Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch


Bosveld is wildwreld / Game farming is nature conservation

Skakels: 1) Tuis; 2) Kopers: 2a) Wildplase te koop; 2b) Plaas gesoek vraelys; 3) Verkopers: 3a) Verkoop u plaas vraelys; 4) Ander: 4a) Inleiding; 4b) Wie is ons?; 4c) Interessante feite; 4e) Grondeise en grondhervorming; 4f) Wildpryse; 4g) Kaarte; 4f) Eiendomsagente; 4g) Nuusbrief; 4h) Werk in die wildbedryf; 4i) Wisselkoerse; 4j) Verwante webwerwe; 4k) Webmeesters; 4l) Kompetisie
Links: 1) Home; 2) Purchasers: 2a) Game farms for sale; 2b) Dream farm questionnaire; 3) Verkopers: 3a) Sell your farm questionnaire; 4) Ander: 4a) Introduction; 4b) About us; 4c) Interesting facts; 4e) Land claims and land reform; 4f) Game prices; 4g) Maps; 4f) Estate agents; 4g) News letter; 4h) Employment in the game farming industry; 4i) Exchange rates; 4j) Related websites; 4k) Webmasters; 4l) Competition

Wildplase te koop / Game fams for sale
Vind op hierdie bladsy: Beste waarde; Nuwe Lystings; Lephalale (Ellisras); Waterberg; Thabazimbi; Naby Bosveld; Vr Bosveld; Landwyd en buurstate; Onlangs verkoop; Allerlei; Kaarte; Algemeen
Find on this page: Best value; Recent listings; Lephalale (Ellisras); Waterberg; Thabazimbi; Nearby Bushveldt; Far-away Bushveldt; Countrywide and neighbouring states; Recently sold; Smalls; Maps; General

Ons begunstigde / Our beneficiary

#gamefarmnet #farm4sale #gamefarm4sale #wildlifefarm4sale #wildlife #nature
Neem deel aan ons koedoe-uitdunningsprojek en help vir Lizab Janse van Rensburg om haar droom te verwesenlik.
Volg die skakel na ons kompetisie.
Participate in our kudu culling project and help Lizab Janse van Rensburg accomplish her dream.
Follow the link to our competition.

Opgedateer / Updated: 2018-12-05

BESTE WAARDE / BEST VALUE
Terug boontoe / Back to the top

Limpoporivier - mooi stuk rivierfront! R4m. 952 ha. Thabazimbi / Buffelsdrift. Naweekhuis. Golwende topografie. Wildwerend omhein. Baie gewone wild. Wildplaas: 912

Limpopo River - scenic river frontage! R4m. 952 ha. Thabazimbi / Buffelsdrift. Weekend dwelling. Rolling topography. Game fenced. Abundant ordinary game. Gamefarm: 912

********************************

Mooi natuurskoon - bietjie berg, bietjie gelyk soet Bosveld! R4,2m. 471 ha. Bulgerivier (halfpad tussen Vaalwater en Ellisras). 2 ure vanaf Pretoria. Goeie hoofhuis; Buitegeboue; Jagtershuis; Werkersverblyf. Baie wild maar getalle nie beskikbaar nie. Wildplaas: 1111

Scenery - some mountainess areas, some flat sweet Bushveldt! R4,2m. 471 ha. Bulgerivier (halfway between Vaalwater and Ellisras). 2 hours from Pretoria. Good main house; Outbuildings; Hunter's house; Worker's accommodation. Abundant game but numbers not available. Gamefarm: 1111

*******************************

Droomplaas. 30% plat, 30% gebroke veld en 30% berg. Seisoenale fonteine & groot bome! R6,5m onderhandelbaar. 967 ha. Bulgerivier / Elmeston (Waterberg tussen Vaalwater & Ellisras/Lephalale). Plaashuis. Baie wild. Wildplaas: 835

Dreamfarm. 30% flat, 30% broken veldt & 30% mountains. Seasonal springs & big trees! R6,5m negotiable. 967 ha. Bulgerivier / Elmeston (Waterberg between Vaalwater & Ellisras/Lephalale). Farmhouse. Abundant game. Gamefarm: 835

*********************************

Gelyk soet Bosveld! 1 227 ha. R5,5m onderhandelbaar. Marken. Goeie herberg, buitegeboue en wildteelkampe. Baie wild. Wildplaas: 188

Flat sweet Bushveldt! 1 227 ha. R5,5m negotiable. Marken. Good lodge, outbuildings and breeding camps. Abundant game. Gamefarm: 188

******************************

Spog- jagplaas ten volle ontwikkel! R7,5m onderhandelbaar. 1 044 ha. Twee titelaktes. Makoppa. Puik geboue op elke titelakte. Baie wild. Wildplaas: 601. In 'n verwaarloosde toestand op die oomblik.

Five star hunting farm fully developed! R7,5m negotiable. 1 044 ha. Two title deeds. Makoppa. Luxury buildings on each title deed. Fully stocked with game. Gamefarm: 601. In a neglected state at the moment.

******************************

Droomplaas! R16m (weggeeprys). 1334 ha. Waterberg. Eienaarshuis. Gaste-herberg. Buitegeboue, werkershuise, slaggeriewe. Alle geboue van ho gehalte. Baie hondmak wild. Buitengewone mooi natuurskoon - vlaktes, berge, riviere, kranse. Goeie ligging. 'n Ware wildernis. Juweel! Reuse dam - 5 ha oppervlak. 420000 m per jaar besproeiingsreg. Wildplaas: 1069

Dreamfarm! R16m (give-away price). 1334 ha. Waterberg. Owner's house. Guest lodge. Outbuildings, worker's houses, slaughtering facilities. All buildings of high quality. Abundant game. Exceptional scenery - flats, mountains, rivers, cliffs. Good location. a True wilderness. Jewel! Huge dam - 5 ha surface. 420000 m per annum irrigation rights. Gamefarmnet: 1069

__________________________________________

NUWE LYSTINGS / RECENT LISTINGS
Terug boontoe / Back to the top

Gelyk soet Bosveld. Besonderse mooi kameeldoringbome en knoppiesdoringbome! R4,1m. 612 ha. Stockpoort. 3 ure vanaf Pretoria. Leefbare naweekhuis. Klompie wild. Wildplaas: 1127

Flat sweet Bushveldt. Particularly scenic camelthorn trees and knobthorn trees! R4,1m. 612 ha. Stockpoort. 3 hours from Pretoria. Weekend dwelling. Some game. Gamefarm: 1127

********************************************

Gelyk soet Bosveld! R4,1m. 995 ha. Steenbokpan. 3 ure vanaf Pretoria. Geen geboue. Baie wild. Wildplaas: 1128

Flat sweet Bushveldt! R4,1m. 995 ha. 3 hours from Pretoria. No buildings. Abundant game. Gamefarm: 1128

**********************************************************************

Mooi natuurskoon - gelyk soet Bosveld met enkele klipkoppies en groot gronddamme! R12m onderhandelbaar. 2 205 ha. Ellisras. 2 ure vanaf Pretoria. Basiese maar goeie verblyf en buitegeboue. Baie wild. Wildplaas: 1126

Scenery - flat sweet Bushveldt with isolated stone hills and huge earth dams! R12m negotiable. 2 205 ha. Ellisras. 2 hours from Pretoria. Basic but good accomodation and outbuildings. Abundant game. Gamefarm: 1126

***************************************************************

Limpoporivier! R1,6m. 82 ha. Stockpoort (Ellisras / Lephalale). 3 ure vanaf Pretoria. Leefbare woonhuis. Trekwild. Baie oulike naweekwegbreekplekkie of aftreeplek. Baie mooi natuurskoon. Wildplaas: 156

Limpoporivier! R1,6m. 82 ha. Stockpoort (Ellisras / Lephalale). 3 hours from Pretoria. Liveable house. Free roaming game. Very nice weekend breakaway place or retirement place. Gamefarm: 156

**********************************************************************

Jagplaas! R22m. 3 151 ha. Maasstroom (naby Alldays). Luukse herberg; Tentkamp; Plaashuis; Slag- en koelgeriewe; Ander buitegeboue. Baie wild. Wildplaas: 748

Hunting farm! R22m. 3 151 ha. Maasstroom (near Alldays). Luxury lodge; Tent camp; Farmhouse; Slaughtering- & cooling facilities; Other outbuildings. Abundant game. Gamefarm: 748

*************************************************************************

LEPHALALE (ELLISRAS), Limpopo
Terug boontoe / Back to the top

Area beskrywing: Buffelsdrift in die noordweste al teen die Limpoporivier tot by die Magalakwenrivier naby Maasstroom in die noordooste, die Matlabasrivier in die weste tot by Marken in die suidooste insluitend: Soutpan, Inkerman, Steenbokpan, Stockpoort, Monte Christo, Villa Nora, Beauty, Beska, Marken, Baltimore, Tolwe, Tom Burke, Swartwater, Maasstroom, lang stukke Mogolrivier, Matlabasrivier, Limpoporivier, Palalarivier & Magalakwenrivier. Nie die berge suid van die dorp nie - dit val vir bemarkingsdoeleindes onder Waterberg. Die gebied tussen Cumberland & die Matlasbasrivier is Lephalale distrik maar vir bemarkingsdoeleindes val dit onder Thabazimbi.
Area description: Buffelsdrift in the northwest all along the Limpopo river to the Mogalakwena river near Maasstroom in the northeast, the Matalabas River in the west to Marken in the southeast including: Soutpan, Inkerman, Steenbokpan, Stockpoort, Monte Christo, Villa Nora, Beauty, Beska, Marken, Baltimore, Tolwe, Tom Burke, Swartwater, Maasstroom, long stretches of Mogol River, Matlabas River, Limpopo River, Palala River & Magalakwen River. Not the mountains south from the town - for marketing purposes that falls under Waterberg. The area between Cumberland & the Matlabas river falls under Lephalale district but for marketing purposes falls under Thabazimbi.

Gelyk soet Bosveld. Mooi estetiese veld met groot bome en weiding in 'n goeie toestand, geen bosindringing! R3,7m onderhandelbaar. 419 ha. Baltimore. Stoorgebou. Rooibokke, koedoes en gemsbokke. Teen teerpad. Wildplaas: 1084

Flat sweet Bushveldt. Scenic bush with big trees, grazing in good condition, no bush encroachment! R3,7m negotiable. 419 ha. Baltimore. Barn. Impalas, kudus en gemsbuck. Adjacent to tar road. Gamefarm: 1084

***********************************************************

Gelyk soet Bosveld. Mooi groot knoppiesdorings! R3,75m. 352 ha. Beska (noord-oos van Ellisras). 3 ure vanaf Pretoria. Woonhuis; Buitewoonstel; Slag- en koelgeriewe; Werkersverblyf. Die geboue is in 'n goeie toestand maar niks watwonders nie. Rooibok 100, koedoe35, zebra 1, blouwildebees 35, blesbok 7, waterbok 20. Wildplaas: 106b

Flat sweet Bushveldt. Beautiful huge knobthorns! R3,75m. 352 ha. Beska (north east from Ellisras/Lephalale). 3 hours from Pretoria. House; Garden flat; Slaughtering- and cooling facilities; Worker's houses. The buildings are in good condition but nothing exceptional. Impala 100, kudu35, zebra 1, bluewildebeest 35, blesbuck 7, waterbuck 20. Gamefarm: 106b

*********************************************************************

Gelyk soet Bosveld! R3,95m. 362 ha. Beska (Lephalale / Ellisras). Goeie woonhuis met tuinwoonstel; Herberg; Buitegeboue. Trekwild. Wildplaas: 106a

Flat sweet Bushveldt! R3,95m. 362 ha. Beska (Lephalale / Ellisras). Good house with garden fat; Lodge; Outbuildings. Free roaming game. Gamefarm: 106a

****************************************************************

Golwende soet bosveld! R8,5m. 994 ha. Maasstroom (naby Alldays). Goeie huis, goeie herberg & buitegeboue. Baie wild. Lopende inkomste-genererende saak. Wildplaas: 916

Rolling sweet bushveldt! R8,5m. 994 ha. Maasstroom (near Alldays). Good house, good lodge & outbuildings. Abundant game. Running income-bearing concern. Gamefarm: 916

******************************************************************

Steenbokpan maroelaveld! R9,5m. 1070 ha. Soutpan / Ellisras (Lephalale). 3 ure vanaf Pretoria. Bruikbare ou plaashuis, stoor, werkersverblyf. Heelwat losgoed en wild. Wildplaas: 1109

Steenbokpan marula veldt! R9,5m. 1070 ha. Soutpan / Ellisras (Lephalale). 3 hours from Pretoria. Usefull old farmhouse, barn, worker's quarters. Good game numbers and loose assets. Gamefarm: 1109

*****************************************************************************

Gelyk soet Bosveld - mooi groot bome! R11m. 705 ha. Tom Burke. Goeie geboue. Baie wild. Wildplaas: 1101

Flat sweet Bushveldt - nice big trees! R11m. 705 ha. Tom Burke. Good buildings. Abundant game. Gamefarm: 1101

**********************************************************************************

Limpoporivier! R19,35m. 1 209 ha. Maasstroom / Alldays. Vyfster woonhuis; Goeie herberg; Buitegeboue. Geen wild ingesluit nie. Vrystellingspermit vir al die normale wild + buffel, seekoei, swartwitpens, bastergemsbok en krokodil. Wildplaas: 986

Limpopo Rivier! R19,35m. 1 209 ha. Maasstroom / Alldays. Five star house; Good lodge; Outbuildings. No game included. Exemption permit for all the normal game + buffalo, hippo, sable, roan and crocodile. Gamefarm: 986

*******************************************************************************

Soet Bosveld - effens gebroke, nie 100% plat nie! R16m. 1 800 ha. Maasstroom. Goeie akkomodasie. Baie wild. Wildplaas: 431

Sweet Bushveldt - slightly broken, not 100% flat! R16m. 1 800 ha. Maasstroom. Good accomodation. Abundant game. Gamefarm: 431

********************************************************************************

Groot plaas! R53m. 5 300 ha. Lephalale (Ellisras). Baie wild. Goeie herberg, woonhuise en buitegeboue. 4 km Mogolrivier front. 20 ha besproeiingsreg. Wildplaas: 760

Huge farm! R53m. 5 300 ha. Lephalale (Ellisras). Lots of game. Good lodge, houses and outbuildings. 4 km Mogol river front. 20 ha irrigation rights. Gamefarm: 760

_________________________________________________

WATERBERG, Limpopo
Terug boontoe / Back to the top

Areabeskrywing: Die baie bekende Waterberg gebied met Vaalwater (Mabatlane) in die middel, begrens deur Nylstroom (Modimole) in die suide, Thabazimbi in die weste, Naboomspruit (Mookgopong) en Potgietersrus (Mokopane) in die ooste, Ellisras (Lephalale) en Marken in die noorde insluitend Alma, Rankin's Pass, Melkrivier, Welgevonden, Marekeli Nasionale Park, Bulgerivier, Marong, Diamant, Elmeston ens.
Lees meer oor die Waterberg Biosfeer.
Area description: The region well known as the Waterberg with Vaalwater (Mabatlane) in the centre, from Nylstroom (Modimole) in the south, Thabazimbi in the west, Naboomspruit (Mookgopong) and Potgietersrus (Mokopane) in the east, Ellisras (Lephalale) and Marken in the north including Alma, Rankin's Pass, Melkrivier, Welgevonden, Marekeli National Park, Bulge River, Marong, Diamant, Elmeston etch.
Read more about the Waterberg Biosphere

Natuurskoon! R1,2m. Huis binne 'n 2000 ha wildreservaat met ryregte. Wildplaas: 321h

Scenery! R1,2m. House inside a 2 000 ha game farm with traversing rights. Gamefarm: 321h

**************************************************************************

Groot 5 reservaat! 37 000 ha. Waterberg. Luukse herberg. Alle bosveld / savanna wild insluitend die groot 5. Koop 500 ha binne hierdie privaat wildreservaat met geen binnedrade. Verskeie gedeeltes beskikbaar, meeste met luukse herberg, meeste herberge gekommersialiseer. Ook aandele in herberge. Ek adverteer nie elke eiendom nie - doen navraag by my oor wat tans beskikbaar is. Wildplaas: 505

Big 5 reserve! 37 000 ha. Waterberg. Luxury lodge. All bushveldt / savannah game including the big 5. You buy 500 ha inside this private game reserve with no internal fences. Various properties available, most of them with a luxury lodge, most lodges commercialized. Also shares in lodges. I'm not advertising every property individually - please enquire with me as to what is available at the moment. Gamefarm: 505

****************************************************************

Onttrek. Mooi soet Bosveld met lang standhoudende rivierfront en baie besproeiingsreg! R10m. 295 ha. Waterberg / Bulgerivier - tussen Vaalwater en Ellisras teen die Mogolrivier. 2 ure vanaf Pretoria. Basiese netjiese akkommodasie. Baie wild. 120 ha besproeiingsreg. Groot damme / keerwalle in die rivier. Wildplaas: 1116

Withdrew. Scenic sweet Bushveldt with long perennial river frontage and a lot of irrigation rights! R10m. 295 ha. Waterberg / Bulgerivier - between Vaalwater and Lephalale (Ellisras) adjacent to the Mogol river. 2 hours from Pretoria. Basic but nice accommodation. Abundant game. 120 ha irrigation rights. Huge dams in the river. Gamefarm: 1116

***************************************************************************

Groot 5. Rivier! R16m. 534 ha. Binne-in 'n malaria-vrye Nasionale Park! Eskom krag en boorgat. Geen geboue. Alle Bosveld - / Savanne wild insluitend groot 5. Beperkte ryregte vir hierdie eiendom in die wildtuin maar geen ryregte vir ander mense oor hierdie eiendom nie. Ontwikkelingsregte goedgekeur: 1) Tien woon-eenhede; 2) Bestuurdershuis; 3) Werkerskwartiere en ander funksionele geboue; 4) Tentkamp. 5) Omgewingsimpakstudie en erfenisstudies afgehandel. 6) Soneringsregte & waterregte toegestaan. Baie bergagtig maar mooi plat dele ook. Omheinings en wild onder Parkeraad se bestuur. Wildplaas: 937b

Big 5. River! R16m. 534 ha. Inside a malaria free National Park! Eskom electricity and borehole. No buildings. All Bushveldt - / Savannah game including big 5. Limited traversing rights for this property into the national park but no traversing rights for anybody else onto this property. Development rights acquired: 1) Ten residential units; 2) Manager's house; 3) Staff quarters and other support facilities; 4) Tented camp. 5) Environmental impact studies and heritage studies completed. 6) Zoning rights & water license approved. Very mountainess but nice flat areas as well. Game fencing and game under Park Board's management. Gamefarm: 937b

*****************************************************************

Wild- / besproeiingsplaas! R19,5m. 1053 ha. Twee titelaktes in een blok. Bulgerivier. Goeie huis en woonstel. Rooibok 200, koedoe 60, blouwildebees 80, waterbok 10, rooihartbees 10, zebra 15, kameelperd 4. Standhoudende spruit met twee groot damme in - een op elke titelakte. 87 ha onder besproeiing. Wildplaas: 1096a & 1096b

Game- / irrigation farm! R19,5m. 1053 ha. Two title deeds in one block. Bulgerivier. Good house and flat. Impala 200, kudu 60, bluewildebeest 80, waterbuck 10, redhartebeest 10, zebra 15, giraffe 4. Perennial glen with two huge dams in - one on each title deed. 87 ha under irrigation. Gamefarm: 1096a & 1096b

********************************************************

Natuurskoon! R22m. Waterberg. 3 200 ha. Ongerep - meestal berg. Trekwild. Wildplaas: 628
Die plaas kan ook in gedeeltes verkoop (onderverdelings afgehandel): Natuurskoon! R3,5m. 540 ha binne 'n 3 600 ha reservaat wat later kan uitbrei na 9 000 ha. Waterberg. Geen geboue - bou u eie herberg. Alle gewone Bosveld-wild in groot getalle sal gevestig word. Die mikpunt is geen heffing - wildboerdery betaal vir alles! Wildplaas: 628. Hierdie plaas is nog heeltemal ongerep en geen gedeeltes is nog verkoop nie, so die hele plaas kan nog as 'n eenheid gekoop word buiten 'n gedeelte wat deur die eienaar teruggehou word (afsonderlike titelakte).
Die ontwikkelaar het 'n volledige webwerf so in plaas van om dit alles hier te herhaal, rig asseblief 'n navraag aan my dan stuur ek vir u die skakel.

Scenery! R22m. Waterberg. 3 200 ha. Unspoilt - more mountains. Free roaming game. Gamefarm: 628
This farm can also be sold in pieces (subdivisions completed): Scenery! R3,5m. 540 ha inside a 3 600 ha reserve that can expand to 9 000 ha. Waterberg. No buildings - build your own lodge. All normal bushveldt game in abundance shall be introduced. The aim is no levy - game farming operations pay for everything! Gamefarm: 628. This farm is still undeveloped and unspoilt and no portion has been sold yet and can thus still be purchased as a unit except for a section held back by the owner (own title deed).
The developer has a complete website so instead of repeating everything here, please enquire with me then I forward you the link.

***********************************************************************

Droomplaas - plat met rivier en bietjie berg! R22m. 2 722 ha. Waterberg. Huis; Gastehuis; Herberg. Baie wild. Wildplaas: 960

Dreamfarm - flat with river and some mountain! R22m. 2 722 ha. Waterberg. House; Guest house; Lodge. Abundant game. Gamefarm: 960

*****************************************************************

Mooi natuurskoon in die hart van die Waterberg! R23m onderhandelbaar. 3 256 ha. Waterberg. Huis. Al die gewone wild in matige getalle. Wildplaas: 1100

Scenery in the heart of the Waterberg! R23m negotiable. 3 256 ha. Waterberg. House. All the common Bushveldt game species in reasonable numbers. Gamefarm: 1100

****************************************************************

Waterberg bergplaas! R50m. 6 183 ha. Waterberg. Netjiese herberg, buitegeboue en arbeidersverblyf. Normale getalle gewone bosveldwild. Wildplaas: 182

Waterberg mountainess farm! R50m. 6 183 ha. Waterberg. Good lodge, outbuildings and worker's accommodation. Normal numbers of ordinary Bushveldt game. Gamefarm: 182

********************************************************

Water! R55m. 3 053 ha. Vaalwater. Goeie geboue. Baie wild insluitend duur spesies. Wildplaas: 1102

Water! R55m. 3 053 ha. Vaalwater. Good buildings. Abundant game including expensive species. Gamefarm: 1102

*****************************************************************

Natuurskoon in die ongerepte Waterberg! Die volgende vier plase te koop, wat aan vier verskillende eienaars behoort, is aangrensend en vorm n mooi blok: 343, 628, 960 en 1100. Saam is hulle 15 000 ha groot en kyk ons na so R110m.

Scenery in the unspoilt Waterberg
! The following four farms for sale, belonging to four different owners, are adjacent and forms a nice block: 343, 628, 960, 1100. Together they are 15 000 ha and we look at arounf R110m.

_____________________________________________________________________

THABAZIMBI, Limpopo
Terug boontoe / Back to the top

Area beskrywing: vanaf die Maricorivier in ooste tot by Buffelsdrift in die noordweste al langs die Matlabasrivier in die ooste tot by 'n punt noord van Rooiberg in die suidooste tot by Koedoeskop in die suidweste insluitend Rooibokkraal, Koedoeskop, Sentrum, Makoppa, Dwaalboom maar uitgesluit die Rooiberg / Mabula area, wat val onder Warmbad (Bela-Bela). Die gebied tussen Cumberland & die Matlasbasrivier is Lephalale distrik maar vir bemarkingsdoeleindes val dit onder Thabazimbi.
Area description: from the Marico river in the east to Buffelsdrift in the northwest al langs die Matlabasrivier in the east to a point north from Rooiberg in the southeast to Koedoeskop in the southwest including Rooibokkraal, Koedoeskop, Sentrum, Makoppa, Dwaalboom but excluding the Rooiberg / Mabula area, which falls under Warmbaths (Bela-Bela). The area between Cumberland & the Matlabas river falls under Lephalale district but for marketing purposes falls under Thabazimbi.

Besproeiingsplaas! R3,7m. 48 ha. Thabazimbi / Cumberland. 3 ure. Swak ou huis en stoor. 22 ha ingelys. Twee sterk boorgate lewer saam 48 000 l / h plus sandpunte in die Limpoporivier. Wildplaas: 1113

Irrigation farm! R3,7m. 48 ha. Thabazimbi / Cumberland. 3 hours from Pretoria. Palapidated house and barn. 22 ha irrigation rights. Two strong boreholes together delivers 48 000 48 000 l / h plus sandpunte in the Limpopo river. Gamefarm: 1113

*****************************************************************

Rivier! R5,75m. 319 ha. Thabazimbi. 2 ure vanaf Zambezi Rylaan (Pretoria). Wildwerend omhein. Baie gewone wild. Goeie en baie akkomodasie. Wildplaas: 214

River! R5,75m. 319 ha. Thabazimbi. 2 hours from Zambezi Drive (Pretoria). Game fenced. Abundant ordinary game. Abundant and good acommodation. Gamefarm: 214

**************************************************************

Gelyk soet Bosveld! 734 ha. R7,2m. Thabazimbi / Cumberland. Goeie geboue. Baie wild. Mooi goedversorgde plaas. Wildplaas: 1105

Flat sweet Bushveldt! 734 ha. R7,2m. Thabazimbi / Cumberland. Good buildings. Abundant game. Well maintained farm in good condition. Gamefarm: 1105

*************************************************************************

Binneplaas met ongelooflike drakrag! R10m. 989 ha. Dwaalboom. Huis en buitegeboue. Nie wildwerend omhein nie. Trekwild. 60% drolande waarvan die e onder bloubuffelgras is - ongelooflike drakrag, ook geskik vir drolandgewasse soos sonneblom, katoen ens! Wildplaas: 1055

Inside farm with unbelievable carrying capacity! R10m. 989 ha. Dwaalboom. House and outbuildings. Not game fenced. Free roaming game. 50% dry fields of which is under blue buffalo grass - unbelievable carrying capacity, also suitable for crops like sunflower, cotton etch! Gamefarm: 1055

***********************************************************************

Gelyk soet Bosveld! R12,2m. 953 ha. Inkerman (tussen Lephalale/Ellisras en Thabazimbi). Goeie akkomodasie en buitegeboue. Baie wild. Wildplaas: 1051

Flat sweet Bushveldt! R12,2m. 953 ha. Inkerman (between Lephalale/Ellisras and Thabazimbi). Good accomodation and outbuildings. Abundant game. Gamefarm: 1051

*******************************************************************

Gelyk soet Bosveld! R13m. 766 ha. Thabazimbi / Cumberland / Rooibokkraal. 3 ure vanaf Pretoria. Netjiese herberg en ander geboue. Heelwat gewone wild. Losgoed ingesluit. Wildplaas: 1114

Flat sweet Bushveldt! R13m. 766 ha. Thabazimbi / Cumberland / Rooibokkraal. 3 hours from Pretoria. Good lodge and other buildings. Abundant ordinary game. Loose assets included. Gamefarm: 1114

********************************************************

Goed ontwikkelde intensiewe wildteelplaas. Baie goeie gesogde ligging! R15m. 512 ha. Thabazimbi. Goeie geboue. Slegs duur wild kom voor maar dis nie ingesluit in die prys nie. Baie sterk ondergrondse water - voldoende vir 30 ha besproeiing. Wildplaas: 1000

Very well fully devoped game breeding farm. Very sought-after location! R15m. 512 ha. Thabazimbi. good buildings. Only expensive game occurs but it's not included in the price. Very strong underground water - strong enough for 30 ha irrigation. Gamefarm: 1000

***********************************************************

Gelyk soet Bosveld met rivier en besproeiing! R16m. 2 134 ha. Thabazimbi / Dwaalboom / Madikwe. Huis en jagterskamp. Rooibok 1500, koedoe 100, blouwildebees 350, gemsbok 35, rooihartbees 25, blesbok 20, livingstone eland 6, volstruis 1 (wild nie ingesluit by die prys nie). 6,5 km mooi Marico rivierfront met 5 ha besproeiingsreg. Mooi natuurskoon - reuse bome. Wildplaas: 1095. Twee titelaktes, kan afsonderlik gekoop word: 1051 ha met akkomodasie, buitegeboue en wild vir R8m en 1083 ha met akkomodasie, buitegeboue, wild en 5 ha besproeiing vir R10m.

Flat sweet Bushveldt with river and irrigation! R16m. 2 134 ha. Thabazimbi / Dwaalboom / Madikwe. House and guest camp. Impala 1500, kudu 100, bluewildebeest 350, gemsbuck 35, redhartebeest 25, blesbuck 20, livingstone eland 6, ostrich 1 (game not included with the price). 6,5 km Marico river front with 5 ha irrigation rights. Scenic farm - majestic huge trees. Gamefarm: 1095.
Two title deeds can be purchased seperately: 1051 ha with accomodation, outbuildings and game for R8m and 1083 ha with accommodation, outbuildings, game and 5 ha irrigation for R10m

********************************************************

Rivier! R25m. 2 400 ha. Buffelsdrift. Huis; Herberg; Buitegeboue. Baie wild. 10 ha onder besproeiing. Wildplaas: 228

River! R25m. 2 400 ha. Buffelsdrift. House; Lodge; Outbuildings. Abundant game. 10 ha under irrigation. Gamefarm: 228

*******************************************************

Groot jagplaas met rivier! R48m. Buffelsdrift. 4 723 ha. Aangrensende wildplase 091 & 228 as eenheid (kliek op die plaas se verwysingsnommer om sy detail te sien).
Huge hunting farm with river! R48m. Buffelsdrift. 4 723 ha. Adjacent gamefarms 091 & 228 as a unit (click on the reference number of the farm to see it's detail).

_________________________________________

ANDER GEBIEDE - "NABY" BOSVELD
OTHER AREAS - "NEARBY" BUSHVELDT
Terug boontoe / Back to the top

Area beskrywing: Bosveldgebiede naby Pretoria byvoorbeeld Dinokeng, Warmbad (Bels-Bela), Nylstroom (Modimolle), Naboomspruit (Mookgopong), Groblersdal, Marble Hall, Rustenburg en so aan
Area description: Bushveldt areas near Pretoria like Dinokeng, Warmbaths (Bela-Bela), Nylstroom (Modimolle), Naboomspruit (Mookgopong), Groblersdal, Marble Hall, Rustenburg etch

Magaliesburg / Buffelspoort - R430 000. 10% aandeel in 183 ha plaas in Magaliesberge. Pragtige natuurskoon. Plaas loop tot bo op Magaliesberg by eskarp. Pragtige klowe, strome, poele en fonteine. Die Sterkstroom loop deur die plaas. 35 km na Rustenburg, 15 km na Buffelspoort ATKV. Die 10% ledebelangsluit die volgende in: 10% aandeel in hele plaas met eksklusiewe gebruiksreg van 4 ha regdeur die jaar (met eie woning) en gesamentlike gebruiksreg van die plaas vir ontspanning. Wildplaas: 1112

***********************************************************

Dinokeng. Mooi natuurskoon 'n klipgooi buite Pretoria - so naby u kan daar woon en in die stad werk. R1m. 5 ha. Leeuwfontein, Dinokeng, naby Roodeplaatdam. Heeltemal ongerep. In 'n area waar wild bewaar word, met wild geboer word en waar natuurlike wild nog voorkom. Wildplaas: 137

Dinokeng. Scenery a stonethrow from Pretoria - so close you can live there and work in the city. R1m. 5 ha. Leeuwfontein, Dinokeng, near Roodeplaat Dam. Completely undeveloped. In an area wildlife is protected, game farming is practised and where natural game still roam. Gamefarm: 137

********************************************************

Huis binne 'n natuurreservaat met ryregte! R1,25m. 610 ha. Warmbad (Bela Bela). 1 ure vanaf Pretoria. Mooi ouwreldse huis. Baie wild. 39 aandeelhouers. Wildplaas: 1121

House inside a nature reserve with traversing rights! R1,25m. 610 ha. Warmbaths (Bela Bela). 1 hours from Pretoria. Beautiful old-fashioned house. Abundant game. 39 shareholders. Gamefarm: 1121

**************************************************************************

Mooi gelyk soet Bosveld met 'n effense topografie! R2,15m. 100 ha binne 'n 1 700 ha reservaat. Marble Hall. Netjiese akkommodasie. Slag- en koelgeriewe. Baie gewone wild. Wildplaas: 1098

Scenic flat sweet Bushveldt with some topography! R2,15m. 100 ha inside a 1 700 ha reserve. Marble Hall. Good accommodation. Slaughtering - aand cooling facilities. Abundant ordinary game. Gamefarm: 1098

********************************************************

Mooi natuurskoon! R4,1m onderhandelbaar. 802 ha (25% aandeel). Rooiberg. Goeie herberg. Baie wild. Verkoper het verhuis Kaap toe en wil verkoop. 4 aandeelhouers professionele mense en geen "buurman"probleme nie. Elke aandeelhouer het sy eie herberg. Elke aandeel mag in 2 gedeel word maar nog herberge mag nie gebou word nie. Jaarlikse jagkwota. Wildplaas: 1001

Scenery! R4,1m negotiable. 802 ha (25% share). Rooiberg. Good lodge. Abundant game. Seller relocated to the Cape and wants to sell. 4 shareholders all professional people and no "bad neighbour" problems. Each shareholder have he's own lodge. Each share may be divided into 2 but no more lodges may be built. Yearly hunting quota. Gamefarm: 1001

*******************************************************

Gelyk soet Bosveld! R4,95m. 225 ha. Rooiberg. Gerestoureerde plaashuis. Klompie wild. Wildplaas: 1068b

Flat sweet Bushveldt! R4,95m. 225 ha. Rooiberg. Restored farm house. Some game. Gamefarm: 1068b

*******************************************************

Mooi bergplaas naby die stad! R5,3m. 201 ha. Groblersdal. Goeie huis; Idilliese tentkamp; Ander geboue. Klompie wild. Lekker naweekwegbreekplek. Wildplaas: 1092

Scenic mountainess farm near the city! R5,3m. 201 ha. Groblersdal. Good house; idillic tent camp; Other buildings. Some game. Nice weekend break-away farm. Gamefarm: 1092

*******************************************************

Eko aftree-oord ontwikkeling - belegger gesoek. 60 ha knap buite Brits. Ek het hierdie plasie gelys as klein wildplasie met n luukse herberg. Intussen het die eienaar oordregte verkry en alle beplanning gedoen en toestemmings verkry om dit te ontwikkel as deeltitel aftree-oord. Die navrae eindverbruiker-kopers is goed maar hy benodig kapitaal om die finale afronding te doen alvorens hy sy eerste standplaas kan verkoop. Die ontwikkelaar benodig R5m om vertoon-eenhede te bou en finale afronding te doen alvorens hy kan begin verkoop. Enige aanbod sal oorweeg word om hierdie projek deur die drif te trek, hetsy n aankoop van die eerste twee of drie eenhede vir R5m of n lening of n vennootskap waarvan die besonderhede uitgewerk kan word. Die waarde van hierdie 100-eenhede projek word op sowat R60m bereken. Kom met aanbiedinge! Wildplaas: 971

Eco retirement village development - investor wanted. 60 ha just outside Brits. I listed this property as a small game farm with a luxury game lodge. In the mean time the owner did all the planning and acquired all permissions to develop it into a retirement village. The enquiries from end-user buyers are good but he needs capital to finalise it before he can sell his first stand. The developer needs R5m to build show units and do some final finishing before he can start selling units. Any reasonable offer shall be considered in order to pull this development through, either by purchasing the first two or three units for R5m or extending a loan or engaging in a partnership, the detail to be figured out. The total selling value of this 100 unit development is estimated to be around R60m. Please come with an offer! Gamefarm: 971

*******************************************************

Grens aan 'n Groot 5 reservaat! R7m. 272 ha. Dinokeng - groot voordeel: naby die N1 maar nie aangrensend nie. uur vanaf Pretoria. Vyf kleinerige huise en woonstelle wat 'n goeie huur-inkomste lewer. Min wild. Wildplaas: 1115

Borders a Big 5 reserve! R7m. 272 ha. Dinokeng - huge advantage: near N1 but not adjacent. hour from Pretoria. Five smallish houses and flats give a good monthly rental income. Not much game. Gamefarm: 1115

*******************************************************

Natuurskoon! R8,9m. 275 ha. Rustenburg / Mooinooi. Drie huise waarvan een tans deur die eienaar bewoon word en die ander twee gebruik word vir gaste. Baie wild insluitend duur spesies. Wildplaas: 1110

Scenery! R8,9m. 275 ha. Rustenburg / Mooinooi. Three houses of which one is occupied by the owner and the other two are used for guests. Abundant game including expensive species. Gamefarm: 1110

*******************************************************

Dinokeng - 40 km buite Pretoria! R9,6m. 82 ha. Dinokeng. Luukse geboue. Duur wild teeltroppe. Wildplaas: 1094

Dinokeng - 40 km oiutside Pretoria! R9,6m. 82 ha. Dinokeng. Luxury buildings. Expensive game in breeding herds. Gamefarm: 1094

*******************************************************

Klipgooi buite Pretoria! R14m. 500 ha. Dinokeng. Goeie herberg. Baie wild. Mooi golwende Hoveldplaas met baie strome en damme. Wildplaas: 1067

Stonethrow outside Pretoria! R14m. 500 ha. Dinokeng. Good lodge. Abundant game. Scenic Highveldt farm with abundand glens and dams. Gamefarm: 1067

*******************************************************

Luukse wildplaas met oordregte - maak van dit 'n lopende saak! Maak 'n aanbod. 200 ha. Brits. Luukse 5 ster herberg. Baie wild. 20 ha teelkamp. Swart rooibokke kan oorgeneem word. Wildplaas: 980

Luxury game farm with resort rights - make a running concern of it! Make an offer. 200 ha. Brits. Luxury 5 star lodge. Abundant game. 20 ha breeding camp. Black impala can be purchased as well. Gamefarm: 980
 

*******************************************************

Natuurskoon! R18m. 1 188 ha. Roedtan. Goeie geboue. Baie wild. Mooi natuurskoon met enkelstaande sandsteenkoppies. Wildplaas: 296

Scenery! R18m. 1 188 ha. Roedtan. Good buildings. Abundant game. Scenic with isolated sand stone ridges. Gamefarm: 296

*******************************************************

Baie luukse wildplaas vir die baie welgestelde besigheidsman! R60m. 1627 ha. Dinokeng (noord van Pretoria/Tshwane). 1) Baie luukse woonhuis insluitend gaste-chalets en tuinwoonstel; 2) Luukse herberg; 3) Luukse naweekhuis; 4) Boskamp; 5) Ander verbeteringe soos gymnasium, motocross-baan, slag- en koelgeriewe, store, werkershuise ensovoorts. Baie wild insluitend duur spesies soos buffels, swartwitpense ensovoorts. Rivier met besproeiingsreg, Groot hoeveelheid gronddamme. Drie titelaktes - kan afsonderlik verkoop. Wildplaas: 668

Extremely luxurious game farm for the extremely wealthy businessman! R60m. 1627 ha. Dinokeng (north from Pretoria/Tshwane). 1) Very luxurious house  including guest chalets and garden flat; 2) Luxurious game lodge; 3) Luxurious weekend house; 4) Bush camp; 5) Other improvements like gymnasium, motocross track, slaughtering- and cooling facilities, barn, worker's houses etcetera. Abundant game including expensive species like buffalo, sable etcetera. River with irrigation rights, a Few earth dams. Three title deeds - can be sold separately. Gamefarm: 668

_______________________________________________

ANDER GEBIEDE - "VR" BOSVELD
OTHER AREAS - "FAR" BUSHVELDT
Terug boontoe / Back to the top

Area beskrywing: die gebiede vr noord van Pretoria soos van Pietersburg (Polokwane) en verder op noord soos Louis Trichardt (Makhado), Messina, Alldays noord van die Soutpansberg ens
Area description: the areas far north from Pretoria like Pietersburg (Polokwane) and further up north like Louis Trichardt (Makhado), Messina, Alldays north from the Soutpansberg etch

Gelyk soet Bosveld! R6,45m. 465 ha. Alldays. Puik herberg. Aanloopbaan. Baie wild. 11 buffels kan oorgeneem word teen 'n ekstra R3m. Wildplaas: 969

Flat sweet Bushveldt! R6,45m. 465 ha. Alldays. Good lodge. Runway. Abundant game. 11 buffalo can be acquired at an extra R3m. Gamefarm: 969

*******************************************************

Soutpansberg. Droomplaas! R34m. 4 936 ha. Huise. Baie wild. 60% plat, 60% berg. Standhoudende fonteine en sterk boorgate. Wildplaas: 938

Soutpansberg. Dreamfarm! R34m. 4 936 ha. Houses. Abundant game. 60% flat, 60% mountains. Perennial springs and strong boreholes. Gamefarm: 938

*******************************************************

Soet Bosveld met mooi rantjies en seisoenale spruite! R30m. 1 992 ha. Musina. Puik herberg, boskamp, bestuurdershuis en buitegeboue. Baie gewone wild (rooibok, koedoe, eland, zebra, gemsbok, blouwildebees, kameelperd, njala) plus die volgende duur wild: bastergemsbok 34, swartwitpens 32, swart rooibok ram by gewone ooie met 20 split lammers. 8 ha lusern onder spilpunt uit boorgate 8 teelkampies van 50 ha elk. Wildplaas: 721

Sweet Bushveldt with some hills and seasonal rivers! R30m. 1 992 ha. Musina. Good lodge, bush camp, manager's house & other buildings. Abundant ordinary game (impala, kudu, eland, zebra, gemsbuck, bluewildebeest, giraffe, nyala) plus the following expensive game: roan 34, sable 32, black impala ram with ordinary ewes and 20 split lambs. 8 breeding camps of 50 ha each. Gamefarm: 721

*******************************************************

ANDER GEBIEDE - LANDSWYD & BUURSTATE
OTHER AREAS - COUNTRYWIDE & NEIGHBOURING STATES
Terug boontoe / Back to the top

Botswana! P1800/ha. 4056 ha. Ghanzi (maar nader aan Gobabis, Namibi). Baie basiese naweekhuisie. Koedoes. Beesheining. 6 beeskampe, 2 beeskrale met waters. Voltitel. Wildplaas: 1122

Botswana! P1800/ha. 4056 ha. Ghanzi (but closer to Gobabis, Namibia). Very basic weekend dwelling. Kudus. Cattle fenced. 6 cattle camps, 2 cattle kraals with waters. Full title. Gamefarm: 1122

_________________________________________________

ONLANGS VERKOOP / RECENTLY SOLD
Terug boontoe / Back to the top

Inligting rakende onlangse verkope is geredelik beskikbaar uit aktekantoor-rekords. Ons het vinnige, maklike en goedkoop toegang daartoe. Indien u dus inligting verlang rakende onlangse verkope in n sekere area, kontak ons gerus

Information regarding recent sales is readily available from the deeds office. We have quick, easy and cheap access to this information. If, therefor, you need information regarding recent sales in an area youre welcome to contact us

1068, 951; 776; 343; 925; 831c; 992; 242b; 498; 1025b; 1104

________________________________________________

ALLERLEI / SMALLS
Terug boontoe / Back to the top

Waardevolle trofe! Pryse op aanvraag. Een van Suid-Afrika se voorste jagters moet sy versameling trofe van die hand sit omdat hy allergies geraak het daarvoor. Die trofe is tans in die Oos-Kaap. Wildplaas-items: 1118

Valuable trophies! Prices upon request. One of South-Africa's foremost hunters must get rid of his trophies because he became allergic for it. The trophies are in the Eastern Cape at the moment. Gamefarm items: 1118

________________________________________________

KAARTE / MAPS
Terug boontoe / Back to the top

____________________________________________

ALGEMEEN / GENERAL
Terug boontoe / Back to the top

'n Agent word vergoed vir sukses. Moenie vir my s ek het min tyd spandeer aan hierdie transaksie nie, u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. Indien u my per uur wil vergoed moet u dit van die begin af vir my s. Moenie my penaliseer vir my effektiwiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
An agent gets remunerated for success. Don't tell me I didn't spend much time on this transaction, you don't know what happens behind the scenes. If you want to pay me per hour tell it to me right from the start. Don't penalise me for my efficiency - it actually makes me worth more.

*******************************************************

Vonkpos wenke: 1) Moenie die "Re" / "Insake" lyn ooplos nie; 2) In die "Re" / "Insake" lyn - tik iets in wat duidelik en ondubbelsinnig aandui waaroor dit gaan bv. "Wildplaas gesoek" of "Geluk met jou verjaarsdag"; 3) Gebruik Afrikaans. Rede: Ons kry daagliks 'n stortvloed van gemorspos. Ons het 'n goeie anti-spam program wat die kaf van die koring skei. Dit gebeur egter dikwels dat u vonkpos in die vullismandjie beland omdat u vonkpos soos gemorspos lyk.
Email tips: 1) Don't leave the "Re" / "Subject" line open; 2) In the "Re" / "Subject" line - give a clear and unequivocal indication of what the e-mail is about like "Looking for a game farm" or "Happy birthday"; 3) If possible, use Afrikaans in the Subject line - the body of your e-mail can be English. Reason: We get showered by junk mail daily. We have a rigorous anti-spam program. However, it still often happens that your mail ends up in the spam bucket because your mail looks like spam.

**********************************************************

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter:
1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

**********************************************************


Koper, het u die finansi
le vermo?

Keuring: Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansile vermo het om te koop, maar eks n agent, nie n toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.
Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:
a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.
b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.
c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?
d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?
e) Koop u alleen of saam met vennote?
f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

Die redes:

Opregte navrae: Ons is heeltemal bereid om moeite vir u te doen as u geld eers later gaan beskikbaar raak of as u nog onseker is of u hoegenaamd 'n wildplaas wil koop - solank u die finansile vermo het om te koop, nou of in die toekoms, is dit reg met ons. U mag maar eerlik wees oor u begroting - ons hanteer dit vertroulik en ons kan nie pryse opblaas nie, dis op die internet!

Naewe navrae:
1) Mense met te min geld maar met ambisie of 'n droom: 'n Wildplaas is nie 'n kommersile eiendom nie maar 'n "nice to have". Daarom word die pryse van wildplase nie bereken deur sy opbrengspotensiaal (landbouwaarde) nie. 'n Wildplaas koop jy kontant of met 'n 40% deposito + 60% verband (daar is uitsonderings) maar die verband word gediens uit 'n ander bron as die wildplaas self. Jy koop die plaas en dan laat jy hom werk - dit betaal sy eie uitgawes + maak 'n wins maar nie genoeg om 'n verband te diens + jou lewenstandaard waaraan jy gewoond is te handhaaf nie. Met ander woorde jy koop nie 'n wildplaas op skuld en boer dit uit nie. Dus vra jy nie finansile state of besettingsyfers, met die bedoeling om te bereken of jy die plaas kan bekostig, as jy 'n wildplaas koop nie. Die eskalasie (waardevermeerdering) van 'n wildplaas is gemiddeld 12% per jaar.
2) Mense met te min geld maar ken iemand met geld en probeer dan daardie iemand oorreed om 'n wildplaas te koop (gewoonlik sodat hy, wat die navraag doen, dit kan bestuur): Wees net eerlik asseblief. Moenie vir my s jy's 'n kontantkoper en dan vind ek later uit dis iemand anders se kontant nie! Wees openlik - dalk kan ek jou help om jou droom te verwesenlik.
3) Goedkoop oorsese lenings en buitelandse skenkings vir werkskepping en ekonomiese ontwikkeling (wat gewoonlik 'n besigheidsplan verg) is, in die wildbedryf, 'n foefie.

Kwaadwillige navrae: Ongelukkig is daar mense wat niks geld het nie en nooit 'n wildplaas kan bekostig nie, en hulle weet dit, wat ons probeer misbruik vir 'n gratis besoek aan 'n wildplaas. As ons u uitvang publiseer ons u naam en identiteitsnommer op die internet vir die hele wreld om te sien (sien ons afdeling vir eiendomsagente).

Kommissie
'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my s ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal s dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroer betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie.


Buyer, do you have the financial ability?

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Im an agent, not a tour guide - please dont abuse me. Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:
a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry
b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm
c) What percentage of the purchase price do you have to loan?
d) Are you making use of an investor / investors?
e) Are you buying alone or with partners?
f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

The reasons:

Honest enquiries: We're gladly prepared to make an effort for you if your money shall only be available later or if you're still uncertain if you want to buy a game farm at all - as long as you have the financial ability to buy, now or in future, it's okay with us. You may be honest about your budget - we handle it confidentially and we can't inflate prices, it's on the internet!
Naf enquiries
:
1) People without enough money but with ambition or a dream: A game farm is not a commercial property but a "nice to have". Therefore the price of a game farm is not calculated by it's income potential (agricultural value). You purchase a game farm cash or with a 40% deposit + 60% loan (there are exceptions) but the repayments come from a source other than the game farm itself. You purchase the farm and then you make it work - it can cover it's own expenses and make a profit but not enough to service bond repayments + maintain your standard of living you're used to. In other words you can't buy a game farm on debt and farm it out. Therefore you don't ask for financial statements or occupation figures, with the intent to calculate if you can afford the farm, when buying a game farm. The escalation (growth in value) of a game farm is 12% per annum average.
2) People without enough money but who know somebody with money and try to convince that person to purchase a game farm (usually with the intention to manage the farm for the owner): Please be honest. Don't tell me you're a cash buyer and then I find out later that it's somebody else's cash! Be honest and maybe I can help you to realise your dream.
3) Cheap foreign loans and foreign donations for economic uplifting (that normally requires a business plan) is, in the game farming industry, a gimmick.
Malicious enquiries
: Unfortunately there are people who can't and never will be able to afford a game farm, and they know it, who try to misuse us for a free visit to a game farm. If we catch you out we name and shame you with your name and identity number on the internet for the whole world to see (see our section for estate agents).

Commission
An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market.

 

Terug boontoe / Back to the top

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Free Web Hit Counter