game farm (wildlife ranch)! R21m. 2 500 ha. Steenbokpan. 2 hours from Pretoria. Luxury accommodation and other utility buildings. Abundant game. Scenic marula veldt. Gamefarm: 624

Scenery - 10% mountains, big marula trees! R35m. 3 046 ha. Marken. 3 ure from Pretoria. Luxury buildings. Abundant game. Running concern including loose assets. Gamefarm: 270

Kommersile wildplaas. Golwende soet Bosveld. Rivier! US$9m = R135m. 5 834 ha. Ellisras (Lephalale). 2 ure vanaf Pretoria. Luukse geboue. Alle bosveld / savanne wild in groot getalle insluitend groot 5 (uitgesluit leeus). Wildplaas: 150

Commercial game farm (wildlife ranch). Rolling sweet Bushveldt. River! US$9m = R135m. 5 834 ha. Ellisras (Lephalale). 2 hours from Pretoria. Luxury buildings. All bushveldt / savannah game (wildlife) in huge numbers including big 5 (excluding lions). Gamefarm: 150

Steenkoolplaas. R255m. 910 ha met minerale-regte in die Steenbokpan omgewing. 380 miljoen metrieke ton A graad steenkool, 15 meter - 90 meter diep. 'n 600 bladsy verslag is beskikbaar. Meer besonderhede aan goedgekeurde kopers. Wildplaas: 1145

Coal farm. R255m. 910 ha with mineral rights in the Steenbokpan area. 380 million metric tons A grade coal, 15 meters - 90 meters deep. A 600 page report is available. More particulars available to approved purchasers. Gamefarm: 1145

Lopende saak. 20 000 ha. R585m. Limpopo Provinsie. Luukse geboue. Alle bosveld- / savanne wild (uitgesluit leeus) in groot getalle. Meer besonderhede aan goedgekeurde kopers. Wildplaas: 1144

Commercial wildlife ranch (running concern). 20 000 ha. R585m. Limpopo Province, South Africa. Luxurious buildings. All bushveldt- / savannah game species (no lions though) in huge numbers. More detail to approved purchasers. Gamefarm: 1144

WATERBERG, Limpopo
Terug boontoe / Back to the top

Areabeskrywing: Die baie bekende Waterberg gebied met Vaalwater (Mabatlane) in die middel, begrens deur Nylstroom (Modimole) in die suide, Thabazimbi in die weste, Naboomspruit (Mookgopong) en Potgietersrus (Mokopane) in die ooste, Ellisras (Lephalale) en Marken in die noorde insluitend Alma, Rankin's Pass, Melkrivier, Welgevonden, Marekeli Nasionale Park, Bulgerivier, Marong, Diamant, Elmeston ens.
Lees meer oor die Waterberg Biosfeer.
Area description: The region well known as the Waterberg with Vaalwater (Mabatlane) in the centre, from Nylstroom (Modimole) in the south, Thabazimbi in the west, Naboomspruit (Mookgopong) and Potgietersrus (Mokopane) in the east, Ellisras (Lephalale) and Marken in the north including Alma, Rankin's Pass, Melkrivier, Welgevonden, Marekeli National Park, Bulge River, Marong, Diamant, Elmeston etch.
Read more about the Waterberg Biosphere

Natuurskoon - berge, dale, riviere! R730 000. Bulgerivier (Vaalwater). 2 uur vanaf Pretoria. Huis binne 'n 1 300 ha privaat wildreservaat. Ryregte oor die hele reservaat. Baie hondmak wild. Regte egte Bosveld. Wildplaas: 321h

Scenery - mountains, flats, rivers! R730 000. Bulgerivier (Vaalwater). 2 hours from Pretoria. House inside a 1 300 ha private game reserve. Traversing rights over the whole of the reserve. Abundant game. Typical real Bushveldt (Savannah). Gamefarm: 321h

Natuurskoon - berge, dale, riviere! R1,17m. Huis binne 'n 1 300 ha privaat wildreservaat. Ryregte oor die hele reservaat. Baie hondmak wild. Regte egte Bosveld. Wildplaas: 321i

Scenery - mountains, flats, rivers! R1,17m. House inside a 1 300 ha private game reserve. Traversing rights over the whole of the reserve. Abundant game. Typical real Bushveldt (Savannah). Gamefarm: 321i

Natuurskoon! R1,395m. Huis binne hierdie luukse 1 336 ha eko-landgoed. Halfpad tussen Vaalwater & Ellisras in die Waterberg. 2 ure vanaf Pretoria. Daar is ook 'n klubhuis met 'n lapa en swembad en so aan. Al die gewonde Bosveld wild kom voor in die getalle wat die plaas kan dra. Jag word toegelaat vir lede. Wildplaas: 831e

Scenery! R1,395m. House inside this luxury 1 336 ha eco estate. Halfway between Vaalwater & Ellisras in the Waterberg. 2 hours from Pretoria. There is a club house with a lapa and swimming pool etch. All  the normal Bushveld game are there in the numbers that the farm can carry. Hunting is allowed for members. Gamefarm: 831e

Droomplaas. 30% plat, 30% gebroke veld en 30% berg. Seisoenale fonteine & groot bome! R7,95m. 967 ha. Bulgerivier / Elmeston (Waterberg tussen Vaalwater & Ellisras / Lephalale). Plaashuis. Baie wild (aankoopwaarde R1m). Ou trekker, Land Rover en meubels ook ingesluit. Binneplaas. Wildplaas: 835

Dreamfarm. 30% flat, 30% broken veldt & 30% mountains. Seasonal springs & big trees! R7,95m. 967 ha. Bulgerivier / Elmeston (Waterberg between Vaalwater & Ellisras / Lephalale). Farmhouse. Abundant game (R1m replacement value). Old tractor, Land Rover & furniture also included. Inner farm. Gamefarm: 835

Groot 5 reservaat! 37 000 ha. Waterberg. Luukse herberg. Alle bosveld / savanna wild insluitend die groot 5. Koop 500 ha binne hierdie privaat wildreservaat met geen binnedrade. Verskeie gedeeltes beskikbaar, meeste met luukse herberg, meeste herberge gekommersialiseer. Ook aandele in herberge. Ek adverteer nie elke eiendom nie - doen navraag by my oor wat tans beskikbaar is. Wildplaas: 505

Big 5 reserve! 37 000 ha. Waterberg. Luxury lodge. All bushveldt / savannah game including the big 5. You buy 500 ha inside this private game reserve with no internal fences. Various properties available, most of them with a luxury lodge, most lodges commercialized. Also shares in lodges. I'm not advertising every property individually - please enquire with me as to what is available at the moment. Gamefarm: 505

Verkoop. Goed ontwikkel! R11m. 451 ha. Bulgerivier. 2 ure vanaf Pretoria. Baie goeie huis en ander geboue. Baie losgoed in goeie toestand. 2,1 km Mogol rivierfront. Klompie wild. Binneplaas. Wildplaas: 1138

Sold. Well developed! R11m. 451 ha. Bulgerivier. 2 hours from Pretoria. Very good house and other buildings. Abundant loose assets in good condition. 2,1 km Mogol river front. Some game. Inside farm. Gamefarm: 1138

Verkoop. Luukse woonhuis kyk uit oor reusagtige gronddam! R11m. 725 ha. Waterberg / Vaalwater. 2 ure vanaf Pretoria. Luukse woonhuis; Bestuurdershuis; Slaggeriewe. Baie wild. Wildplaas: 1142

Sold. Luxury house overlooking HUGE earth dam! R11m. 725 ha. Waterberg / Vaalwater. 2 hours from Pretoria. Luxury house; Mananger's house; Butchery. Abundant game. Gamefarm: 1142

r

Groot 5. Rivier! R16m. 534 ha. Binne-in die malaria-vrye Marakele Nasionale Park (geen heinings)! Eskom krag en boorgat. Geen geboue. Alle Bosveld - / Savanne wild insluitend groot 5. Beperkte ryregte vir hierdie eiendom in die wildtuin maar geen ryregte vir ander mense oor hierdie eiendom nie. Ontwikkelingsregte goedgekeur: 1) Tien woon-eenhede; 2) Bestuurdershuis; 3) Werkerskwartiere en ander funksionele geboue; 4) Tentkamp. 5) Omgewingsimpakstudie en erfenisstudies afgehandel. 6) Soneringsregte & waterregte toegestaan. Baie bergagtig maar mooi plat dele ook. Omheinings en wild onder Parkeraad se bestuur. Wildplaas: 937b

Big 5. River! R16m. 534 ha. Inside the malaria free Marakele National Park (no fences)! Eskom electricity and borehole. No buildings. All Bushveldt - / Savannah game including big 5. Limited traversing rights for this property into the national park but no traversing rights for anybody else onto this property. Development rights acquired: 1) Ten residential units; 2) Manager's house; 3) Staff quarters and other support facilities; 4) Tented camp. 5) Environmental impact studies and heritage studies completed. 6) Zoning rights & water license approved. Very mountainess but nice flat areas as well. Game fencing and game under Park Board's management. Gamefarm: 937b

Verkoop. Natuurskoon! R17m. Waterberg. 3 573 ha. Basiese huis. Berge, dale, valleie, spruite. Klompie wild. Wildplaas: 628

Sold. Scenery! R17m. Waterberg. 3 573 ha. Basic house. Mountains, valleys, glens. Some game. Gamefarm: 628

Buitengewone natuurskoon. Verbeterings van die hoogste gehalte. Besproeiing! R20m. 1 052 ha. Melkrivier (Waterberg / Vaalwater). 2 ure vanaf Pretoria. Baie goeie akkomodasie insluitend eienaarsverblyf, luukse tente, kampeerstaanplekke asook slag- en koelgeriewe, arbeidersverblyf en ander buitegeboue. Baie wild insluitend buffels en swartwitpense. 6 ha onder besproeiing met spilpunt. Lekker kontant-inkomste van luukse tentkamp. Wildplaas: 1159

Exceptionally scenic farm. Improvements of highest quality. Irrigation! R20m. 1 052 ha. Melkrivier (Waterberg / Vaalwater). 2 hours from Pretoria. Very good accommodation including owner's accommodation, luxury tents, a camping site as well as slaughtering - and cooling facilities, labourer's quarters and other outbuildings. Abundant game including buffalo and sable. 6 ha under irrigation with centre pivit. Nice cash-flow from luxury tent camp. Gamefarm: 1159

Droomplaas - plat met rivier en bietjie berg! E1,6m = R26m. 2 722 ha. Waterberg. Huis; Gastehuis; Herberg. Baie wild. Wildplaas: 960

Dreamfarm - flat with river and some mountain! E1,6m = R26m. 2 722 ha. Waterberg. House; Guest house; Lodge. Abundant game. Gamefarm: 960

Waterberg bergplaas. Mooi stuk rivier! R55m. 6 998 ha. Waterberg. Netjiese herberg, buitegeboue en arbeidersverblyf. Normale getalle gewone bosveldwild. Wildplaas: 182

Waterberg mountainess farm. Scenic river! R55m. 6 998 ha. Waterberg. Good lodge, outbuildings and worker's accommodation. Normal numbers of ordinary Bushveldt game. Gamefarm: 182

THABAZIMBI, Limpopo
Terug boontoe / Back to the top

Area beskrywing: vanaf die Maricorivier in ooste tot by Buffelsdrift in die noordweste al langs die Matlabasrivier in die ooste tot by 'n punt noord van Rooiberg in die suidooste tot by Koedoeskop in die suidweste insluitend Rooibokkraal, Koedoeskop, Sentrum, Makoppa, Dwaalboom maar uitgesluit die Rooiberg / Mabula area, wat val onder Warmbad (Bela-Bela). Die gebied tussen Cumberland & die Matlasbasrivier is Lephalale distrik maar vir bemarkingsdoeleindes val dit onder Thabazimbi.
Area description
: from the Marico river in the east to Buffelsdrift in the northwest al langs die Matlabasrivier in the east to a point north from Rooiberg in the southeast to Koedoeskop in the southwest including Rooibokkraal, Koedoeskop, Sentrum, Makoppa, Dwaalboom but excluding the Rooiberg / Mabula area, which falls under Warmbaths (Bela-Bela). The area between Cumberland & the Matlabas river falls under Lephalale district but for marketing purposes falls under Thabazimbi.

Gelyk soet Bosveld! R4,8m. 482 ha. Thabazimbi / Sentrum. 2 ure vanaf Pretoria. Geen geboue. Geen rivier. Nie wildwerend omhein nie, met beeskampe. Trekwild. Wildplaas: 1156b

Flat sweet Bushveldt! R4,8m. 482 ha. Thabazimbi / Sentrum. 2 hours from Pretoria. No buildings. No river. Not game fenced, with cattle pastures. Free roaming game. Gamefarm: 1156b

482 ha beesplaas in die Sentrum omgewing, 50 km noord van Thabazimbi. Alhoewel hierdie wildwreld is, is hierdie nog 'n beesplaas. Twee kante wildheining van bure wat gespan het, verder beesdrade. Verdeel in weikampe van 80 ha elk. Goeie sterk toegeruste boorgate. Waters in elke kamp. Daar is Eskom krag. Weiding in goeie toestand - nie oorbewei of bosverdigting nie. Trekwild wat voorkom is koedoes, rooibokke, vlakvarke en ander kleinwild. Geen geboue nie.

 

Die aangrensende 1 200 ha, ook 'n beesplaas van dieselfde eienaar, is ook in die mark. Dit het Matlabasrivier-front (geen geregistreerde besproeiingsreg nie) en 'n goeie woonhuis en buitegeboue.

600 ha binne 'n 23 000 ha natuurreservaat! R5,5m. 600 ha. Limpopo Provinsie. 3 ure vanaf Pretoria. Geen geboue. Alle Bosveld (Savanne) wild, insluitend groot 5, buiten leeus. Wildplaas: 515ab

Aangrensend:

609 ha binne 'n 23 000 ha natuurreservaat! R5,95m. 609 ha. Limpopo Provinsie. 3 ure vanaf Pretoria. Netjiese herberg. Alle Bosveld (Savanne) wild, insluitend groot 5, buiten leeus. Wildplaas: 515a

Kan natuurlik gekoop word as eenheid:

1 209 ha binne 'n 23 000 ha natuurreservaat! R11,5m. 1 209 ha. Limpopo Provinsie. 3 ure vanaf Pretoria. Netjiese herberg. Alle Bosveld (Savanne) wild, insluitend groot 5, buiten leeus. Wildplaas: 515a + 515ab

**********

600 ha inside a 23 000 ha nature reserve! R5,5m. 600 ha. Limpopo Province. 3 hours from Pretoria. No buildings. All Bushveldt (Savanna) game, including big 5, except lions. Gamefarm: 515ab

Adjacent:

609 ha inside a 23 000 ha nature reserve! R5,95m. 609 ha. Limpopo Province. 3 hours from Pretoria. Good lodge. All Bushveldt (Savanna) game, including big 5, except lions. Gamefarm: 515a

Can, of cause, be purchased as a unit:

1 209 ha inside a 23 000 ha nature reserve! R11,5m. 1 209 ha. Limpopo Province. 3 hours from Pretoria. Good lodge. All Bushveldt (Savanna) game, including big 5, except lions. Gamefarm: 515a + 515ab

Wild- & besproeiingsplaas teen Limpoporivier! R7,95m. 974 ha. Thabazimbi / Cumberland. Wildplaas met 18 ha besproeiingsreg. Huis, stoor & buitegeboue. Klompie wild. Wildplaas: 553

Game- & irrigation farm adjacent to Limpopo River! R7,95m. 974 ha. Thabazimbi / Cumberland. Gamefarm with 18 ha irrigation rights. House, barn & outbuildings. Some game. Gamefarm: 553

Natuurskoon! R10m. 728 ha. Northam. 1 ure vanaf Pretoria. Basiese maar gerieflike boskamp. Baie wild. Besonderse natuurskoon - enkelstaande berg op die een grens, mooi groot Bosveldbome, uitstekende stand soetgras. Wildplaas: 1153

Scenery! R10m. 728 ha. Northam. 1 hours from Pretoria. Basic but comfortable bush lodge. Abundant game. Exceptional scenery - isolated mountain on the one boundary, nice big Bushveldt trees, excellent cover of sweet grass. Wildplaas: 1153

Baie goeie gesogde ligging & uitstekende weiding! R10m. 512 ha. Thabazimbi. Goeie geboue. Baie wild. Baie sterk ondergrondse water - voldoende vir 30 ha besproeiing. Alle losgoed ingesluit. Wildplaas: 1000

Very sought-after location & very good grazing! R10m. 512 ha. Thabazimbi. Good buildings. Abundant game. Very strong underground water - strong enough for 30 ha irrigation. All loose assets included. Gamefarm: 1000

Gelyk soet Bosveld! R12m. 1 180 ha. Thabazimbi / Cumberland. 2 ure vanaf Pretoria. Goeie geboue. Baie wild. Wildplaas: 1105b

Flat sweet Bushveldt! R12m. 1 180 ha. Thabazimbi / Cumberland. 2 hours from Pretoria. Good buildings. Abundant game. Gamefarm: 1105b

Gelyk soet Bosveld met rivier! R13m. 1 303 ha. Thabazimbi / Sentrum. 2 ure vanaf Pretoria. Goeie woonhuis en buitegeboue. Trekwild. Nie ten volle wildheining nie. Beesfasiliteite - word bedryf as beesplaas. Matlabasrivier. Geen besproeiingsreg. Wildplaas: 1156

Flat sweet Bushveldt with river! R13m. 1 303 ha. Thabazimbi / Sentrum. 2 ure from Pretoria. Good house and outbuildings. Free roaming game. Not fully game fenced. Cattle installations - managed as cattle farm. Matlabas River. No irrigation rights. Gamefarm: 1156

Gelyk soet Bosveld! 734 ha. R13,8m. Thabazimbi / Cumberland. Goeie geboue. Baie wild. Besonderse mooi gelyk soet bosveld met mooi groot bome en goeie grasbedekking. Geboue van die hoogste standaarde. Mooi goedversorgde plaas. Wildplaas: 1105

Flat sweet Bushveldt! 734 ha. R13,8m. Thabazimbi / Cumberland. Good buildings. Abundant game. Exceptionally scenic flat sweet bushveld with nice big trees and god grass cover. Buildings of the highest standards. Well maintained farm in good condition. Gamefarm: 1105

Gelyk soet Bosveld met rivier en besproeiing! R16m. 2 134 ha. Thabazimbi / Dwaalboom / Madikwe. Huis en jagterskamp. Rooibok 1500, koedoe 100, blouwildebees 350, gemsbok 35, rooihartbees 25, blesbok 20, livingstone eland 6, volstruis 1 (wild nie ingesluit by die prys nie). 6,5 km mooi Marico rivierfront met 5 ha besproeiingsreg. Mooi natuurskoon - reuse bome. Wildplaas: 1095
T
wee titelaktes, kan afsonderlik gekoop word: 1051 ha met akkomodasie, buitegeboue en wild vir R8m en 1083 ha met akkomodasie, buitegeboue, wild en 5 ha besproeiing vir R10m.

Flat sweet Bushveldt with river and irrigation! R16m. 2 134 ha. Thabazimbi / Dwaalboom / Madikwe. House and guest camp. Impala 1500, kudu 100, bluewildebeest 350, gemsbuck 35, redhartebeest 25, blesbuck 20, livingstone eland 6, ostrich 1 (game not included with the price). 6,5 km Marico river front with 5 ha irrigation rights. Scenic farm - majestic huge trees. Gamefarm: 1095
Two title deeds can be purchased seperately: 1051 ha with accomodation, outbuildings and game for R8m and 1083 ha with accommodation, outbuildings, game and 5 ha irrigation for R10m

Goeie ligging! R24,5m. 1 965 ha. Thabazimbi / Sentrum. 2 ure vanaf Pretoria. 1) Luukse herberg; 2) Bestuurdershuis; 3) Meer basiese jagkamp vir biltongjagters; 4) Safari-tentkamp onvoltooid; 5) Klein boskampie tans onbenut; 6) Slaghuis; 7) Groot skuur en ander buitegeboue. Gronddam met krokodille en seekoeie. Rooibok 600, koedoe 100, kameelperd 25, waterbok 120, blouwildebees 90, njala 30, blesbok 40, gemsbok 20. Wildplaas: 1168

Good location! R24,5m. 1 965 ha. Thabazimbi / Sentrum. 2 hours from Pretoria. 1) Luxury game lodge; 2) Managers house; 3) More basic camp for local hunters; 4) Safari-tent camp semi-complete; 5) Bush camp not in use; 6) Butchery; 7) Huge barn and other outbuildings. Earth dam with crocs and hippos. Impala 600, kudu 100, giraffe 25, waterbuck 120, bluewildebeest 90, nyala 30, blesbuck 40, gemsbuck 20. Gamefarm: 1168

Kommersile wildboerdery. Weerskante van 'n rivier. Besproeiing aan een kant. R30m. 3 149 ha. Tussen Thabazimbi en Ellisras (Lephalale). Ten volle ontwikkel met ho wildgetalle, luukse akkomodasie vir eienaar, buitelandse gaste, plaaslike jagters, bestuurdershuis, funksionele geboue byvoorbeeld slaggeriewe, store, werkersverblyf ensovoorts. Feitlik volledig op sonkrag (tot die spilpunt) - groot besparing! Wildplaas: 061a

Commercial game ranch. Both sides of a river. Irrigation on the one side. R30m. 3 149 ha. Between Thabazimbi en Ellisras (Lephalale). Fully develped with high game numbers, luxury accomodation for owner, foreign guests, local hunters, managers house, functional buildings like meat processing facilities, barn, workers accommodation etcetera. Almost entirely off grid (even the centre pivit) - huge saving! Gamefarm: 061a

DINOKENG EN ANDER "NABY" BOSVELD
DINOKENG AND OTHER - "NEARBY" BUSHVELDT
Terug boontoe / Back to the top

Area beskrywing: Bosveldgebiede naby Pretoria byvoorbeeld Dinokeng, Warmbad (Bela-Bela), Nylstroom (Modimolle), Naboomspruit (Mookgopong), Groblersdal, Marble Hall, Rustenburg en so aan
Area description: Bushveldt areas near Pretoria like Dinokeng, Warmbaths (Bela-Bela), Nylstroom (Modimolle), Naboomspruit (Mookgopong), Groblersdal, Marble Hall, Rustenburg etch

Mooi natuurskoon 'n klipgooi buite Pretoria - so naby u kan daar woon en in die stad werk. R750 000. 5 ha. Leeuwfontein, Dinokeng, naby Roodeplaatdam. Heeltemal ongerep. In 'n area waar wild bewaar word, met wild geboer word en waar natuurlike wild nog voorkom. Wildplaas: 137

Scenery a stonethrow from Pretoria - so close you can live there and work in the city. R750 000. 5 ha. Leeuwfontein, Dinokeng, near Roodeplaat Dam. Completely undeveloped. In an area wildlife is protected, game farming is practised and where natural game still roam. Gamefarm: 137

Natuurskoon! R1,3m. 6 ha. Dinokeng / Roodeplaatdam. Pretoria. Trekwild. Wildplaas: 137b

Scenery! R1,3m. 6 ha. Dinokeng / Roodeplaatdam. Pretoria. Free roaming game. Gamefarm: 137b

Natuurskoon - gelyk soet Bosveld met enkelstaande rante! R1m. Aandeel in 975 ha. Warmbad (Bela Bela). 1 uur vanaf Pretoria. Huis. Baie wild. Wildplaas: 304g

Scenery - flat sweet Bushveldt with isolated hills! R1m. Share in 975 ha. Warmbaths (Bela Bela). 1 hour from Pretoria. House. Abundant game. Gamefarm: 304gr

Natuurskoon! 633 ha. 22,3% aandele vir R1,4m of 44,8% aandele vir R2,8m. Groblersdal. Twee goeie naweekhuise en 'n gastekamp. Slegs 3 aandeelhouers (as jy albei beskikbare aandele koop bly net twee aandeelhouers oor). Baie wild. Wildplaas: 1029d

Scenery! 633 ha. 22,3% shares for R1,4m or 44,8% shares for R2,8m. Groblersdal. Two good weekend dwellings and a guest lodge. Only 3 shareholders (if you buy both available shares only two shareholders remain). Abundant game. Gamefarm: 1029d

Prys verlaag! Mooi stukkie wildernis, Cullinan se wreld! R1,65m. 25 ha. Huis; Twee tuinwoonstelle. Skuur. Tans in gebruik as backpackers - kan voortgesit word. Verwysing: 1170

Price reduced! Scenic piece of wilderness, Cullinan area! R1,65m. 25 ha. House; Two cottages. Barn. Currently in use as bacpackers, can be continued as such. Reference: 1170

Mooi Bosveld, lekker stil en afgele tussen groot wildplase! R3,2m. 22 ha. Dinokeng, noord van Pretoria. Twee baie basiese huise. Trekwild. Nie binne of aangensend aan die Groot 5 reservaat nie maar wel in daardie omgewing. Wildplaas: 1154

Scenic Bushveldt, remote and private snugged in between other game farms! R3,2m. 22 ha. Dinokeng, north from Pretoria. Two very basic houses. Free roaming game. Not inside or adjacent to the Big 5 reserve but in that vicinity. Gamefarm: 1154

Verkoop. Groot 5 - aangrensend aan Dinokeng Groot 5 Reservaat! R3,2m. 22 ha binne 'n 900 ha bewarea. Suid van Dinokeng Groot 5 Reservaat, 50 km buite Pretoria. Baie goed ontwikkel (sien fotos en video). Alle normale Bosveld wild. Vier maande vooruit volbespreek! Wildplaas: 1163

Sold. Big 5 - adjacent to Dinokeng Big 5 Reserve! R3,2m. 22 ha inside a 900 ha conservancy. South from Dinokeng Big 5 Reserve, 50 km outside Pretoria. Very well developed (see photos and video). All normal Bushveldt game. Fully booked four months in advance! Gamefarm: 1163

Mooi bergplaas! R4,2m. 201 ha. Groblersdal. Goeie huis; Idilliese tentkamp; Ander geboue. Klompie wild. Lekker naweekwegbreekplek. Wildplaas: 1092

Scenic mountainess farm! R4,2m. 201 ha. Groblersdal. Good house; idillic tent camp; Other buildings. Some game. Nice weekend break-away farm. Gamefarm: 1092

Onttrek. Dinokeng Groot 5 Natuurreservaat! R4,35m. 112 ha. Binne die groot 5 area. 30 minute buite Pretoria. Ou plaashuis. Wildplaas: 1115b

Withdrew. Dinokeng Big 5 Nature Reserve! R4,35m. 112 ha. Inside the big 5 area. 30 minutes outside Pretoria. Old farmhouse. Gamefarm: 1115b

Dinokeng Big 5 Game Reserve. 22 ha. Luxury game lodge. R5,85m. Completely off-grid - solar energy = huge saving. Gamefarm: 1174

Golwende Bosveldplaas met enkelstaande koppie! R7,5m. 437 ha. Groblersdal. Naweekhuis en rondawel. Baie wild. Drie titelaktes. Wildplaas: 1151

Rolling Bushveldt farm with isolated hill! R7,5m. 437 ha. Groblersdal. Weekend dwelling and rondavel. Abundant game. Three title deeds. Gamefarm: 1151

Natuurskoon! R7,5m. 251 ha. Groblersdal. 1 ure vanaf Pretoria. 1) Goeie gerieflike hoofwoning; 2) Twee klein boskampies; 3) Slaghuis; 4) Ander noodsaaklike geboue soos stoor, werkswinkel, werkershuise ens; 5) Perdestalle. Baie wild. Wildplaas: 983b

Scenery! R7,5m. 251 ha. Groblersdal. 1 hours from Pretoria. 1) Good main house / lodge; 2) Two small bush lodges; 3) Butchery; 4) OTHer neccecary buildings like barn, workshop, workers houses etch; 5) Horse stables. ABundant game. Gamefarm: 983b

Herberg binne 900 ha bewarea teenaan Dinokeng Groot 5 Reservaat, naby ingang. Lopende saak.
R8,5m. 21 ha. Dinokeng (suid). Klipgooi vanaf Pretoria. Luukse herberg. Baie wild. Word tans bedryf as aftree-besigheid. Besigheidsregte; Dranklisensie. Lae Eskom rekening  - 80% selfvoorsienend. Wildplaas: 1172

Game lodge inside a 900 ha bewarea adjacent to Dinokeng Big 5 Reserve, close to entrance. Running concern.
R8,5m. 21 ha. Dinokeng (south). Stonethrow from Pretoria. Luxury game lodge. Abundant game. Currently in use as a retirement business. Business rights; Liquor license. Low Eskom bill - 80% off grid. Gamefarm: 1172

Luukse wildplaas vir die welgestelde besigheidsman baie naby aan Pretoria! Naby die Dinokeng Groot 5 Reservaat. Wildplaas: 668
Hierdie plaas bestaan uit vier titelaktes en kan gesamentlik of afsonderlik verkoop. Elke deel is afsonderlik wildwerend omhein.
1) 875 ha met 'n luukse herberg (lodge), bestuurdershuis, slaghuis, groot stoor en ander buitegeboue. 19 500 m besproeiingsreg uit die rivier, met 'n 9 ha spilpunt - toegerus en werkend. Daar  is sterk boorgate ook. Baie wild. Mooi hoogliggende Bosveld met groot boekenhoutbome en grasvlaktes en losstaande koppies. Baie oop water - gronddamme en watergate met skuilings. Groot hoeveelheid losgoed, bv meubels, bakkies, trekkers en so meer. 'n Aanbod van rondom R20m sal gunstig oorweeg word.
2) 400 ha met 'n luukse naweekhuis. Baie wild. Mooi hoogliggende Bosveld met groot boekenhoutbome en grasvlaktes en losstaande koppies. Baie oop water - gronddamme en watergate met skuilings. Sterk boorgate. Groot hoeveelheid losgoed, bv meubels, bakkies, trekkers en so meer. 'n Aanbod so rondom R8m sal gunstig oorweeg word.
3) 378 ha (352 ha + 21 ha). Hierdie is die vlagskip. Luukse woonhuis met tuinwoonstelle. Slaghuis. Stoor. Ander buitegeboue. Boskamp weggesteek in die bos. Baie wild. Mooi hoogliggende Bosveld met groot boekenhoutbome en grasvlaktes en losstaande koppies. Baie oop water - gronddamme en watergate met skuilings. Sterk boorgate. Groot hoeveelheid losgoed, bv meubels, bakkies, trekkers en so meer. 'n Aanbod so rondom R12m sal gunstig oorweeg word.
4) Die hele eenheid, 1 653 ha mooi in een blok, vir R40m.

Luxurious game farm for the wealthy businessman very close to Pretoria! Close to the Dinokeng Big 5 Reserve. Gamefarm: 668
This  farm consists of four title deeds that  can be sold as a unit or separately. Each section is game fenced separately.
1) 875 ha with a luxury game lodge, manager's house, butchery, huge barn and other outbuildings. 19 500 m irrigation rights from the river, with a 9 ha centre pivit - equipped and working. There are strong boreholes too. Abundant game. Scenic high-altitude Bushveldt with huge boekenhout trees and grass plains and isolated hills. Abundant surface water - earth dams and waterholes with hides. Huge amount of loose assets like furniture, bakkies, tractors etch. An offer around R20m shall be considered favourably.
2) 400 ha with a luxury weekend house. Abundant game. Scenic high-altitute Bushveldt with huge boekenhout trees and grass plains and isolated hills. Abundant surface water - earth dams and waterholes with hides. Strong boreholes. Huge amount of loose assets like furniture, bakkies, tractors etch. An offer around R8m shall be considered favourably.
3) 373 ha (352 ha + 21 ha). This is the flagship. Luxury house and garden flats. Butchery. Barn. Other outbuildings. Bushlodge, hidden in the bush. Abundant game. Scenic high-altitute Bushveldt with huge boekenhout trees and grass plains and isolated hills. Abundant surface water - earth dams and waterholes with hides. Strong boreholes. Huge amount of loose assets like furniture, bakkies, tractors etch. An offer around R12m shall be considered favourably.
4) The entire unit of 1  653 ha in one block, for R40m.

Baie naby aan Pretoria! R50m. 2 035 ha. Pienaarsrivier. 30 minute vanaf Pretoria. Baie goeie geboue. Baie wild. 20 ha onder besproeiing. Goeie inkomste uit boerdery (insluitend jag, trou venue, naweek-ekotoerisme, voerproduksie onder besproeiing en teel van duur wild). Wildplaas: 1140

Very close to Pretoria! R50m. 2 035 ha. Pienaarsrivier. 30 minutes from Pretoria. Very good buildings. Abundant game. 20 ha under irrigation. Very good income from farming (including hunting, wedding venue, weekend eco-tourism, fodder production under irrigation and breeding of expensive game). Gamefarm: 1140

R185m. 764 ha. Limpopo Provinsie. Hierdie wildreservaat bevat skaars wild, nie net van Suider Afrika nie maar regoor die wreld en aanteel word uitgevoer wreldwyd. Die spesies is nie net antilope nie maar ook primate, roofdiere, vols en ander. Ek herhaal: as ek s eksoties en skaars dan bedoel ek nie swart rooibokke en goue wildebeeste nie ... ek praat van diere wat jy nie geweet het bestaan nie, diere wat jy nog nie eers op tv gesien het nie van dele van hierdie planeet wat jy nog nooit eers van gehoor het nie! Hierdie plaas is hierdie prys werd, nie net in kapitale waarde (grond en diere) nie, maar ook In netto wins - hierdie boerdery maak miljoene Rande netto wins per jaar. Daar is ook 'n vyfster herberg en vier woonhuise asook 'n rivier met besproeiingsreg. Verkoper is bereid om aan te bly as bestuurder. Ongelukkig kan ek geen verdere inligting bekendmaak alvorens die belangstellende koper gekeur is nie. Wildplaas: 1117

R210m. 764 ha. Limpopo Province. This wildlife sanctuary has a wide variety of the most exotic and scarce game species imaginable, not only from Southern Africa but from worldwide. Not only antilope but also primates, predators, birds and others. I repeat:  when I say exotic and scarce I'm not talking of black impala and golden wildebeest. I'm talking of animals you didn't know exist, animals you've never even seen on your tv screen, from places on this planet you've never even heard of. This farm really is worth this price, not only in capital value (land and animals) but also in nett profit - this farming enterprise makes millions of Rands profit per annum. There also is a five star game lodge, four houses and a river with irrigation rights. Seller is prepared to stay on as manager. Unfortunately I can only give more information to approved possible buyers. Gamefarm: 1117

ANDER GEBIEDE - "VR" BOSVELD
OTHER AREAS - "FAR" BUSHVELDT
Terug boontoe / Back to the top

Area beskrywing: die gebiede vr noord van Pretoria soos van Pietersburg (Polokwane) en verder op noord soos Louis Trichardt (Makhado), Messina, Alldays noord van die Soutpansberg ens
Area description: the areas far north from Pretoria like Pietersburg (Polokwane) and further up north like Louis Trichardt (Makhado), Messina, Alldays north from the Soutpansberg etch

Onttrek. Natuurskoon in 'n ware wildernisgebied! R2,25m. 12 000 ha - besit jou aandeel. Oos van Musina. Goeie herberg. Alle Bosveld gewone wild. Heffing: R12 600 p.m. PS: Die normale heffing is R4 000 p.m wat insluit tyddeel-gebruiksreg van 'n herberg, maar hierdie eienaar het ook 'n aandeel (5 eienaars) in 'n meer privaat herberg waarvan die heffing R8 600 p.m is. Wildplaas: 1165

Withdrew. Scenery in a true wilderness area! R2,25m. 12 000 ha - own your share. East of Musina. Good lodge. All Bushveldt plains game. Levy: R12 600 p.m. PS: The normal levy is R4 000 p.m that includes the time-share use of a game lodge, but this owner also owns a share (5 shareholders) in a more exclusive game lodge where the levy is R8 600 p.m. Gamefarm: 1165

Verkoop. Kruger Wildtuin, Kruger Hek, Hazyview! R3,85m onderhandelbaar. 1 ha binne 'n groter eenheid. 2 km vanaf Kruger Hek. Herberg van ho gehalte. Lopende saak. Wildplaas: 1152

Sold. Kruger National Park, Kruger Gate, Hazyview! R3,85m negotiable. 1 ha inside a bigger unit. 2 km from Kruger Gate. Luxury lodge. Running concern. Gamefarm: 1152

Mooi topografie Bosveld met 20 ha besproeiing! R9,4m. 1 332 ha. Musina. 4 ure vanaf Pretoria. Twee woonhuise en jagkamp. Heelwat wild. Wildplaas: 721

Scenic topography Bushveldt with 20 ha irrigation! R9,4m. 1 332 ha. Musina. 4 hours from Pretoria. Two houses and guest lodge. Abundant game. Gamefarm: 721

3 040 ha gelyk soet Bosveld met RIVIER & besproeiing! R23,5m. Tolwe / Alldays. 3 ure vanaf Pretoria. Goeie bruikbare geboue, niks luuks nie. Baie wild. Rivierfront , 23 ha besproeiingsreg, 60 ha besproeibare lande. Spilpunte en druplyne. Wildplaas: 352
PS: Hier l heelwat waarde:
10 ha lusern; 5 ha lusern; 20 ha pampoene drip; Nuwe 7 ha spilpunt; Rivierfront; Dam en pompe; 2 000 suurlemoenbome onder besproeiing; Implement nuut; Trekker R600 000; Tlb R400 000; Skaars wild boma hokke laai bank volledig; Jagkamp; Daars nog baie ...

3 040 ha flat sweet Bushveldt with RIVER & irrigation! R23,5m. Tolwe / Alldays. 3 hours from Pretoria. Good useable housing and outbuildings, nothing luxurious. Fully stocked with game. River frontage, 23 ha irrigation rights, 60 ha irrigationable fields. Centre pivits and driplines. Gamefarm: 352
PS: Here is a lot of value: 10 ha lusern; 5 ha lusern; 20 ha pumpkins drip; New 7 ha pivot; River front; Dam and pumps; 2 000 lemon trees under irrigation; Implements new; Tractor  R600 000; Tlb R400 000; Boma and loading place for game; Hunter's cabin; Many more ...

Groot 5! R50m. 1 238 ha binne 'n 27 000 groot 5 reservaat. Gravelotte. Goeie huis. Wildplaas: 1164

BIg 5! R50m. 1 238 ha inside a 27 000 big 5 reserve. Gravelotte. Good house. Gamefarm: 1164

ANDER GEBIEDE - LANDSWYD & BUURSTATE
OTHER AREAS - COUNTRYWIDE & NEIGHBOURING STATES

Terug boontoe / Back to the top

Vrystaatse natuurskoon in 'n Wreld-erfenisgebied! R5,2m. 174 ha. Vrede - Vredefort-koepel. Gerieflike naweekhuisie. Heelwat wild. Wildplaas: 1129

Free State natural beauty in a World Heritage Site ! R5,2m. 174 ha. Vrede - Vredefort-koepel. Nice weekend dwelling. Quite a number of game. Gamefarm: 1129

27 192 ha prime Kalahari! P120m. Ghanzi, Botswana. Game lodge, houses and functional buildings. 22 192 ha game ranch on freehold, game included (fully stocked). 9 000 ha cattle ranch (cattle not included) on 40 years leasehould. Abundant water. Gamefarm: 1143

Lopende saak. R500m. 2 400 ha. Noord-Wes Provinsie. 300 ha voerproduksie onder besproeiing. 17 000 beeste in voerkrale. Voerproduksie > voerkrale > slagpale > slaghuise: van Moeder Aarde tot in die verbruiker se yskas in een besigheid. Die netto wins regverdig regtig hierdie prys. Verdere besonderhede slegs aan goedgekeurde kopers. Verwysing: 1157

Running concern. R500m. 2 400 ha. North-West Province. 300 ha under fodder production under irrigation. 17 000 cattle in feedlots. Fodder production >  feedlots > abattoir > butcheries: from Mother Earth to the end user in one business. The nett profit of this business truly justify this price. More particulars to approved purchasers only. Reference: 1157

ALLERLEI / SMALLS
Terug boontoe / Back to the top

ONLANGS VERKOOP / RECENTLY SOLD
Terug boontoe / Back to the top

Inligting rakende onlangse verkope is geredelik beskikbaar uit aktekantoor-rekords. Ons het vinnige, maklike en goedkoop toegang daartoe. Indien u dus inligting verlang rakende onlangse verkope in n sekere area, kontak ons gerus

Information regarding recent sales is readily available from the deeds office. We have quick, easy and cheap access to this information. If, therefor, you need information regarding recent sales in an area youre welcome to contact us

KAARTE / MAPS
Terug boontoe / Back to the top

Koper, het u die finansile vermo?

Die eerste ding wat ek by jou moet uitvind wat kan jy vir my gee om die eienaar te oortuig dat jy hierdie plaas kan bekostig? Gee dit asseblief sommer vir my reg van die begin af, die 1e keer wat jy my kontak. Die rede:

 1. Tydmorsers is mense wat plase wil koop maar nie oor die finansile vermo beskik nie.

 2. Tydmorsers se motiewe wissel van
  a) Naef hulle dink hulle kan die plaas op skuld koop en uitboer;
  b) Kansvatters, skelms en diewe dis mense wat vir hulself n voordeel probeer bewerkstellig,
      van so min as n gratis besoek aan n wildplaas,
      tot okkupasie totdat hy uitgesmyt word weens wanbetaling,
      tot die skurke wat okkupasie neem en die eiendom stroop van bates en dan verdwyn (asset stripping);
  c) Psigopatiese Narcissiste wat dit doen om as n belangrike persoon behandel te word en sodoende n ego-streling (ego boost) kry;
  d) By uitsondering selfs die Groenetjies wat die eienaar van 'n wildplaas probeer benadeel vir hulle eie bizarre redes.

 3. Dit is my normale besigheidspraktyk om tydmorsers uit te sif.

ALGEMEEN / GENERAL
Terug boontoe / Back to the top

'n Agent word vergoed vir sukses. Moenie vir my s ek het min tyd spandeer aan hierdie transaksie nie, u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. Indien u my per uur wil vergoed moet u dit van die begin af vir my s. Moenie my penaliseer vir my effektiwiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
An agent gets remunerated for success. Don't tell me I didn't spend much time on this transaction, you don't know what happens behind the scenes. If you want to pay me per hour tell it to me right from the start. Don't penalise me for my efficiency - it actually makes me worth more.

*******************************************************

Vonkpos wenke: 1) Moenie die "Re" / "Insake" lyn ooplos nie; 2) In die "Re" / "Insake" lyn - tik iets in wat duidelik en ondubbelsinnig aandui waaroor dit gaan bv. "Wildplaas gesoek" of "Geluk met jou verjaarsdag"; 3) Gebruik Afrikaans. Rede: Ons kry daagliks 'n stortvloed van gemorspos. Ons het 'n goeie anti-spam program wat die kaf van die koring skei. Dit gebeur egter dikwels dat u vonkpos in die vullismandjie beland omdat u vonkpos soos gemorspos lyk.
Email tips: 1) Don't leave the "Re" / "Subject" line open; 2) In the "Re" / "Subject" line - give a clear and unequivocal indication of what the e-mail is about like "Looking for a game farm" or "Happy birthday"; 3) If possible, use Afrikaans in the Subject line - the body of your e-mail can be English. Reason: We get showered by junk mail daily. We have a rigorous anti-spam program. However, it still often happens that your mail ends up in the spam bucket because your mail looks like spam.

**********************************************************

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter:
1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

**********************************************************

Kommissie
'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my s ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal s dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroer betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie.

Buyer, do you have the financial ability?

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Im an agent, not a tour guide - please dont abuse me. Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:
a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry
b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm
c) What percentage of the purchase price do you have to loan?
d) Are you making use of an investor / investors?
e) Are you buying alone or with partners?
f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

The reasons:

Honest enquiries: We're gladly prepared to make an effort for you if your money shall only be available later or if you're still uncertain if you want to buy a game farm at all - as long as you have the financial ability to buy, now or in future, it's okay with us. You may be honest about your budget - we handle it confidentially and we can't inflate prices, it's on the internet!
Naf enquiries
:
1) People without enough money but with ambition or a dream: A game farm is not a commercial property but a "nice to have". Therefore the price of a game farm is not calculated by it's income potential (agricultural value). You purchase a game farm cash or with a 40% deposit + 60% loan (there are exceptions) but the repayments come from a source other than the game farm itself. You purchase the farm and then you make it work - it can cover it's own expenses and make a profit but not enough to service bond repayments + maintain your standard of living you're used to. In other words you can't buy a game farm on debt and farm it out. Therefore you don't ask for financial statements or occupation figures, with the intent to calculate if you can afford the farm, when buying a game farm. The escalation (growth in value) of a game farm is 12% per annum average.
2) People without enough money but who know somebody with money and try to convince that person to purchase a game farm (usually with the intention to manage the farm for the owner): Please be honest. Don't tell me you're a cash buyer and then I find out later that it's somebody else's cash! Be honest and maybe I can help you to realise your dream.
3) Cheap foreign loans and foreign donations for economic uplifting (that normally requires a business plan) is, in the game farming industry, a gimmick.
Malicious enquiries
: Unfortunately there are people who can't and never will be able to afford a game farm, and they know it, who try to misuse us for a free visit to a game farm. If we catch you out we name and shame you with your name and identity number on the internet for the whole world to see (see our section for estate agents).

Commission
An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market.

Terug boontoe / Back to the top

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
YouTube: https://www.youtube.com/c/Gamefarmnet-1991

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Free Web Hit Counter