juan@louwill.co.zarroGame farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch


Bosveld is wildwreld / Game farming is nature conservation

Wildplase te koop / Game farms for sale

Opgedateer / Updated: 2022/01/10

Vind op hierdie bladsy / Find on this page

Nuwe Lystings / Recent Listings
---
Beste waarde / Best value
---
Ellisras (Lephalale)
---
Waterberg
---
Thabazimbi
---
Naby Bosveld / Nearby Bushveldt
Dinokeng, Warmbad / Warmbaths (Bela Bela), Nylstroom (Modimolle), Naboomspruit (Mookgopong), Potgietersrus (Mokopane)
en ander gebiede naby Gauteng / and other areas close to Gauteng
---
Vr Bosveld / Far-away Bushveldt
Soutpansberg (Alldays, Messina, Louis Trichardt)
Hoedspruit, Phalaborwa, Nelspruit
en ander gebiede vr van Gauteng / and other areas far from Gauteng

---
Landwyd en buurstate / Countrywide and Neigbouring States
---
Onlangs verkoop / Recently sold
---
Allerlei / Smalls
---
Kaarte / Maps
---
Algemeen / General

Skakels na ander bladsye toe
1) Tuis; 2) Kopers: 2a) Wildplase te koop; 2b) Plaas gesoek vraelys; 3) Verkopers: 3a) Verkoop u plaas vraelys; 4) Ander: 4a) Inleiding; 4b) Wie is ons?; 4c) Interessante feite; 4e) Grondeise en grondhervorming; 4f) Wildpryse; 4g) Kaarte; 4f) Eiendomsagente; 4g) Nuusbrief; 4h) Werk in die wildbedryf; 4i) Wisselkoerse; 4j) Verwante bedrywe (dienste, produkte, kunswerke en vele meer); 4k) Webmeesters; 4l) Kompetisie

Links to other pages
1) Home; 2) Purchasers: 2a) Game farms for sale; 2b) Dream farm questionnaire; 3) Verkopers: 3a) Sell your farm questionnaire; 4) Ander: 4a) Introduction; 4b) About us; 4c) Interesting facts; 4e) Land claims and land reform; 4f) Game prices; 4g) Maps; 4f) Estate agents; 4g) News letter; 4h) Employment in the game farming industry; 4i) Exchange rates; 4j) Related businesses (services, products, art and much more); 4k) Webmasters; 4l) Competition

NUWE LYSTINGS / RECENT LISTINGS
Terug boontoe / Back to the top

Kommersile wildplaas. Golwende soet Bosveld. Rivier! US$9m = R135m. 5 834 ha. Ellisras (Lephalale). 2 ure vanaf Pretoria. Luukse geboue. Alle bosveld / savanne wild in groot getalle insluitend groot 5 (uitgesluit leeus). Wildplaas: 150

Commercial game farm (wildlife ranch). Rolling sweet Bushveldt. River! US$9m = R135m. 5 834 ha. Ellisras (Lephalale). 2 hours from Pretoria. Luxury buildings. All bushveldt / savannah game (wildlife) in huge numbers including big 5 (excluding lions). Gamefarm: 150

Natuurskoon! R1,395m. Huis binne hierdie luukse 1 336 ha eko-landgoed. Halfpad tussen Vaalwater & Ellisras in die Waterberg. 2 ure vanaf Pretoria. Daar is ook 'n klubhuis met 'n lapa en swembad en so aan. Al die gewonde Bosveld wild kom voor in die getalle wat die plaas kan dra. Jag word toegelaat vir lede. Wildplaas: 831e

Scenery! R1,395m. House inside this luxury 1 336 ha eco estate. Halfway between Vaalwater & Ellisras in the Waterberg. 2 hours from Pretoria. There is a club house with a lapa and swimming pool etch. All  the normal Bushveld game are there in the numbers that the farm can carry. Hunting is allowed for members. Gamefarm: 831e

Gelyk soet Bosveld! 734 ha. R14,8m. Thabazimbi / Cumberland. Goeie geboue. Baie wild. Besonderse mooi gelyk soet bosveld met mooi groot bome en goeie grasbedekking. Geboue van die hoogste standaarde. Mooi goedversorgde plaas. Wildplaas: 1105

Flat sweet Bushveldt! 734 ha. R14,8m. Thabazimbi / Cumberland. Good buildings. Abundant game. Exceptionally scenic flat sweet bushveld with nice big trees and god grass cover. Buildings of the highest standards. Well maintained farm in good condition. Gamefarm: 1105

A
Mooi groot maroelabome
! R8m. 1 078 ha
. Baltimore (tussen Ellisras en Alldays). 3 ure vanaf Pretoria. Boskamp. Rooibokke, koedoes en kameelperde. Wildplaas: 246a

Nice big marula trees! R8m. 1 078 ha. Baltimore (between Ellisras en Alldays). 3 hours from Pretoria. Bush lodge. Impalas, kudus and giraffe. Gamefarm: 246a

B
Wild- / besproeiingsplaas! R4,2m. 404 ha
. Baltimore (tussen Ellisras en Alldays). 3 ure vanaf Pretoria. Stoorgeboue. 42 ha besproeiingsreg. Lande uitgespan. Plaas opgedeel in agt of tien klein kampies vir intensiewe teel van wild. Wildplaas: 246b

Game- and irrigation farm! R4,2m. 404 ha. Baltimore (between Ellisras en Alldays). 3 hours from Pretoria. Barns. 42 ha irrigation rights. Irrigation fields are fenced out. The rest of the farm is divided into eight or ten pastures for intensive game breeding . Gamefarm: 246b

C
Bogemelde plase is aangrensend en behoort aan een eienaar, so dis beskikbaar as 'n eenheid: 1 482 ha met 42 ha besproeiingsreg vir R12,2m.

The above farms are adjacent and belong to the same owner, so it can be purchased as a unit: 1 482 ha with 42 ha irrigation rights for R12,2m.

Lopende saak. R500m. 2 400 ha. Noord-Wes Provinsie. 300 ha voerproduksie onder besproeiing. 17 000 beeste in voerkrale. Voerproduksie > voerkrale > slagpale > slaghuise: van Moeder Aarde tot in die verbruiker se yskas in een besigheid. Die netto wins regverdig regtig hierdie prys. Verdere besonderhede slegs aan goedgekeurde kopers. Verwysing: 1157

Running concern. R500m. 2 400 ha. North-West Province. 300 ha under fodder production under irrigation. 17 000 cattle in feedlots. Fodder production >  feedlots > abattoir > butcheries: from Mother Earth to the end user in one business. The nett profit of this business truly justify this price. More particulars to approved purchasers only. Reference: 1157

 

BESTE WAARDE / BEST VALUE
Terug boontoe / Back to the top

Droomplaas. 30% plat, 30% gebroke veld en 30% berg. Seisoenale fonteine & groot bome! R7,5m. 967 ha. Bulgerivier / Elmeston (Waterberg tussen Vaalwater & Ellisras / Lephalale). Plaashuis. Baie wild (aankoopwaarde R1m). Ou trekker, Land Rover en meubels ook ingesluit. Wildplaas: 835

Dreamfarm. 30% flat, 30% broken veldt & 30% mountains. Seasonal springs & big trees! R7,5m. 967 ha. Bulgerivier / Elmeston (Waterberg between Vaalwater & Ellisras / Lephalale). Farmhouse. Abundant game (R1m replacement value). Old tractor, Land Rover & furniture also included. Gamefarm: 835

Natuurskoon! R17m. Waterberg. 3 573 ha. Basiese huis. Berge, dale, valleie, spruite. Klompie wild. Wildplaas: 628

Scenery! R17m. Waterberg. 3 573 ha. Basic house. Mountains, valleys, glens. Some game. Gamefarm: 628

LEPHALALE (ELLISRAS), Limpopo
Terug boontoe / Back to the top

Area beskrywing: Buffelsdrift in die noordweste al teen die Limpoporivier tot by die Magalakwenrivier naby Maasstroom in die noordooste, die Matlabasrivier in die weste tot by Marken in die suidooste insluitend: Soutpan, Inkerman, Steenbokpan, Stockpoort, Monte Christo, Villa Nora, Beauty, Beska, Marken, Baltimore, Tolwe, Tom Burke, Swartwater, Maasstroom, lang stukke Mogolrivier, Matlabasrivier, Limpoporivier, Palalarivier & Magalakwenrivier. Nie die berge suid van die dorp nie - dit val vir bemarkingsdoeleindes onder Waterberg. Die gebied tussen Cumberland & die Matlasbasrivier is Lephalale distrik maar vir bemarkingsdoeleindes val dit onder Thabazimbi.
Area description: Buffelsdrift in the northwest all along the Limpopo river to the Mogalakwena river near Maasstroom in the northeast, the Matalabas River in the west to Marken in the southeast including: Soutpan, Inkerman, Steenbokpan, Stockpoort, Monte Christo, Villa Nora, Beauty, Beska, Marken, Baltimore, Tolwe, Tom Burke, Swartwater, Maasstroom, long stretches of Mogol River, Matlabas River, Limpopo River, Palala River & Magalakwen River. Not the mountains south from the town - for marketing purposes that falls under Waterberg. The area between Cumberland & the Matlabas river falls under Lephalale district but for marketing purposes falls under Thabazimbi.

Mooi stukkie jagveld! R7,5m (met R2m se sonkrag-instellasies om van Eskom se netwerk af te wees, so daarsonder sou die prys R5,5m gewees het - met 'n Eskom kragrekening elke maand). 469 ha. Inkerman (tussen Thabazimbi en Ellisras). 2 ure vanaf Pretoria. Goeie herberg en buitegeboue. Rooibokke, koedoes, waterbokke, blouwildebeeste, njalas, buffels, swartwitpense. 11 wildteelkampies. Losgoed ingesluit. Wildplaas: 061

Scenic hunting farm! R7,5m (wIth R2m's solar power installations to be off Eskom's grid, so without that the price would've been R5,5m - with a Eskom bill every month). 469 ha. Inkerman (between Thabazimbi en Ellisras / Lephalale). 2 ure from Pretoria. Good lodge and outbuildings. Impalas, kudus, waterbucks, bluewildebeests, nyalas, buffalos, sables. 11 game breeding pastures. Loose asset included. Gamefarm: 061

Turksvye in produksie! R9m. 954 ha. Steenbokpan / Soutpan. 3 ure vanaf Pretoria. Bruikbare ou plaashuis. Klompie wild. 50 ha doringlose turksvye in produksie. Wildplaas: 1146

Prickley pears in production! R9m. 954 ha. Steenbokpan / Soutpan. 3 hours from Pretoria. Useable old farmhouse. Some game. 50 ha thornless prickley pears in production. Gamefarm: 1146

Scenery - 10% mountains, big marula trees! R52,9m. 4 656 ha. Marken. 3 ure from Pretoria. Luxury buildings. Abundant game. Running concern. Can be purchased in sections. VAT registered. Gamefarm: 270

This is how it's offered for sale:
3 046 ha for R35m (VAT registred); 1 610 ha for R17,9m (not VAT registred); 4 656 ha for R52,9m
But we can subdivide it differently if you wish

Steenkoolplaas. R255m. 910 ha met minerale-regte in die Steenbokpan omgewing. 380 miljoen metrieke ton A graad steenkool, 15 meter - 90 meter diep. 'n 600 bladsy verslag is beskikbaar. Meer besonderhede aan goedgekeurde kopers. Wildplaas: 1145

Coal farm. R255m. 910 ha with mineral rights in the Steenbokpan area. 380 million metric tons A grade coal, 15 meters - 90 meters deep. A 600 page report is available. More particulars available to approved purchasers. Gamefarm: 1145

Lopende saak. 20 000 ha. R585m. Limpopo Provinsie. Luukse geboue. Alle bosveld- / savanne wild (uitgesluit leeus) in groot getalle. Meer besonderhede aan goedgekeurde kopers. Wildplaas: 1144

Commercial wildlife ranch (running concern). 20 000 ha. R585m. Limpopo Province, South Africa. Luxurious buildings. All bushveldt- / savannah game species (no lions though) in huge numbers. More detail to approved purchasers. Gamefarm: 1144

WATERBERG, Limpopo
Terug boontoe / Back to the top

Areabeskrywing: Die baie bekende Waterberg gebied met Vaalwater (Mabatlane) in die middel, begrens deur Nylstroom (Modimole) in die suide, Thabazimbi in die weste, Naboomspruit (Mookgopong) en Potgietersrus (Mokopane) in die ooste, Ellisras (Lephalale) en Marken in die noorde insluitend Alma, Rankin's Pass, Melkrivier, Welgevonden, Marekeli Nasionale Park, Bulgerivier, Marong, Diamant, Elmeston ens.
Lees meer oor die Waterberg Biosfeer.
Area description: The region well known as the Waterberg with Vaalwater (Mabatlane) in the centre, from Nylstroom (Modimole) in the south, Thabazimbi in the west, Naboomspruit (Mookgopong) and Potgietersrus (Mokopane) in the east, Ellisras (Lephalale) and Marken in the north including Alma, Rankin's Pass, Melkrivier, Welgevonden, Marekeli National Park, Bulge River, Marong, Diamant, Elmeston etch.
Read more about the Waterberg Biosphere

Natuurskoon - berge, dale, riviere! R715 000. Huis binne 'n 1 300 ha privaat wildreservaat. Ryregte oor die hele reservaat. Baie hondmak wild. Regte egte Bosveld. Wildplaas: 321h

Scenery - mountains, flats, rivers! R715 000. House inside a 1 300 ha private game reserve. Traversing rights over the whole of the reserve. Abundant game. Typical real Bushveldt (Savannah). Gamefarm: 321h

Natuurskoon - berge, dale, riviere! R1,17m. Huis binne 'n 1 300 ha privaat wildreservaat. Ryregte oor die hele reservaat. Baie hondmak wild. Regte egte Bosveld. Wildplaas: 321i

Scenery - mountains, flats, rivers! R1,17m. House inside a 1 300 ha private game reserve. Traversing rights over the whole of the reserve. Abundant game. Typical real Bushveldt (Savannah). Gamefarm: 321i

Groot 5 reservaat! 37 000 ha. Waterberg. Luukse herberg. Alle bosveld / savanna wild insluitend die groot 5. Koop 500 ha binne hierdie privaat wildreservaat met geen binnedrade. Verskeie gedeeltes beskikbaar, meeste met luukse herberg, meeste herberge gekommersialiseer. Ook aandele in herberge. Ek adverteer nie elke eiendom nie - doen navraag by my oor wat tans beskikbaar is. Wildplaas: 505

Big 5 reserve! 37 000 ha. Waterberg. Luxury lodge. All bushveldt / savannah game including the big 5. You buy 500 ha inside this private game reserve with no internal fences. Various properties available, most of them with a luxury lodge, most lodges commercialized. Also shares in lodges. I'm not advertising every property individually - please enquire with me as to what is available at the moment. Gamefarm: 505

Goed ontwikkel! R11m. 451 ha. Bulgerivier. 2 ure vanaf Pretoria. Baie goeie huis en ander geboue. Baie losgoed in goeie toestand. 2,1 km Mogol rivierfront. Klompie wild. Binneplaas. Wildplaas: 1138

Well developed! R11m. 451 ha. Bulgerivier. 2 hours from Pretoria. Very good house and other buildings. Abundant loose assets in good condition. 2,1 km Mogol river front. Some game. Inside farm. Gamefarm: 1138

Luukse woonhuis kyk uit oor reusagtige gronddam! R11m. 725 ha. Waterberg / Vaalwater. 2 ure vanaf Pretoria. Luukse woonhuis; Bestuurdershuis; Slaggeriewe. Baie wild. Wildplaas: 1142

Luxury house overlooking HUGE earth dam! R11m. 725 ha. Waterberg / Vaalwater. 2 hours from Pretoria. Luxury house; Mananger's house; Butchery. Abundant game. Gamefarm: 1142

r

Groot 5. Rivier! R16m. 534 ha. Binne-in 'n malaria-vrye Nasionale Park! Eskom krag en boorgat. Geen geboue. Alle Bosveld - / Savanne wild insluitend groot 5. Beperkte ryregte vir hierdie eiendom in die wildtuin maar geen ryregte vir ander mense oor hierdie eiendom nie. Ontwikkelingsregte goedgekeur: 1) Tien woon-eenhede; 2) Bestuurdershuis; 3) Werkerskwartiere en ander funksionele geboue; 4) Tentkamp. 5) Omgewingsimpakstudie en erfenisstudies afgehandel. 6) Soneringsregte & waterregte toegestaan. Baie bergagtig maar mooi plat dele ook. Omheinings en wild onder Parkeraad se bestuur. Wildplaas: 937b

Big 5. River! R16m. 534 ha. Inside a malaria free National Park! Eskom electricity and borehole. No buildings. All Bushveldt - / Savannah game including big 5. Limited traversing rights for this property into the national park but no traversing rights for anybody else onto this property. Development rights acquired: 1) Ten residential units; 2) Manager's house; 3) Staff quarters and other support facilities; 4) Tented camp. 5) Environmental impact studies and heritage studies completed. 6) Zoning rights & water license approved. Very mountainess but nice flat areas as well. Game fencing and game under Park Board's management. Gamefarm: 937b

Droomplaas - plat met rivier en bietjie berg! R22m. 2 722 ha. Waterberg. Huis; Gastehuis; Herberg. Baie wild. Wildplaas: 960

Dreamfarm - flat with river and some mountain! R22m. 2 722 ha. Waterberg. House; Guest house; Lodge. Abundant game. Gamefarm: 960

Waterberg bergplaas. Mooi stuk rivier! R52m. 7 000 ha. Waterberg. Netjiese herberg, buitegeboue en arbeidersverblyf. Normale getalle gewone bosveldwild. Wildplaas: 182

Waterberg mountainess farm. Scenic river! R52m. 7 000 ha. Waterberg. Good lodge, outbuildings and worker's accommodation. Normal numbers of ordinary Bushveldt game. Gamefarm: 182

THABAZIMBI, Limpopo
Terug boontoe / Back to the top

Area beskrywing: vanaf die Maricorivier in ooste tot by Buffelsdrift in die noordweste al langs die Matlabasrivier in die ooste tot by 'n punt noord van Rooiberg in die suidooste tot by Koedoeskop in die suidweste insluitend Rooibokkraal, Koedoeskop, Sentrum, Makoppa, Dwaalboom maar uitgesluit die Rooiberg / Mabula area, wat val onder Warmbad (Bela-Bela). Die gebied tussen Cumberland & die Matlasbasrivier is Lephalale distrik maar vir bemarkingsdoeleindes val dit onder Thabazimbi.
Area description
: from the Marico river in the east to Buffelsdrift in the northwest al langs die Matlabasrivier in the east to a point north from Rooiberg in the southeast to Koedoeskop in the southwest including Rooibokkraal, Koedoeskop, Sentrum, Makoppa, Dwaalboom but excluding the Rooiberg / Mabula area, which falls under Warmbaths (Bela-Bela). The area between Cumberland & the Matlabas river falls under Lephalale district but for marketing purposes falls under Thabazimbi.

Gelyk soet Bosveld! R4,8m. 482 ha. Thabazimbi / Sentrum. 2 ure vanaf Pretoria. Geen geboue. Geen rivier. Nie wildwerend omhein nie, met beeskampe. Trekwild. Wildplaas: 1156b

Flat sweet Bushveldt! R4,8m. 482 ha. Thabazimbi / Sentrum. 2 hours from Pretoria. No buildings. No river. Not game fenced, with cattle pastures. Free roaming game. Gamefarm: 1156b

482 ha beesplaas in die Sentrum omgewing, 50 km noord van Thabazimbi. Alhoewel hierdie wildwreld is, is hierdie nog 'n beesplaas. Twee kante wildheining van bure wat gespan het, verder beesdrade. Verdeel in weikampe van 80 ha elk. Goeie sterk toegeruste boorgate. Waters in elke kamp. Daar is Eskom krag. Weiding in goeie toestand - nie oorbewei of bosverdigting nie. Trekwild wat voorkom is koedoes, rooibokke, vlakvarke en ander kleinwild. Geen geboue nie.

 

Die aangrensende 1 200 ha, ook 'n beesplaas van dieselfde eienaar, is ook in die mark. Dit het Matlabasrivier-front (geen geregistreerde besproeiingsreg nie) en 'n goeie woonhuis en buitegeboue.

609 ha binne 'n 23 000 ha natuurreservaat! R5,95m. 609 ha. Limpopo Provinsie. 3 ure vanaf Pretoria. Netjiese herberg. Alle Bosveld (Savanne) wild, insluitend groot 5, buiten leeus. Wildplaas: 515a

609 ha inside a 23 000 ha nature reserve! R5,95m. 609 ha. Limpopo Province. 3 hours from Pretoria. Good lodge. All Bushveldt (Savanna) game, including big 5, except lions. Gamefarm: 515a

Wild- & besproeiingsplaas teen Limpoporivier! R8m. 974 ha. Thabazimbi / Cumberland. Wildplaas met 18 ha besproeiingsreg. Huis, stoor & buitegeboue. Klompie wild. Wildplaas: 553

Game- & irrigation farm adjacent to Limpopo River! R8m. 974 ha. Thabazimbi / Cumberland. Gamefarm with 18 ha irrigation rights. House, barn & outbuildings. Some game. Gamefarm: 553

Binneplaas met ongelooflike drakrag! R10m. 989 ha. Dwaalboom. Huis en buitegeboue. Nie wildwerend omhein nie. Trekwild. 60% drolande waarvan die e onder bloubuffelgras is - ongelooflike drakrag, ook geskik vir drolandgewasse soos sonneblom, katoen ens! Wildplaas: 1055

Inside farm with unbelievable carrying capacity! R10m. 989 ha. Dwaalboom. House and outbuildings. Not game fenced. Free roaming game. 50% dry fields of which is under blue buffalo grass - unbelievable carrying capacity, also suitable for crops like sunflower, cotton etch! Gamefarm: 1055

Gelyk soet Bosveld! R12m. 1 180 ha. Thabazimbi / Cumberland. 2 ure vanaf Pretoria. Goeie geboue. Baie wild. Wildplaas: 1105b

Flat sweet Bushveldt! R12m. 1 180 ha. Thabazimbi / Cumberland. 2 hours from Pretoria. Good buildings. Abundant game. Gamefarm: 1105b

Gelyk soet Bosveld met rivier! R13m. 1 303 ha. Thabazimbi / Sentrum. 2 ure vanaf Pretoria. Goeie woonhuis en buitegeboue. Trekwild. Nie ten volle wildheining nie. Beesfasiliteite - word bedryf as beesplaas. Matlabasrivier. Geen besproeiingsreg. Wildplaas: 1156

Flat sweet Bushveldt with river! R13m. 1 303 ha. Thabazimbi / Sentrum. 2 ure from Pretoria. Good house and outbuildings. Free roaming game. Not fully game fenced. Cattle installations - managed as cattle farm. Matlabas River. No irrigation rights. Gamefarm: 1156

Goed ontwikkelde intensiewe wildteelplaas. Baie goeie gesogde ligging! R15m. 512 ha. Thabazimbi. Goeie geboue. Slegs duur wild kom voor maar dis nie ingesluit in die prys nie. Baie sterk ondergrondse water - voldoende vir 30 ha besproeiing. Wildplaas: 1000

Very well fully devoped game breeding farm. Very sought-after location! R15m. 512 ha. Thabazimbi. good buildings. Only expensive game occurs but it's not included in the price. Very strong underground water - strong enough for 30 ha irrigation. Gamefarm: 1000

Gelyk soet Bosveld met rivier en besproeiing! R16m. 2 134 ha. Thabazimbi / Dwaalboom / Madikwe. Huis en jagterskamp. Rooibok 1500, koedoe 100, blouwildebees 350, gemsbok 35, rooihartbees 25, blesbok 20, livingstone eland 6, volstruis 1 (wild nie ingesluit by die prys nie). 6,5 km mooi Marico rivierfront met 5 ha besproeiingsreg. Mooi natuurskoon - reuse bome. Wildplaas: 1095. Twee titelaktes, kan afsonderlik gekoop word: 1051 ha met akkomodasie, buitegeboue en wild vir R8m en 1083 ha met akkomodasie, buitegeboue, wild en 5 ha besproeiing vir R10m.

Flat sweet Bushveldt with river and irrigation! R16m. 2 134 ha. Thabazimbi / Dwaalboom / Madikwe. House and guest camp. Impala 1500, kudu 100, bluewildebeest 350, gemsbuck 35, redhartebeest 25, blesbuck 20, livingstone eland 6, ostrich 1 (game not included with the price). 6,5 km Marico river front with 5 ha irrigation rights. Scenic farm - majestic huge trees. Gamefarm: 1095. Two title deeds can be purchased seperately: 1051 ha with accomodation, outbuildings and game for R8m and 1083 ha with accommodation, outbuildings, game and 5 ha irrigation for R10m

Rivier! R25m. 2 400 ha. Buffelsdrift. Huis; Herberg; Buitegeboue. Baie wild. 10 ha onder besproeiing. Wildplaas: 228

River! R25m. 2 400 ha. Buffelsdrift. House; Lodge; Outbuildings. Abundant game. 10 ha under irrigation. Gamefarm: 228

Groot kommersile wildboerdery met besproeiing, weerskante van 'n rivier. R37m. 3 188 ha. Tussen Thabazimbi en Ellisras (Lephalale). Ten volle ontwikkel met ho wildgetalle, luukse akkomodasie vir eienaar, buitelandse gaste, plaaslike jagters, bestuurdershuis, funksionele geboue byvoorbeeld slaggeriewe, store, werkersverblyf ensovoorts. Wildplaas: 061a

Huge commercial game ranch with irrigation, both sides of a river. R37m. 3 188 ha. Between Thabazimbi en Ellisras (Lephalale). Fully develped with high game numbers, luxury accomodation for owner, foreign guests, local hunters, managers house, functional buildings like meat processing facilities, barn, workers accommodation etcetera. Gamefarm: 061a

ANDER GEBIEDE - "NABY" BOSVELD
OTHER AREAS - "NEARBY" BUSHVELDT
Terug boontoe / Back to the top

Area beskrywing: Bosveldgebiede naby Pretoria byvoorbeeld Dinokeng, Warmbad (Bela-Bela), Nylstroom (Modimolle), Naboomspruit (Mookgopong), Groblersdal, Marble Hall, Rustenburg en so aan
Area description: Bushveldt areas near Pretoria like Dinokeng, Warmbaths (Bela-Bela), Nylstroom (Modimolle), Naboomspruit (Mookgopong), Groblersdal, Marble Hall, Rustenburg etch

Mooi natuurskoon 'n klipgooi buite Pretoria - so naby u kan daar woon en in die stad werk. R650 000. 5 ha. Leeuwfontein, Dinokeng, naby Roodeplaatdam. Heeltemal ongerep. In 'n area waar wild bewaar word, met wild geboer word en waar natuurlike wild nog voorkom. Wildplaas: 137

Scenery a stonethrow from Pretoria - so close you can live there and work in the city. R650 000. 5 ha. Leeuwfontein, Dinokeng, near Roodeplaat Dam. Completely undeveloped. In an area wildlife is protected, game farming is practised and where natural game still roam. Gamefarm: 137

Natuurskoon! R1,3m. 6 ha. Dinokeng / Roodeplaatdam. Pretoria. Trekwild. Wildplaas: 137b

Scenery! R1,3m. 6 ha. Dinokeng / Roodeplaatdam. Pretoria. Free roaming game. Gamefarm: 137b

Natuurskoon - gelyk soet Bosveld met enkelstaande rante! R1m. Aandeel in 975 ha. Warmbad (Bela Bela). 1 uur vanaf Pretoria. Huis. Baie wild. Wildplaas: 304g

Scenery - flat sweet Bushveldt with isolated hills! R1m. Share in 975 ha. Warmbaths (Bela Bela). 1 hour from Pretoria. House. Abundant game. Gamefarm: 304gr

Natuurskoon! 633 ha. 22,3% aandele vir R1,4m of 44,8% aandele vir R2,8m. Groblersdal. Twee goeie naweekhuise en 'n gastekamp. Slegs 3 aandeelhouers (as jy albei beskikbare aandele koop bly net twee aandeelhouers oor). Baie wild. Wildplaas: 1029d

Scenery! 633 ha. 22,3% shares for R1,4m or 44,8% shares for R2,8m. Groblersdal. Two good weekend dwellings and a guest lodge. Only 3 shareholders (if you buy both available shares only two shareholders remain). Abundant game. Gamefarm: 1029d

Mooi soet Bosveld met 'n golwende topografie! R2m. 100 ha binne 'n 1 700 ha reservaat. Marble Hall. Netjiese akkommodasie. Slag- en koelgeriewe. Baie gewone wild. Wildplaas: 1098b

Scenic sweet Bushveldt with rolling topography! R2m. 100 ha inside a 1 700 ha reserve. Marble Hall. Good accommodation. Slaughtering - and cooling facilities. Abundant ordinary game. Gamefarm: 1098b

Mooi natuurskoon! R2,5m. 802 ha (25% aandeel). Rooiberg. Goeie herberg. Baie wild. Verkoper het verhuis Kaap toe en wil verkoop. 4 aandeelhouers - professionele mense. Elke aandeelhouer het sy eie akkomodasie. Wildplaas: 1001

Scenery! R2,5m negotiable. 802 ha (25% share). Rooiberg. Good lodge. Abundant game. Seller relocated to the Cape and wants to sell. 4 shareholders - all professional people. Each shareholder have his own accomodation. Gamefarm: 1001

Mooi Bosveld, lekker stil en afgele tussen groot wildplase! R3,2m. 22 ha. Dinokeng, noord van Pretoria. Twee baie basiese huise. Trekwild. Wildplaas: 1154

Scenic Bushveldt, remote and private, snugged in between other game farms! R3,2m. 22 ha. Dinokeng, north from Pretoria. Two very basic houses. Free roaming game. Gamefarm: 1154

Mooi soet Bosveld met 'n golwende topografie! R3,7m. 100 ha binne 'n 1 700 ha reservaat. Marble Hall. Netjiese akkommodasie. Slag- en koelgeriewe. Baie gewone wild. Wildplaas: 1098c

Scenic sweet Bushveldt with rolling topography! R3,7m. 100 ha inside a 1 700 ha reserve. Marble Hall. Good accommodation. Slaughtering - and cooling facilities. Abundant ordinary game. Gamefarm: 1098c

Mooi bergplaas! R4,2m. 201 ha. Groblersdal. Goeie huis; Idilliese tentkamp; Ander geboue. Klompie wild. Lekker naweekwegbreekplek. Wildplaas: 1092

Scenic mountainess farm! R4,2m. 201 ha. Groblersdal. Good house; idillic tent camp; Other buildings. Some game. Nice weekend break-away farm. Gamefarm: 1092

Dinokeng Groot 5 Natuurreservaat! R4,35m. 112 ha. Binne die groot 5 area. 30 minute buite Pretoria. Ou plaashuis. Wildplaas: 1115b

Dinokeng Big 5 Nature Reserve! R4,35m. 112 ha. Inside the big 5 area. 30 minutes outside Pretoria. Old farmhouse. Gamefarm: 1115b

Golwende Bosveldplaas met enkelstaande koppie! R7,5m. 437 ha. Groblersdal. Naweekhuis en rondawel. Baie wild. Drie titelaktes. Wildplaas: 1151

Rolling Bushveldt farm with isolated hill! R7,5m. 437 ha. Groblersdal. Weekend dwelling and rondavel. Abundant game. Three title deeds. Gamefarm: 1151

Baie naby aan Pretoria! R50m. 2 035 ha. Pienaarsrivier. 30 minute vanaf Pretoria. Baie goeie geboue. Baie wild. 20 ha onder besproeiing. Goeie inkomste uit boerdery (insluitend jag, trou venue, naweek-ekotoerisme, voerproduksie onder besproeiing en teel van duur wild). Wildplaas: 1140

Very close to Pretoria! R50m. 2 035 ha. Pienaarsrivier. 30 minutes from Pretoria. Very good buildings. Abundant game. 20 ha under irrigation. Very good income from farming (including hunting, wedding venue, weekend eco-tourism, fodder production under irrigation and breeding of expensive game). Gamefarm: 1140


Hierdie foto is nie op hierdie plaas geneem nie / This photo wasn't taken on this farm

Superluukse wildplaas vir die welgestelde besigheidsman. R55m. 1 847 ha wildplaas 25 km noord van Pretoria. Vyfster akkomodasie insluitend woonhuis en gaste-akkomodasie. Vol wild insluitend duur spesies. Rivier met besproeiing en spilpunte. Verder besonderhede aan goedgekeurde kopers. Wildplaas 668

Super luxury game farm for the very wealthy businessman. R55m. 1 847 ha game farm 25 km north from Pretoria. Five star accommodation including house and guest accommodation. Abundant game including expensive species. River with irrigation and centre pivits. More particulars to approved purchasers. Gamefarm: 668

R210m. 764 ha. Limpopo Provinsie. Hierdie wildreservaat bevat skaars wild, nie net van Suider Afrika nie maar regoor die wreld en aanteel word uitgevoer wreldwyd. Die spesies is nie net antilope nie maar ook primate, roofdiere, vols en ander. Ek herhaal: as ek s eksoties en skaars dan bedoel ek nie swart rooibokke en goue wildebeeste nie ... ek praat van diere wat jy nie geweet het bestaan nie, diere wat jy nog nie eers op tv gesien het nie van dele van hierdie planeet wat jy nog nooit eers van gehoor het nie! Hierdie plaas is hierdie prys werd, nie net in kapitale waarde (grond en diere) nie, maar ook In netto wins - hierdie boerdery maak miljoene Rande netto wins per jaar. Daar is ook 'n vyfster herberg en vier woonhuise asook 'n rivier met besproeiingsreg. Verkoper is bereid om aan te bly as bestuurder. Ongelukkig kan ek geen verdere inligting bekendmaak alvorens die belangstellende koper gekeur is nie. Wildplaas: 1117

R210m. 764 ha. Limpopo Province. This wildlife sanctuary has a wide variety of the most exotic and scarce game species imaginable, not only from Southern Africa but from worldwide. Not only antilope but also primates, predators, birds and others. I repeat:  when I say exotic and scarce I'm not talking of black impala and golden wildebeest. I'm talking of animals you didn't know exist, animals you've never even seen on your tv screen, from places on this planet you've never even heard of. This farm really is worth this price, not only in capital value (land and animals) but also in nett profit - this farming enterprise makes millions of Rands profit per annum. There also is a five star game lodge, four houses and a river with irrigation rights. Seller is prepared to stay on as manager. Unfortunately I can only give more information to approved possible buyers. Gamefarm: 1117

ANDER GEBIEDE - "VR" BOSVELD
OTHER AREAS - "FAR" BUSHVELDT
Terug boontoe / Back to the top

Area beskrywing: die gebiede vr noord van Pretoria soos van Pietersburg (Polokwane) en verder op noord soos Louis Trichardt (Makhado), Messina, Alldays noord van die Soutpansberg ens
Area description: the areas far north from Pretoria like Pietersburg (Polokwane) and further up north like Louis Trichardt (Makhado), Messina, Alldays north from the Soutpansberg etch

Kruger Wildtuin, Kruger Hek, Hazyview! R3,85m onderhandelbaar. 1 ha binne 'n groter eenheid. 2 km vanaf Kruger Hek. Herberg van ho gehalte. Lopende saak. Wildplaas: 1152

Kruger National Park, Kruger Gate, Hazyview! R3,85m negotiable. 1 ha inside a bigger unit. 2 km from Kruger Gate. Luxury lodge. Running concern. Gamefarm: 1152

Mooi topografie Bosveld met 20 ha besproeiing! R9,4m. 1 332 ha. Musina. 4 ure vanaf Pretoria. Twee woonhuise en jagkamp. Heelwat wild. Wildplaas: 721

Scenic topography Bushveldt with 20 ha irrigation! R9,4m. 1 332 ha. Musina. 4 hours from Pretoria. Two houses and guest lodge. Abundant game. Gamefarm: 721

Soet Bosveld - effens gebroke, nie 100% plat nie! R16m. 1 800 ha. Maasstroom. Goeie akkomodasie. Baie wild. Wildplaas: 431

Sweet Bushveldt - slightly broken, not 100% flat! R16m. 1 800 ha. Maasstroom. Good accomodation. Abundant game. Gamefarm: 431

3 040 ha gelyk soet Bosveld met RIVIER & besproeiing! R23,5m. Tolwe / Alldays. 3 ure vanaf Pretoria. Goeie bruikbare geboue, niks luuks nie. Baie wild. Rivierfront , 23 ha besproeiingsreg, 60 ha besproeibare lande. Spilpunte en druplyne. Wildplaas: 352
PS: Hier l heelwat waarde:
10 ha lusern; 5 ha lusern; 20 ha pampoene drip; Nuwe 7 ha spilpunt; Rivierfront; Dam en pompe; 2 000 suurlemoenbome onder besproeiing; Implement nuut; Trekker R600 000; Tlb R400 000; Skaars wild boma hokke laai bank volledig; Jagkamp; Daars nog baie ...

3 040 ha flat sweet Bushveldt with RIVER & irrigation! R23,5m. Tolwe / Alldays. 3 hours from Pretoria. Good useable housing and outbuildings, nothing luxurious. Fully stocked with game. River frontage, 23 ha irrigation rights, 60 ha irrigationable fields. Centre pivits and driplines. Gamefarm: 352
PS: Here is a lot of value: 10 ha lusern; 5 ha lusern; 20 ha pumpkins drip; New 7 ha pivot; River front; Dam and pumps; 2 000 lemon trees under irrigation; Implements new; Tractor  R600 000; Tlb R400 000; Boma and loading place for game; Hunter's cabin; Many more ...

ANDER GEBIEDE - LANDSWYD & BUURSTATE
OTHER AREAS - COUNTRYWIDE & NEIGHBOURING STATES

Terug boontoe / Back to the top

Vrystaatse natuurskoon in 'n Wreld-erfenisgebied! R5,2m. 174 ha. Vrede - Vredefort-koepel. Gerieflike naweekhuisie. Heelwat wild. Wildplaas: 1129

Free State natural beauty in a World Heritage Site ! R5,2m. 174 ha. Vrede - Vredefort-koepel. Nice weekend dwelling. Quite a number of game. Gamefarm: 1129

Zambi! R9,5m. 1 500 ha. Mkushi. Woonhuis en store. 600 ha lande. Heelwat meer kan gewerk word. 1 100 mm ren per jaar. 2 km Luombwarivier. Gaan ingelys word in nuwe besproeiingskema. Twee oeste per seisoen. Blanke gemeenskap. Verwysing: 1137

Zambia! R9,5m. 1 500 ha. Mkushi. House and barn. 600 ha fields. Much more can be tilled. 1 100 mm rain per annum. 2 km Luombwa river. To be incorporated in new irrigation scheme. Two harvests per season. White community. Reference: 1137

27 192 ha prime Kalahari! P120m. Ghanzi, Botswana. Game lodge, houses and functional buildings. 22 192 ha game ranch on freehold, game included (fully stocked). 9 000 ha cattle ranch (cattle not included) on 40 years leasehould. Abundant water. Gamefarm: 1143

ALLERLEI / SMALLS
Terug boontoe / Back to the top

Wettige ivoor - met permitte
Is daar enige-iemand wat vir my 'n waardasie kan gee op hierdie olifant-ivoor?
Is daar enige-iemand wat 'n aanbod wil maak op enige item?

Verwysing: 1148

Legal ivory - with permits
Is there anybody who can give me a valuation on this elephant ivory?
Is there anybody who wants to make an offer on any of these items?

Reference: 1148

ONLANGS VERKOOP / RECENTLY SOLD
Terug boontoe / Back to the top

Inligting rakende onlangse verkope is geredelik beskikbaar uit aktekantoor-rekords. Ons het vinnige, maklike en goedkoop toegang daartoe. Indien u dus inligting verlang rakende onlangse verkope in n sekere area, kontak ons gerus

Information regarding recent sales is readily available from the deeds office. We have quick, easy and cheap access to this information. If, therefor, you need information regarding recent sales in an area youre welcome to contact us

 

KAARTE / MAPS
Terug boontoe / Back to the top

ALGEMEEN / GENERAL
Terug boontoe / Back to the top

'n Agent word vergoed vir sukses. Moenie vir my s ek het min tyd spandeer aan hierdie transaksie nie, u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. Indien u my per uur wil vergoed moet u dit van die begin af vir my s. Moenie my penaliseer vir my effektiwiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
An agent gets remunerated for success. Don't tell me I didn't spend much time on this transaction, you don't know what happens behind the scenes. If you want to pay me per hour tell it to me right from the start. Don't penalise me for my efficiency - it actually makes me worth more.

*******************************************************

Vonkpos wenke: 1) Moenie die "Re" / "Insake" lyn ooplos nie; 2) In die "Re" / "Insake" lyn - tik iets in wat duidelik en ondubbelsinnig aandui waaroor dit gaan bv. "Wildplaas gesoek" of "Geluk met jou verjaarsdag"; 3) Gebruik Afrikaans. Rede: Ons kry daagliks 'n stortvloed van gemorspos. Ons het 'n goeie anti-spam program wat die kaf van die koring skei. Dit gebeur egter dikwels dat u vonkpos in die vullismandjie beland omdat u vonkpos soos gemorspos lyk.
Email tips: 1) Don't leave the "Re" / "Subject" line open; 2) In the "Re" / "Subject" line - give a clear and unequivocal indication of what the e-mail is about like "Looking for a game farm" or "Happy birthday"; 3) If possible, use Afrikaans in the Subject line - the body of your e-mail can be English. Reason: We get showered by junk mail daily. We have a rigorous anti-spam program. However, it still often happens that your mail ends up in the spam bucket because your mail looks like spam.

**********************************************************

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter:
1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

**********************************************************

Koper, het u die finansile vermo?

Keuring: Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansile vermo het om te koop, maar eks n agent, nie n toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.
Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:
a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.
b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.
c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?
d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?
e) Koop u alleen of saam met vennote?
f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

Die redes:

Opregte navrae: Ons is heeltemal bereid om moeite vir u te doen as u geld eers later gaan beskikbaar raak of as u nog onseker is of u hoegenaamd 'n wildplaas wil koop - solank u die finansile vermo het om te koop, nou of in die toekoms, is dit reg met ons. U mag maar eerlik wees oor u begroting - ons hanteer dit vertroulik en ons kan nie pryse opblaas nie, dis op die internet!

Naewe navrae:
1) Mense met te min geld maar met ambisie of 'n droom: 'n Wildplaas is nie 'n kommersile eiendom nie maar 'n "nice to have". Daarom word die pryse van wildplase nie bereken deur sy opbrengspotensiaal (landbouwaarde) nie. 'n Wildplaas koop jy kontant of met 'n 40% deposito + 60% verband (daar is uitsonderings) maar die verband word gediens uit 'n ander bron as die wildplaas self. Jy koop die plaas en dan laat jy hom werk - dit betaal sy eie uitgawes + maak 'n wins maar nie genoeg om 'n verband te diens + jou lewenstandaard waaraan jy gewoond is te handhaaf nie. Met ander woorde jy koop nie 'n wildplaas op skuld en boer dit uit nie. Dus vra jy nie finansile state of besettingsyfers, met die bedoeling om te bereken of jy die plaas kan bekostig, as jy 'n wildplaas koop nie. Die eskalasie (waardevermeerdering) van 'n wildplaas is gemiddeld 12% per jaar.
2) Mense met te min geld maar ken iemand met geld en probeer dan daardie iemand oorreed om 'n wildplaas te koop (gewoonlik sodat hy, wat die navraag doen, dit kan bestuur): Wees net eerlik asseblief. Moenie vir my s jy's 'n kontantkoper en dan vind ek later uit dis iemand anders se kontant nie! Wees openlik - dalk kan ek jou help om jou droom te verwesenlik.
3) Goedkoop oorsese lenings en buitelandse skenkings vir werkskepping en ekonomiese ontwikkeling (wat gewoonlik 'n besigheidsplan verg) is, in die wildbedryf, 'n foefie.

Kwaadwillige navrae: Ongelukkig is daar mense wat niks geld het nie en nooit 'n wildplaas kan bekostig nie, en hulle weet dit, wat ons probeer misbruik vir 'n gratis besoek aan 'n wildplaas. As ons u uitvang publiseer ons u naam en identiteitsnommer op die internet vir die hele wreld om te sien (sien ons afdeling vir eiendomsagente).

Kommissie
'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my s ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal s dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroer betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie.

Buyer, do you have the financial ability?

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Im an agent, not a tour guide - please dont abuse me. Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:
a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry
b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm
c) What percentage of the purchase price do you have to loan?
d) Are you making use of an investor / investors?
e) Are you buying alone or with partners?
f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

The reasons:

Honest enquiries: We're gladly prepared to make an effort for you if your money shall only be available later or if you're still uncertain if you want to buy a game farm at all - as long as you have the financial ability to buy, now or in future, it's okay with us. You may be honest about your budget - we handle it confidentially and we can't inflate prices, it's on the internet!
Naf enquiries
:
1) People without enough money but with ambition or a dream: A game farm is not a commercial property but a "nice to have". Therefore the price of a game farm is not calculated by it's income potential (agricultural value). You purchase a game farm cash or with a 40% deposit + 60% loan (there are exceptions) but the repayments come from a source other than the game farm itself. You purchase the farm and then you make it work - it can cover it's own expenses and make a profit but not enough to service bond repayments + maintain your standard of living you're used to. In other words you can't buy a game farm on debt and farm it out. Therefore you don't ask for financial statements or occupation figures, with the intent to calculate if you can afford the farm, when buying a game farm. The escalation (growth in value) of a game farm is 12% per annum average.
2) People without enough money but who know somebody with money and try to convince that person to purchase a game farm (usually with the intention to manage the farm for the owner): Please be honest. Don't tell me you're a cash buyer and then I find out later that it's somebody else's cash! Be honest and maybe I can help you to realise your dream.
3) Cheap foreign loans and foreign donations for economic uplifting (that normally requires a business plan) is, in the game farming industry, a gimmick.
Malicious enquiries
: Unfortunately there are people who can't and never will be able to afford a game farm, and they know it, who try to misuse us for a free visit to a game farm. If we catch you out we name and shame you with your name and identity number on the internet for the whole world to see (see our section for estate agents).

Commission
An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market.

Terug boontoe / Back to the top

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCK3mHp5kM8sAYyE1KrsiTTA/videos

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Free Web Hit Counter