Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch Bosveld is wildwêreld / Game farming is nature conservation Wildplase te Koop / Game Farms for Sale Vorige opdatering 2017-12-07 Previous update Geen None
Beste waarde / Best value Terug boontoe / Back to the top
Limpoporivier - mooi stuk rivierfront! R6,9m. 980 ha. Thabazimbi / Buffelsdrift. Naweekhuis. Golwende topografie. Wildwerend omhein. Baie gewone wild. Wildplaas: 912 Limpopo River - scenic river frontage! R6,9m. 980 ha. Thabazimbi / Buffelsdrift. Weekend dwelling. Rolling topography. Game fenced. Abundant ordinary game. Gamefarm: 912 Sellers: Please always keep in mind the possibility of a voluntary auction. We obtain good prices with auctions. Costs can be in the region of R70 000 and you bear 50% of the risk - you must pay it before the auction. We don't put a farm on auction if we're not satisfied that the reserve price is not obtainable (we do the valuation free of charge). Of cause an auction doesn't end once the reserve price is reached and a much higher price may be obtained. Commission for an auction is 6% on top of the auction price (fall of the hammer). Verkopers: Hou asseblief altyd die moontlikheid van 'n vrywillige veiling in gedagte. Ons behaal goeie pryse met veilings. Die kostes kan ongeveer R70 000 beloop waarvan u 50% risiko dra en moet inbetaal voor die veiling. Ons vat nie 'n plaas veiling toe as ons nie tevrede is dat die reserweprys haalbaar is nie (ons doen die waardasie gratis). Natuurlik hou 'n veiling nie op sodra die reserweprys behaal word nie en kan 'n heelwat beter prys gehaal word. Kommissie vir 'n veiling is 6% bo-op die veilingprys (by die val van die hamer). Droomplaas. Plat met 50% berg, rivier & groot bome! R7,95m onderhandelbaar. 967 ha. Bulgerivier (tussen Vaalwater & Ellisras). Plaashuis. Baie wild. Wildplaas: 835 Dreamfarm. Flat with 50% mountains, river & big trees! R7,95m negotiable. 967 ha. Bulgerivier (between Vaalwater & Ellisras). Farmhouse. Abundant game. Gamefarm: 835
NUWE LYSTINGS / RECENT LISTINGS Terug boontoe / Back to the top
LEPHALALE (ELLISRAS), Limpopo Terug boontoe / Back to the top
Area beskrywing: Buffelsdrift in die noordweste al teen die Limpoporivier tot by die Magalakwenrivier naby Maasstroom in die noordooste, die Matlabasrivier in die weste tot by Marken in die suidooste insluitend: Soutpan, Inkerman, Steenbokpan, Stockpoort, Monte Christo, Villa Nora, Beauty, Beska, Marken, Baltimore, Tolwe, Tom Burke, Swartwater, Maasstroom, lang stukke Mogolrivier, Matlabasrivier, Limpoporivier, Palalarivier & Magalakwenrivier. Nie die berge suid van die dorp nie - dit val vir bemarkingsdoeleindes onder Waterberg. Die gebied tussen Cumberland & die Matlasbasrivier is Lephalale distrik maar vir bemarkingsdoeleindes val dit onder Thabazimbi. Area description: Buffelsdrift in the northwest all along the Limpopo river to the Mogalakwena river near Maasstroom in the northeast, the Matalabas River in the west to Marken in the southeast including: Soutpan, Inkerman, Steenbokpan, Stockpoort, Monte Christo, Villa Nora, Beauty, Beska, Marken, Baltimore, Tolwe, Tom Burke, Swartwater, Maasstroom, long stretches of Mogol River, Matlabas River, Limpopo River, Palala River & Magalakwen River. Not the mountains south from the town - for marketing purposes that falls under Waterberg. The area between Cumberland & the Matlabas river falls under Lephalale district but for marketing purposes falls under Thabazimbi. Gelyk soet Bosveld! R3,95m. 362 ha. Beska (Lephalale / Ellisras). Goeie woonhuis met tuinwoonstel; Herberg; Buitegeboue. Trekwild. Wildplaas: 106a Flat sweet Bushveldt! R3,95m. 362 ha. Beska (Lephalale / Ellisras). Good house with garden fat; Lodge; Outbuildings. Free roaming game. Gamefarm: 106a Groot bome! R5m onderhandelbaar. 597 ha. Marken / Baltimore. Goeie akkommodasie. Heelwat wild. Wildplaas: 1025b Big trees! R5m negotiable. 597 ha. Marken / Baltimore. Good accommodation. Abundant game. Gamefarm: 1025b 5ster! R8,6m. 240 ha. Lephalale (Ellisras). 5ster geboue. Baie wild, o.a. 3 leeus. Hierdie prys is nie sommer uit die duim gesuig nie - die waarde is daar! Wildplaas: 242b 5 star! R8,6m. 240 ha. Lephalale (Ellisras). 5star buildings. Abundant game, i.a. 3 lions. This price isn't just random - the value is there. Gamefarm: 242b Golwende soet bosveld! R8,5m. 994 ha. Maasstroom (naby Alldays). Goeie huis, goeie herberg & buitegeboue. Baie wild. Lopende inkomste-genererende saak. Wildplaas: 916 Rolling sweet bushveldt! R8,5m. 994 ha. Maasstroom (near Alldays). Good house, good lodge & outbuildings. Abundant game. Running income-bearing concern. Gamefarm: 916 Verkoop. Gelyk soet Bosveld! R13,75m. 950 ha. Lephalale (Ellisras). Bewoonbare huis. Baie wild. Naby dorp - kinders kan heen-en-weer gependel word. Wildplaas: 1058 Sold. Flat sweet Bushveldt! R13,75m. 950 ha. Lephalale (Ellisras). Liveable house. Abundant game. Near town - children can be shuttles hence-and-forth. Gamefarm: 1058 Limpoporivier! R19,35m. 1 209 ha. Maasstroom / Alldays. Vyfster woonhuis; Goeie herberg; Buitegeboue. Geen wild ingesluit nie. Vrystellingspermit vir al die normale wild + buffel, seekoei, swartwitpens, bastergemsbok en krokodil. Wildplaas: 986 Limpopo Rivier! R19,35m. 1 209 ha. Maasstroom / Alldays. Five star house; Good lodge; Outbuildings. No game included. Exemption permit for all the normal game + buffalo, hippo, sable, roan and crocodile. Gamefarm: 986 Droomplaas! R15m. 1 760 ha. Baltimore. Goeie herberg. Baie wild. Wildplaas: 409 Dreamfarm! R15m. 1 760 ha. Baltimore. Good lodge. Abundant game. Gamefarm: 409 Soet Bosveld - effens gebroke, nie 100% plat nie! R16m. 1 800 ha. Maasstroom. Goeie akkomodasie. Baie wild. Wildplaas: 431 Sweet Bushveldt - slightly broken, not 100% flat! R16m. 1 800 ha. Maasstroom. Good accomodation. Abundant game. Gamefarm: 431 Gelyk soet Bosveld! R16,5m onderhandelbaar. 2 170 ha. Marken. Huis & herberg (lodge). Baie wild. Mooi groot bome. Wildplaas: 498 Flat sweet Bushveld! R16,5m negotiable. 2 170 ha. Marken. House & lodge. Abundant game. Nice big trees. Gamefarm: 498 Jagplaas! R16,8m. 2 131 ha. Maasstroom (naby Alldays). Luukse herberg; Tentkamp; Plaashuis; Slag- en koelgeriewe; Ander buitegeboue. Baie wild. Wildplaas: 748 Hunting farm! R16,8m. 2 131 ha. Maasstroom (near Alldays). Luxury lodge; Tent camp; Farmhouse; Slaughtering- & cooling facilities; Other outbuildings. Abundant game. Gamefarm: 748 Verkoop. Natuurskoon. Gelyk soet Bosveld plaas met enkelstaande koppie en groot bome! R23,5m. 2 643 ha. Marken. Luukse geboue. Baie wild. Wildplaas: 1034 Sold. Scenery. Flat sweet Bushveldt farm with isolated mountain and huge big trees! R23,5m. 2 643 ha. Marken. Luxurious buildings. Abundant game. Gamefarm: 1034 Groot plaas! R53m. 5 300 ha. Lephalale (Ellisras). Baie wild. 5 ha tafeldruiwe. 4 km Mogolrivier front. 20 ha besproeiingsreg. Wildplaas: 760 Huge farm! R53m. 5 300 ha. Lephalale (Ellisras). Lots of game. 5 ha table grapes. 4 km Mogol river front. 20 ha irrigation rights. Gamefarm: 760
WATERBERG, Limpopo Terug boontoe / Back to the top
Die baie bekende Waterberg gebied met Vaalwater (Mabatlane) in die middel, begrens deur Nylstroom (Modimole) in die suide, Thabazimbi in die weste, Naboomspruit (Mookgopong) en Potgietersrus (Mokopane) in die ooste, Ellisras (Lephalale) en Marken in die noorde insluitend Alma, Rankin's Pass, Melkrivier, Welgevonden, Marekeli Nasionale Park, Bulgerivier, Marong, Diamant, Elmeston ens. Lees meer oor die Waterberg Biosfeer The region well known as the Waterberg with Vaalwater (Mabatlane) in the centre, from Nylstroom (Modimole) in the south, Thabazimbi in the west, Naboomspruit (Mookgopong) and Potgietersrus (Mokopane) in the east, Ellisras (Lephalale) and Marken in the north including Alma, Rankin's Pass, Melkrivier, Welgevonden, Marekeli National Park, Bulge River, Marong, Diamant, Elmeston etch. Read more about the Waterberg Biosphere Natuurskoon - vlaktes, berge, standhoudende rivier! R1m. Standplaas in 'n 1320 ha reservaat. Waterberg. Goeie herberg (privaat). Baie wild. Losgoed ingesluit. Wildplaas: 831c Scenery - plains, mountains, perennial river! R1m. Stand in a 1320 ha reserve. Waterberg. Good lodge (private). Abundant game. Loose assets included. Gamefarm: 831c Mooi gelyk soet Bosveld met 'n effense topografie! R2,4m. 100 ha binne 'n 1 700 ha reservaat. Marble Hall. Netjiese akkommodasie. Slag- en koelgeriewe. Baie gewone wild. Wildplaas: 1098 Scenic flat sweet Bushveldt with some topography! R2,4m. 100 ha inside a 1 700 ha reserve. Marble Hall. Good accommodation. Slaughtering - aand cooling facilities. Abundant ordinary game. Gamefarm: 1098 Natuurskoon! R3,5m. 540 ha binne 'n 3 600 ha reservaat wat later kan uitbrei na 9 000 ha. Waterberg. Geen geboue - bou u eie herberg. Alle gewone Bosveld-wild in groot getalle sal gevestig word. Die mikpunt is geen heffing - wildboerdery betaal vir alles! Wildplaas: 628 Scenery! R3,5m. 540 ha inside a 3 600 ha reserve that can expand to 9 000 ha. Waterberg. No buildings - build your own lodge. All normal bushveldt game in abundance shall be introduced. No levy - game farming operations pay for everything! Gamefarm: 628 Verkoop. Rivier! R3,75m. 210 ha. Vaalwater. Huis. Trekwild. Wildplaas: 1037 Sold. River! R3,75m. 210 ha. Vaalwater. House. Free roaming game. Gamefarm: 1037 Groot 5 reservaat! 37 000 ha. Waterberg. Luukse herberg. Alle bosveld / savanna wild insluitend die groot 5. Koop 500 ha binne hierdie privaat wildreservaat met geen binnedrade. Verskeie gedeeltes beskikbaar, meeste met luukse herberg, meeste herberge gekommersialiseer. Ook aandele in herberge. Ek adverteer nie elke eiendom nie - doen navraag by my oor wat tans beskikbaar is. Wildplaas: 505 Big 5 reserve! 37 000 ha. Waterberg. Luxury lodge. All bushveldt / savannah game including the big 5. You buy 500 ha inside this private game reserve with no internal fences. Various properties available, most of them with a luxury lodge, most lodges commercialized. Also shares in lodges. I'm not advertising every property individually - please enquire with me as to what is available at the moment. Gamefarm: 505 Goed ontwikkelde Waterberg wildplaas! R7,7m. 464 ha. Vaalwater / Lephalale (Ellisras). Goeie akkomodasie en buitegeboue. Baie wild. Wildplaas: 1089 Well developed Waterberg gamefarm! R7,7m. 464 ha. Vaalwater / Lephalale (Ellisras). Good accommodation and outbuildings. Abundant game. Gamefarm: 1089 Natuurskoon! R10m. 310 ha. Waterberg / Modimolle (Nylstroom). Luukse akkommodasie. Baie wild. Wildteelkampe. Wildplaas: 1097 Natural beauty! R10m. 310 ha. Waterberg / Modimolle (Nylstroom). Luxury accommodation. Abundant game. Game breeding camps. Gamefarm: 1097 Lopende saak (akkomodasie en onthaal)! R10,5m onderhandelbaar. 724 ha. Waterberg / Vaalwater. Eienaarshuis; Bestuurdershuis; Gasteverblyf vir 50+ mense (3 ster); Arbeidersverblyf; Koel- en slaggeriewe; Buitegeboue en stoorruimte. Bergplaas. Mooi natuurskoon en baie wild. Goed geleë teen hoofroete. Wildplaas: 992 Running concern (accommodation and entertainment)! R10,5m negotiable. 724 ha. Waterberg / Vaalwater. Owner's house; Manager's house; Guest accommodation for 50+ people (3 star); Labourer's accommodation; Slaughtering - and cooling facilities; Outbuildings. Scenic mountainess farm with abundant game. Well located adjacent to a major road. Gamefarm: 992 Groot 5. Rivier! R16m. 534 ha. Binne-in 'n malaria-vrye Nasionale Park! Eskom krag en boorgat. Geen geboue. Alle Bosveld - / Savanne wild insluitend groot 5. Beperkte ryregte vir hierdie eiendom in die wildtuin maar geen ryregte vir ander mense oor hierdie eiendom nie. Ontwikkelingsregte goedgekeur: 1) Tien woon-eenhede; 2) Bestuurdershuis; 3) Werkerskwartiere en ander funksionele geboue; 4) Tentkamp. 5) Omgewingsimpakstudie en erfenisstudies afgehandel. 6) Soneringsregte & waterregte toegestaan. Baie bergagtig maar mooi plat dele ook. Omheinings en wild onder Parkeraad se bestuur. Wildplaas: 937b Big 5. River! R16m. 534 ha. Inside a malaria free National Park! Eskom electricity and borehole. No buildings. All Bushveldt - / Savannah game including big 5. Limited traversing rights for this property into the national park but no traversing rights for anybody else onto this property. Development rights acquired: 1) Ten residential units; 2) Manager's house; 3) Staff quarters and other support facilities; 4) Tented camp. 5) Environmental impact studies and heritage studies completed. 6) Zoning rights & water license approved. Very mountainess but nice flat areas as well. Game fencing and game under Park Board's management. Gamefarm: 937b Wild- / besproeiingsplaas! R19,5m. 1 053 ha. Twee titelaktes in een blok. Bulgerivier. Goeie huis en woonstel. Baie losgoed en buffels maar dis nie ingesluit by die prys nie - onderhandelbaar. So klompie ander gewone wild. Standhoudende spruit met twee groot damme in - een op elke titelakte. 100 ha onder besproeiing (86 ha + 20 ha in ontwikkeling). Wildplaas: 1096a & 1096b Game- / irrigation farm! R19,5m. 1 053 ha. Two title deeds in one block. Bulgerivier. Good house and flat. Lots of loose assets and buffalo but it's not included in the price - negotiable. Some other game. Perennial glen with two huge dams in - one on each title deed. 100 ha under irrigation (86 ha + 20 ha in development). Gamefarm: 1096a & 1096b Droomplaas - plat met rivier en bietjie berg! R22m. 2 722 ha. Waterberg. Huis; Gastehuis; Herberg. Baie wild. Wildplaas: 960 Dreamfarm - flat with river and some mountain! R22m. 2 722 ha. Waterberg. House; Guest house; Lodge. Abundant game. Gamefarm: 960 Natuurskoon! R32m. 2 000 ha. Waterberg. 5ster wildplaas. Baie wild. Wildplaas: 776 Scenery! R32m. 2 000 ha. Waterberg. 5star gamefarm. Abundant game. Gamefarm: 776 Natuurskoon in die ongerepte Waterberg! Die volgende vier plase te koop, wat aan vier verskillende eienaars behoort, is aangrensend en vorm ‘n mooi blok: 343, 628, 960 en 1100. Saam is hulle 15 000 ha groot en kyk ons na so R110m. Scenery in the unspoilt Waterberg! The following four farms for sale, belonging to four different owners, are adjacent and forms a nice block: 343, 628, 960, 1100. Together they are 15 000 ha and we look at arounf R110m.
THABAZIMBI, Limpopo Terug boontoe / Back to the top
Area beskrywing: vanaf die Maricorivier in ooste tot by Buffelsdrift in die noordweste al langs die Matlabasrivier in die ooste tot by 'n punt noord van Rooiberg in die suidooste tot by Koedoeskop in die suidweste insluitend Rooibokkraal, Koedoeskop, Sentrum, Makoppa, Dwaalboom maar uitgesluit die Rooiberg / Mabula area, wat val onder Warmbad (Bela-Bela). Die gebied tussen Cumberland & die Matlasbasrivier is Lephalale distrik maar vir bemarkingsdoeleindes val dit onder Thabazimbi. Area description: from the Marico river in the east to Buffelsdrift in the northwest al langs die Matlabasrivier in the east to a point north from Rooiberg in the southeast to Koedoeskop in the southwest including Rooibokkraal, Koedoeskop, Sentrum, Makoppa, Dwaalboom but excluding the Rooiberg / Mabula area, which falls under Warmbaths (Bela-Bela). The area between Cumberland & the Matlabas river falls under Lephalale district but for marketing purposes falls under Thabazimbi. Pragtige Bosveldplasie met goeie ligging - tussen Marekeli Nasionale Park en 'n 40 000 ha privaat wildplaas! R4,5m. 230 ha. Goeie akkomodasie. Baie wild. Wildteelkampie. Splits gouewildebeeste gedek deur 'n goue bul. Wildplaas: 103 Beautiful Bushveld farm with good location - adjacent to Marekeli National Park and a 40 000 ha private game reserve! R4,5m. 230 ha. Good accomodation. Abundant game. Game breeding camp. Splits golden wildebeest pregnant with golden bull. Gamefarm: 103 Rivier! R5,75m. 319 ha. Thabazimbi. 2½ ure vanaf Zambezi Rylaan (Pretoria). Wildwerend omhein. Baie gewone wild. Goeie en baie akkomodasie. Wildplaas: 214 River! R5,75m. 319 ha. Thabazimbi. 2½ hours from Zambezi Drive (Pretoria). Game fenced. Abundant ordinary game. Abundant and good acommodation. Gamefarm: 214 Binneplaas met ongelooflike drakrag! R10m. 989 ha. Dwaalboom. Huis en buitegeboue. Nie wildwerend omhein nie. Trekwild. 60% droëlande waarvan die ½e onder bloubuffelgras is - ongelooflike drakrag, ook geskik vir droëlandgewasse soos sonneblom, katoen ens! Wildplaas: 1055 Inside farm with unbelievable carrying capacity! R10m. 989 ha. Dwaalboom. House and outbuildings. Not game fenced. Free roaming game. 50% dry fields of which ½ is under blue buffalo grass - unbelievable carrying capacity, also suitable for crops like sunflower, cotton etch! Gamefarm: 1055 Gelyk soet Bosveld! R12,2m. 953 ha. Inkerman (tussen Lephalale/Ellisras en Thabazimbi). Goeie akkomodasie en buitegeboue. Baie wild. Wildplaas: 1051 Flat sweet Bushveldt! R12,2m. 953 ha. Inkerman (between Lephalale/Ellisras and Thabazimbi). Good accomodation and outbuildings. Abundant game. Gamefarm: 1051 Spog- jagplaas ten volle ontwikkel! R15m. 1 044 ha. Makoppa. Puik geboue. Baie wild. Wildplaas: 601 Five star hunting farm fully developed! R15m. 1 044 ha. Makoppa. Luxury buildings. Fully stocked with game. Gamefarm: 601 Goed ontwikkelde intensiewe wildteelplaas. Baie goeie gesogde ligging! R15m. 512 ha. Thabazimbi. Goeie geboue. Slegs duur wild kom voor maar dis nie ingesluit in die prys nie. Baie sterk ondergrondse water - voldoende vir 30 ha besproeiing. Wildplaas: 1000 Very well fully devoped game breeding farm. Very sought-after location! R15m. 512 ha. Thabazimbi. good buildings. Only expensive game occurs but it's not included in the price. Very strong underground water - strong enough for 30 ha irrigation. Gamefarm: 1000 Gelyk soet Bosveld met rivier en besproeiing! R18m. 1 984 ha. Dwaalboom. Huis en jagterskamp. Wild nie ingesluit by die prys nie. 7 km Marico rivierfront met 5 ha besproeiingsreg. Wildplaas: 1095 Flat sweet Bushveldt with river and irrigation! R18m. 1 984 ha. Dwaalboom. House and guest camp. Game not included in the price. 7 km Marico river front with 5 ha irrigation rights. Gamefarm: 1095 Rivier! R25m. 2 400 ha. Buffelsdrift. Huis; Herberg; Buitegeboue. Baie wild. Wildplaas: 228 River! R25m. 2 400 ha. Buffelsdrift. House; Lodge; Outbuildings. Abundant game. Gamefarm: 228 Groot jagplaas met rivier! R48m. Buffelsdrift. 4 723 ha. Aangrensende wildplase 091 & 228 as eenheid (kliek op die plaas se verwysingsnommer om sy detail te sien). Huge hunting farm with river! R48m. Buffelsdrift. 4 723 ha. Adjacent gamefarms 091 & 228 as a unit (click on the reference number of the farm to see it's detail).
ANDER GEBIEDE - "NABY" BOSVELD OTHER AREAS - "NEARBY" BUSHVELDT Terug boontoe / Back to the top
Area beskrywing: Bosveldgebiede naby Pretoria byvoorbeeld Warmbad (Bels-Bela), Nylstroom (Modimolle), Naboomspruit (Mookgopong), Groblersdal, Marble Hall, Rustenburg en so aan Area description: Bushveldt areas near Pretoria like Warmbaths (Bela-Bela), Nylstroom (Modimolle), Naboomspruit (Mookgopong), Groblersdal, Marble Hall, Rustenburg etch Dinokeng. Mooi natuurskoon 'n klipgooi buite Pretoria - so naby u kan daar woon en in die stad werk. R1,6m. 5 ha. Leeuwfontein, Dinokeng, naby Roodeplaatdam. Heeltemal ongerep. In 'n area waar wild bewaar word, met wild geboer word en waar natuurlike wild nog voorkom. Wildplaas: 137 & 137b Dinokeng. Scenery a stonethrow from Pretoria - so close you can live there and work in the city. R1,6m. 5 ha. Leeuwfontein, Dinokeng, near Roodeplaat Dam. Completely undeveloped. In an area wildlife is protected, game farming is practised and where natural game still roam. Gamefarm: 137 & 137b Onttrek. Ligging - 30 minute noord van Zambesi Rylaan! R2,65m. 45 ha. Dinokeng. Goeie verblyf. Baie wild. Wildplaas: 1041 Withdrew. Location - 30 minutes north from Zambesi Drive! R2,65m. 45 ha. Dinokeng. Accommodation. Abundant game. Gamefarm: 1041 Mooi natuurskoon! R4,1m onderhandelbaar. 802 ha (25% aandeel). Rooiberg. Goeie herberg. Baie wild. Verkoper het verhuis Kaap toe en wil verkoop. 4 aandeelhouers professionele mense en geen "buurman"probleme nie. Elke aandeelhouer het sy eie herberg. Elke aandeel mag in 2 gedeel word maar nog herberge mag nie gebou word nie. Jaarlikse jagkwota. Wildplaas: 1001 Scenery! R4,1m negotiable. 802 ha (25% share). Rooiberg. Good lodge. Abundant game. Seller relocated to the Cape and wants to sell. 4 shareholders all professional people and no "bad neighbour" problems. Each shareholder have he's own lodge. Each share may be divided into 2 but no more lodges may be built. Yearly hunting quota. Gamefarm: 1001 Leefstyl-plasie naby Roodeplaatdam, Pretoria! R4,25m. 25,5 ha. Doornfontein. Goeie woonhuis. Tonnels met groente en vrugte. Skaapskuur en skaaphanteringsfasiliteite. Goeie werkersverblyf. Wildplaas: 1093 Life style farm near Roodeplaatdam, Pretoria! R4,25m. 25,5 ha. Doornfontein. Good house. Tunnels with vegetables and fruits. Huge sheep shed and sheep handling facilities. Good worker's accommodation. Gamefarm: 1093 Gelyk soet Bosveld! R4,95m. 225 ha. Rooiberg. Gerestoureerde plaashuis. Klompie wild. Wildplaas: 1068b Flat sweet Bushveldt! R4,95m. 225 ha. Rooiberg. Restored farm house. Some game. Gamefarm: 1068b Mooi bergplaas naby die stad! R5,3m. 201 ha. Groblersdal. Goeie huis; Idilliese tentkamp; Ander geboue. Klompie wild. Lekker naweekwegbreekplek. Wildplaas: 1092 Scenic mountainess farm near the city! R5,3m. 201 ha. Groblersdal. Good house; idillic tent camp; Other buildings. Some game. Nice weekend break-away farm. Gamefarm: 1092 Bela-Bela (Warmbad). Groot 5! R6,5m. Herberg in 'n 10 000 ha "groot 5" reservaat. Alle savanna (bosveld) wild in groot getalle, insluitend groot 5. Wildplaas: 670b Bela-Bela (Warmbaths). Big 5! R6,5m. Lodge in a 10 000 ha "big 5" reserve. All savannah (bushveldt) game in huge numbers, including the big 5. Gamefarm: 670b Bosveldplasie met luukse herberg! R8,6m. 60 ha. Brits. Herberg baie luuks en volledig - "lopende saak. Klompie wild. Wildplaas: 971 Small Bushveldt farm with luxury lodge! R8,6m. 60 ha. Brits. Lodge very luxurious & complete - "running concern". Some game. Gamefarm: 971 Dinokeng - 40 km buite Pretoria! R9,6m. 82 ha. Dinokeng. Luukse geboue. Duur wild teeltroppe. Wildplaas: 1094 Dinokeng - 40 km oiutside Pretoria! R9,6m. 82 ha. Dinokeng. Luxury buildings. Expensive game in breeding herds. Gamefarm: 1094 Klipgooi buite Pretoria! R14m. 500 ha. Dinokeng. Goeie herberg. Baie wild. Mooi golwende Hoëveldplaas met baie strome en damme. Nie geskik vir teel van duur wild nie weens lae wintertemperatuur. Wildplaas: 1067 Stonethrow outside Pretoria! R14m. 500 ha. Dinokeng. Good lodge. Abundant game. Scenic Highveldt farm with abundand glens and dams. Not suiteable for breeding of expensive game due to low winter temperatures. Gamefarm: 1067 Onttrek. Gelyk soet Bosveld! R13m. 555 ha. Rooiberg. Luukse woonhuis en jagtershuis. Baie wild. Wildplaas: 1068 Withdrew. Flat sweet Bushveldt! R13m. 555 ha. Rooiberg. Luxury owner's house and hunter's house. Abundant game. Gamefarm: 1068 Droomplaas! 600 ha. Mookgopong (Naboomspruit). R14m. 5 ster geboue - baie akkommodasie. Baie wild. Wildteelkampe. Wildplaas: 951 Dreamfarm! 600 ha. R14m. Mookgopong (Naboomspruit). 5 star buildings - abundant accommodation. Abundant game. Game breeding camps. Gamefarm: 951 Luukse wildplaas met oordregte - maak van dit 'n lopende saak! Maak 'n aanbod. 200 ha. Brits. Luukse 5 ster herberg. Baie wild. 20 ha teelkamp. Swart rooibokke kan oorgeneem word. Wildplaas: 980 Luxury game farm with resort rights - make a running concern of it! Make an offer. 200 ha. Brits. Luxury 5 star lodge. Abundant game. 20 ha breeding camp. Black impala can be purchased as well. Gamefarm: 980 Natuurskoon! R18m. 1 188 ha. Roedtan. Goeie geboue. Baie wild. Mooi natuurskoon met enkelstaande sandsteenkoppies. Wildplaas: 296 Scenery! R18m. 1 188 ha. Roedtan. Good buildings. Abundant game. Scenic with isolated sand stone ridges. Gamefarm: 296
ANDER GEBIEDE - "VêR" BOSVELD OTHER AREAS - "FAR" BUSHVELDT Terug boontoe / Back to the top
Area beskrywing: die gebiede vêr noord van Pretoria soos van Pietersburg (Polokwane) en verder op noord soos Louis Trichardt (Makhado), Messina, Alldays ens Area description: the areas far north from Pretoria like Pietersburg (Polokwane) and further up north like Louis Trichardt (Makhado), Alldays, Messina etch Gelyk soet Bosveld! R6,45m. 465 ha. Alldays. Puik herberg. Aanloopbaan. Baie wild. 11 buffels kan oorgeneem word teen 'n ekstra R3m. Wildplaas: 969 Flat sweet Bushveldt! R6,45m. 465 ha. Alldays. Good lodge. Runway. Abundant game. 11 buffalo can be acquired at an extra R3m. Gamefarm: 969 Soutpansberg. Droomplaas! R34m. 4 936 ha. Huise. Baie wild. 60% plat, 60% berg. Standhoudende fonteine en sterk boorgate. Wildplaas: 938 Soutpansberg. Dreamfarm! R34m. 4 936 ha. Houses. Abundant game. 60% flat, 60% mountains. Perennial springs and strong boreholes. Gamefarm: 938 Soet Bosveld met mooi rantjies en seisoenale spruite! R30m. 1 992 ha. Musina. Puik herberg, boskamp, bestuurdershuis en buitegeboue. Baie gewone wild (rooibok, koedoe, eland, zebra, gemsbok, blouwildebees, kameelperd, njala) plus die volgende duur wild: bastergemsbok 34, swartwitpens 32, swart rooibok ram by gewone ooie met 20 split lammers. 8 ha lusern onder spilpunt uit boorgate 8 teelkampies van 50 ha elk. Wildplaas: 721 Sweet Bushveldt with some hills and seasonal rivers! R30m. 1 992 ha. Musina. Good lodge, bush camp, manager's house & other buildings. Abundant ordinary game (impala, kudu, eland, zebra, gemsbuck, bluewildebeest, giraffe, nyala) plus the following expensive game: roan 34, sable 32, black impala ram with ordinary ewes and 20 split lambs. 8 breeding camps of 50 ha each. Gamefarm: 721
ANDER GEBIEDE - LANDSWYD & BUURSTATE OTHER AREAS - COUNTRYWIDE & NEIGHBOURING STATES Terug boontoe / Back to the top
Is dit die beste ligging in die wêreld vir eko-toerisme?! 6m Pula. Eko-toerisme lodge in die Okovango Delta, Botswana (30% aandeel, kan uitbrei na 49%). Finansiële state aan goedgekeurde kopers. Wildplaas: 1091 Is this the best location in the world for eco-tourism?! 6m Pula. Eco-tourism lodge in the Okovango Delta, Botswana. (30% share, can be extended to 49%). Financial statements to approved purchasers only. Gamefarm: 1091 Toerisme- en trofeejagplaas! R54m. 7 015 ha. Humansdorp / Patensie. Luukse geboue. Baie wild. Wildplaas: 1087 Tourism- and trophee hunting farm! R54m. 7 015 ha. Humansdorp / Patensie. Luxury buildings. Abundant game. Gamefarm: 1087 Botswana. Kommersiële Wildreservaat. R400m. 20 000 ha kommersiële wildreservaat (slegs toerisme - geen jag) teen 'n Nasionale Park (geen heinings). Meer besonderhede aan goedgekeurde kopers. Botswana. Commercial Game Lodge. R400m. 20 000 ha commercial game lodge (tourism only - no hunting) adjacent to a National Park (no fences). More detail to approved purchasers only.
Onlangs verkoop / Recently sold Terug boontoe / Back to the top
Allerlei / Smalls Terug boontoe / Back to the top
Vonkpos wenke: 1) Moenie die "Re" / "Insake" lyn ooplos nie; 2) In die "Re" / "Insake" lyn - tik iets in wat duidelik en ondubbelsinnig aandui waaroor dit gaan bv. "Wildplaas gesoek" of "Geluk met jou verjaarsdag"; 3) Gebruik Afrikaans. Rede: Ons kry daagliks 'n stortvloed van gemorspos. Ons het 'n goeie anti-spam program wat die kaf van die koring skei. Dit gebeur egter dikwels dat u vonkpos in die vullismandjie beland omdat u vonkpos soos gemorspos lyk. Email tips: 1) Don't leave the "Re" / "Subject" line open; 2) In the "Re" / "Subject" line - give a clear and unequivocal indication of what the e-mail is about like "Looking for a game farm" or "Happy birthday"; 3) If possible, use Afrikaans in the Subject line - the body of your e-mail can be English. Reason: We get showered by junk mail daily. We have a rigorous anti-spam program. However, it still often happens that your mail ends up in the spam bucket because your mail looks like spam. gamefarmnet.co.za P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)                         +27(0) 82 375 3461 Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng (Pretoria) Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa Tjaka Erasmus
Nuusbrief / Newsletter: 1) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees / To see newsletter photos you must be online 2) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie / Links don't work in our newsletter 3) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die re- / insakelyn / To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re - / subject line
Terug boontoe Keuring: Ek’s ‘n agent, nie ‘n toergids nie. Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra: a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen. b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop. c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen? d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers? e) Koop u alleen of saam met vennote? f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop. Die redes: Opregte navrae: Ons is heeltemal bereid om moeite vir u te doen as u geld eers later gaan beskikbaar raak of as u nog onseker is of u hoegenaamd 'n wildplaas wil koop - solank u die finansiële vermoë het om te koop, nou of in die toekoms, is dit reg met ons. U mag maar eerlik wees oor u begroting - ons hanteer dit vertroulik en ons kan nie pryse opblaas nie, dis op die internet! Naïewe navrae: 1) Mense met te min geld maar met ambisie of 'n droom: 'n Wildplaas is nie 'n kommersiële eiendom nie maar 'n "nice to have". Daarom word die pryse van wildplase nie bereken deur sy opbrengspotensiaal (landbouwaarde) nie. 'n Wildplaas koop jy kontant of met 'n 40% deposito + 60% verband (daar is uitsonderings) maar die verband word gediens uit 'n ander bron as die wildplaas self. Jy koop die plaas en dan laat jy hom werk - dit betaal sy eie uitgawes + maak 'n wins maar nie genoeg om 'n verband te diens + jou lewenstandaard waaraan jy gewoond is te handhaaf nie. Met ander woorde jy koop nie 'n wildplaas op skuld en boer dit uit nie. Dus vra jy nie finansiële state of besettingsyfers, met die bedoeling om te bereken of jy die plaas kan bekostig, as jy 'n wildplaas koop nie. Die eskalasie (waardevermeerdering) van 'n wildplaas is gemiddeld 12% per jaar. 2) Mense met te min geld maar ken iemand met geld en probeer dan daardie iemand oorreed om 'n wildplaas te koop (gewoonlik sodat hy, wat die navraag doen, dit kan bestuur): Wees net eerlik asseblief. Moenie vir my sê jy's 'n kontantkoper en dan vind ek later uit dis iemand anders se kontant nie! Wees openlik - dalk kan ek jou help om jou droom te verwesenlik. 3) Goedkoop oorsese lenings en buitelandse skenkings vir werkskepping en ekonomiese ontwikkeling (wat gewoonlik 'n besigheidsplan verg) is, in die wildbedryf, 'n foefie. Kwaadwillige navrae: Ongelukkig is daar mense wat niks geld het nie en nooit 'n wildplaas kan bekostig nie, en hulle weet dit, wat ons probeer misbruik vir 'n gratis besoek aan 'n wildplaas. As ons u uitvang publiseer ons u naam en identiteitsnommer op die internet vir die hele wêreld om te sien (sien ons afdeling vir eiendomsagente). Kommissie 'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my sê ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal sê dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd. Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer). Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeër betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie. Back to the top Selection: I’m an agent, not a tour guide. Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information: a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm. c) What percentage of the purchase price do you have to loan? d) Are you making use of an investor / investors? e) Are you buying alone or with partners? f) Proof of available funds for deposit or cash purchase. The reasons: Honest enquiries: We're gladly prepared to make an effort for you if your money shall only be available later or if you're still uncertain if you want to buy a game farm at all - as long as you have the financial ability to buy, now or in future, it's okay with us. You may be honest about your budget - we handle it confidentially and we can't inflate prices, it's on the internet! Naïf enquiries: 1) People without enough money but with ambition or a dream: A game farm is not a commercial property but a "nice to have". Therefore the price of a game farm is not calculated by it's income potential (agricultural value). You purchase a game farm cash or with a 40% deposit + 60% loan (there are exceptions) but the repayments come from a source other than the game farm itself. You purchase the farm and then you make it work - it can cover it's own expenses and make a profit but not enough to service bond repayments + maintain your standard of living you're used to. In other words you can't buy a game farm on debt and farm it out. Therefore you don't ask for financial statements or occupation figures, with the intent to calculate if you can afford the farm, when buying a game farm. The escalation (growth in value) of a game farm is 12% per annum average. 2) People without enough money but who know somebody with money and try to convince that person to purchase a game farm (usually with the intention to manage the farm for the owner): Please be honest. Don't tell me you're a cash buyer and then I find out later that it's somebody else's cash! Be honest and maybe I can help you to realise your dream. 3) Cheap foreign loans and foreign donations for economic uplifting (that normally requires a business plan) is, in the game farming industry, a gimmick. Malicious enquiries: Unfortunately there are people who can't and never will be able to afford a game farm, and they know it, who try to misuse us for a free visit to a game farm. If we catch you out we name and shame you with your name and identity number on the internet for the whole world to see (see our section for estate agents). Commission An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more. The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it). Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market. 'n Agent word vergoed vir sukses. Moenie vir my sê ek het min tyd spandeer aan hierdie transaksie nie, u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. Indien u my per uur wil vergoed moet u dit van die begin af vir my sê. Moenie my penaliseer vir my effektiwiteit nie - dit maak my eintlik meer werd. An agent gets remunerated for success. Don't tell me I didn't spend much time on this transaction, you don't know what happens behind the scenes. If you want to pay me per hour tell it to me right from the start. Don't penalise me for my efficiency - it actually makes me worth more. Mooi golwende Waterberg bosveld met 'n mooi standhoudende spruit! R2,5m. 203 ha. Vaalwater. Geen geboue van waarde. Min wild. Standhoudende spruit. Wildplaas: 1086b Scenic rolling Waterberg bushveld with perennial glen! R2,5m. 203 ha. Vaalwater. No buildings of value. Min wild. Perennial glen. Gamefarm: 1086b Waterberg bergplaas! R50m. 6 183 ha. Waterberg. Netjiese herberg, buitegeboue en arbeidersverblyf. Normale getalle gewone bosveldwild. Wildplaas: 182 Waterberg mountainess farm! R50m. 6 183 ha. Waterberg. Good lodge, outbuildings and worker's accommodation. Normal numbers of ordinary Bushveldt game. Gamefarm: 182 Droomplaas: berge, vlaktes, oop water! R9,9m. 951 ha. Waterberg. 2 huise, 3 chalets; Oorvloed water en inheemse wild. Geskik vir perdry-safaris, ekotoerisme, wildboerdery, teel van duur wild & privaat natuurreservaat.  Wildplaas: 964 Dreamfarm: mountains, plains, open water! R9,9m. 951 ha. Waterberg. 2 houses, 3 chalets; Abundant water and indigenous game. Suited for equestrian uses, eco-tourism, game ranching, breeding of expensive game and private nature reserve. Gamefarm: 964 Natuurskoon! R23m. Waterberg. 3 200 ha. Ongerep, heelwat berg. Trekwild. Wildplaas: 628 Scenery! R23m. Waterberg. 3 200 ha. Unspoilt, mostly mountain. Free roaming game. Gamefarm: 628 Wild- & besproeiingsplaas teen Limpoporivier! R10m onderhandelbaar. 975 ha. Thabazimbi / Cumberland. Huis, stoor, buitegeboue & losgoed. Baie wild. 18 ha besproeiingsreg. Wildplaas: 553 Kan gaan as eenheid saam met 1045 Baie variasie - deel sandveld, deel hardeveld. Enkele rantjie. Groot gronddamme! R5,98m onderhandelbaar. 598 ha. Cumberland. Goeie akkomodasie. Heelwat wild. Binneplaas. Wildplaas: 1045 Wenk: Maak ‘n aanbod van R13,5m vir albei - 1 573 ha Game- & irrigation farm adjacent to Limpopo River! R10m negotiable. 975 ha. Thabazimbi / Cumberland. House, barn, outbuildings & loose asstes. Abundant game. 18 ha irrigation rights. Gamefarm: 553 Can go as unit with 1045 Good variation - partly sandy soil, partly hard soil. Isolated kopje. Huge earth dams! R5,98m negotiable. 598 ha. Cumberland. Good accommodation. Some game. Inside farm. Gamefarm: 1045 Tip: Make an offer of R13,5m for both - 1 573 ha Mega wildplaas! R52m. 5 821 ha. Waterberg (Vaalwater). Luukse geboue. Baie wild insluitend olifante, buffels, luiperds, swartwitpense en alle gewone Bosveldspesies in groot getalle. Lopende safari-jagplaas goed gevestig in die buiteland. Golwende topografie met berge vlaktes, riviere en damme. Wildplaas: 343 Mega gamefarm! R52m. 5 821 ha. Waterberg (Vaalwater). Luxury buildings. Abundant game including elephant, buffalo, leopard, sable and all the normal Bushveldt species in huge numbers. Running safari-hunting business well known across the globe. Rolling topography with mountains, flat areas, rivers and dams. Gamefarm: 343 Goed ontwikkelde plasie naby die stad! R5,5m. 368 ha. Beestekraal / Koedoeskop (Brits). Goeie herberg 5 slaapkamers en ander geboue. Baie wild. Wildplaas: 1099 Well developed farm near the city! R5,5m. 368 ha. Beestekraal / Koedoeskop (Brits). Good lodge 5 bedrooms and other buildings. Abundant game. Gamefarm: 1099 Koper, het u die finansiële vermoë? Buyer, do you have the financial ability? Jag en wild teel! R9,5m. 922 ha. Thabazimbi / Silent Valley. Huis. Jagkamp. Arbeidersverblyf. Groot stoor en ander buitegeboue. Slag- en koelgeriewe. Baie wild insluitend njalas, buffels en swartwitpense. Ou boma (aanhou van wild) kort opknapping. Onbosting gedoen. Hierdie plaas is in 'n baie goeie toestand - alles nuut oorgedoen. Wildplaas: 1090 Hunting and game breeding! R9,5m. 922 ha. Thabazimbi / Silent Valley. House. Guest camp. Labourer's quarters. Huge barn and other outbuildings. Slaughtering and cooling facilities. Abundant game including nyala, buffalo and sable. Old boma (game pen) needs restoration. Decroaching / deforestation completed. This farm is in a very good condition - everything has been renovated. Gamefarm: 1090 Gelyk soet Bosveld! 1 227 ha. R9,6m. Marken. Goeie herberg, buitegeboue en wildteelkampe. Baie wild. Wildplaas: 188 Flat sweet Bushveldt! 1 227 ha. R9,6m. Marken. Good lodge, outbuildings and breeding camps. Abundant game. Gamefarm: 188 Ligging! R12m onderhandelbaar. 392 ha. Mabula (Warmbad / Bela Bela). Luukse 20 bed herberg. Baie wild insluitend duur spesies. Alle losgoed ingesluit. Wildplaas: 1104 Location! R12m negotiable. 392 ha. Mabula (Warmbaths / Bela Bela). Luxury 20 bed lodge. Abundant game including expensive species. All loose assets included. Gamefarm: 1104 Mooi golwende oop veld! R3,25m onderhandelbaar. 270 ha. Nylstroom (Modimolle) / Naboomspruit (Mookgopong). 1½ uur. Groot mooi huis en tweede kleiner huis. Nog nie volledig wildwerend omhein nie maar geen binnedrade nie. Wildplaas: 1106 Scenic rolling open veldt! R3,25m negotiable. 270 ha. Nylstroom (Modimolle) / Naboomspruit (Mookgopong). 1½ hours. Spacious high quality house with second smaller house. Not fully game fenced yet but no internal fences. Gamefarm: 1106 Mooi natuurskoon in die hart van die Waterberg! R23m onderhandelbaar. 3 256 ha. Waterberg. Huis. Al die gewone wild in matige getalle. Wildplaas: 1100 Scenery in the heart of the Waterberg! R23m negotiable. 3 256 ha. Waterberg. House. All the common Bushveldt game species in reasonable numbers. Gamefarm: 1100 Gelyk soet Bosveld! R19m. 1 751 ha. Thabazimbi / Cumberland. 2½ uur. Puik geboue. Baie wild. Wildplaas: 1107 Flat sweet Bushveldt! R19m. 1 751 ha. Thabazimbi / Cumberland. 2½ hoours. Excellent buildings. Abundant game. Gamefarm: 1107 Water! R55m. 3 053 ha. VAALWATER. Goeie geboue. Baie wild insluitend duur spesies. Wildplaas: 1102 Water! R55m. 3 053 ha. VAALWATER. Good buildings. Abundant game including expensive species. Gamefarm: 1102 Gelyk soet Bosveld met rivierfront! R11m. 1 065 ha. Buffelsdrift (noord van Thabazimbi). Goeie geboue: eienaarshuis, bestuurdershuis, gaste-herberg en arbeidersverblyf. Baie wild. Mooi stuk baie vrugbare rivier-vloedvlakte-weiding met besonderse drakrag. Daar lê ook heelwat waarde in die duur wild (sien gedetaileerde advertensie), maar teen hierdie prys gaan verkoper nie al die duur wild insluit nie. Wildplaas: 925 Flat sweet Bushveldt with river front! R11m. 1 065 ha. Buffelsdrift (north from Thabazimbi). Good buildings: owner's house, manager's house, guest lodge and labourer's quarters. Large river front with exceptional quality high capacity grazing. Abundant game. Also a lot of the value is in the expensive game (see detailed ad) but at this price the seller is going to remove some of it. Gamefarm: 925 Gelyk soet Bosveld - mooi groot bome! R11m. 705 ha. Tom Burke. Goeie geboue. Baie wild. Wildplaas: 1101 Flat sweet Bushveldt - nice big trees! R11m. 705 ha. Tom Burke. Good buildings. Abundant game. Gamefarm: 1101 Gelyk soet Bosveld. Mooi estetiese veld met groot bome en weiding in 'n goeie toestand, geen bosindringing! R3,7m onderhandelbaar. 419 ha. Baltimore. Stoorgebou. Rooibokke, koedoes en gemsbokke. Teen teerpad. Wildplaas: 1084 Flat sweet Bushveldt. Scenic bush with big trees, grazing in good condition, no bush encroachment! R3,7m negotiable. 419 ha. Baltimore. Barn. Impalas, kudus en gemsbuck. Adjacent to tar road. Gamefarm: 1084 Vredefort Koepel Wêreld-erfenisgebied! R16m onderhandelbaar. 671 ha. Tussen Parys en Potchefstroom. Goeie akkomodasie. Regte vir ontwikkeling van 'n herberg op 'n eie 5 ha binne hierdie plaas (ingesluit by hierdie koop). Baie wild insluitend swartwitpense. Wildplaas: 1108 Vredefort Koepel World Heritage Site! R16m negotiable. 671 ha. Between Parys en Potchefstroom. Good accomodation. Rights for the development of a lodge on a 5 ha inside this game farm (included in this sale). Abundant game including sable. Gamefarm: 1108 Gelyk soet Bosveld! 734 ha. R9m. Cumberland. Goeie geboue. Baie wild. Duur wild in die kleinkampies nie ingesluit nie. Wildplaas: 1105 Flat sweet Bushveldt! 734 ha. R9m. Cumberland. Good buildings. Abundant game. Expensive game in breeding camps not included. Gamefarm: 1105 Verkoop. Gelyk soet Bosveld! R12m. 1 113 ha. Rooibokkraal (Thabazimbi). Goeie huis en gaste-herberg. Baie wild. Drie teelkampies. Gronddamme. Binneplaas. Wildplaas: 1072 Sold. Flat sweet Bushveldt! R14,5m. 1 113 ha. Rooibokkraal (Thabazimbi). Good house and guest lodge. Abundant game. Three breeding camps. Earth dams. Inside farm. Gamefarm: 1072 Mozambiek! R21m. 90 000 ha. Suid-Mozambiek. Basiese geboue. Verskeie Bosveld savanne wildspesies insluitend groot 5. Wildplaas: 1103 Mozambique! R21m. 90 000 ha. South Mozambique. Basic buildings. Various Bushveldt savannah game species including big 5. Gamefarm: 1103