Gamefarm Gamefarm Gamefarm Gamefarm Gamefarm Gamefarm Gamefarm Gamefarm Gamefarm Gamefarm

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
 
 
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.
 

Opgedateer

2020-02-26 Updated

The Team
Ons  Span


Tjaka Erasmus
Founder
/ Stigter

vlagzar.gif (890 bytes)

Ligging van ons kantoor (plaas Vygeboomspoort): Vanaf Lephalale (Ellisras) ry op die teerpad na Thabazimbi. 10 buite Lephalale draai links (oos) op 'n plaaspad. Daar is steengeboude pilare, wit gepleister. Die bordjie lees "Ekard Boerdery". Jy ry oor 'n motorhek. 8,3 km vanaf die teerpad gaan jy oor 'n motorhek. Daar is geboude pilare, gepleister maar nie geverf nie. 100 m verder op links is 'n identiese motorhek met 'n groot houthek langsaan. Daar's 'n bordjie (baie kunssinnig - kyk mooi) "Vygeboomspoort". Draai daar in en ry tot by ons kantoor.
Vliegvelde:
Jan-se-gat (aanloopbaan vir
Gamefarmnet & Zambesiaca): Suid 23*45.955', Oos 027*44.463'. Aanloopbaan op plaas. Land alleen hier nadat uitdruklike reŽlings getref is. Kliek hier vir 'n kaart van die aanloopbaan.
Lephalale (Ellisras) vliegveld: Suid 23*43.492', Oos 027*42.042'. Onbemande geteerde aanloopbaan.
Helikopters: kom land voor ons kantoor: Suid 23*48.542', Oos 027*46.218'

Akkomodasie: Indien u by ons oornag sal dit wees by die ondergemelde herberg (ons bure), behalwe indien anders ooreengekom:
Naam van herberg: Zambesiaca.
Ligging: Op pad na ons kantoor maar 7 km vanaf die teerpad draai u links in by hulle bordjie.
Tarief: R456-00 per chalet (2 persone) per nag, geen etes ingesluit. Ons ons voorsien etes teen: aandete R per persoon; ontbyt R per persoon.
Beskrywing: Pragtige grasdak houtchalets onder groot bome teen die Mogolrivier in die Waterberge. Groot onthaal- / kuiergebou.
Kliek op die klein fototjies om dit te vergroot & nÚg foto's te sien.

 

Curriculum Vitae van Tjaka (gedoop: Petrus) Erasmus

1962: Gebore naby Brits
1969 - 1974: Laerskool Brits
1975: Laerskool Ellisras
1976 - 1980: HoŽrskool Ellisras.
Perdry, jag, rugby
1981 - 1982: Diensplig. Korporaal. Aksie in Angola
1983 - 1986: Baccalareus Procurationis (B.Proc), Randse Afrikaanse Universiteit, Johannesburg
1987 - 1989: Baccalareus Legum (LL.B), Randse Afrikaanse Universiteit, Johannesburg deeltyds terwyl ek leerklerkskap in Johannesburg aflÍ
1990: Toegelaat as prokureur. Praktiseer in Johannesburg (1990) & Louis Trichardt (1991)
1992: Open 'n kantoor in my tuisdorp, Ellisras. Spesialiseer in aangeleenthede rakende die wildbedryf, hoofsaaklik verkoop van wildplase vir kommissie. Ek geniet steeds perdry, jag & rugby (nou toeskouer!)
2007: Verskuif my verblyf en kantoor na Amanyane 410, 'n landbouhoewe noord-oos van Pretoria, naby Roodeplaatdam.
 

vlagbrittanje.gif (1189 bytes)

Location of our office (farm Vygeboomspoort): From Lephalale (Ellisras) go on the tar road to Thabazimbi. 10 km outside Ellisras turn left (east) at a farm road. The sign says "Ekard Boerdery". There are built pillars painted white with a cattle grid. 8,3 km on that road you cross over a cattle grid again. There are built pillars, plastered but not painted. 100 m further there is an identical cattle grid & pillars with a huge wooden gate. There's an arty sign (look carefully) "Vygeboomspoort". Turn left, cross over the cattle grid & drive to our office.
Airfields:
Jan-se-gat (runway for
Gamefarmnet & Zambesiaca): South 23*45.955', East 027*44.463'. Runway on a farm. Land here only after express arrangements. Klick here for a map of this runway.
Lephalale (Ellisras) airfield: South 23*43.492', East 027*42.042'. Unmanned tarred airfield.
Helicopters: land in front of our office: South 23*48.542', East 027*46.218'

Accomodation: When you overnight with us you'll overnight at the following lodge (our neighbours) unless arranged differently:
Name of lodge: Zambesiaca.
Location: On the way to our office but 7 km from the tar road you turn left at their sign.
Tariff: R456-00 per chalet (2 persons) per night, no catering included. We cater at: dinner R per person; breakfast R per person.
Description: Beautifull thached wooden chalets under huge trees on the bank of the Mogol river in the Waterberg. Big catering building.
Click on the picture to enlarge it & to see more pictures
.

 

Curriculum Vitae of Tjaka (baptised: Petrus) Erasmus

1962: Born near Brits, South Africa
1969 - 1974: Primary School, Brits
1975: Primary School, Ellisras
1976 - 1980: High School, Ellisras
Horse riding, hunting, rugby
1981 - 1982: Compulsary military service. Corporal. Action in Angola
1983 - 1986: Baccalareus Procurationis (B.Proc), Rand Afrikaans Univarsity, Johannesburg
1987 - 1989: Baccalareus Legum (LL.B), Rand Afrikaans Univarsity, Johannesburg part time while doing articles of clerkship

in Johannesburg
1990: Admitted to the legal profession as attorney-at-law. Practise as such in Johannesburg (1990) & Louis Trichardt (1991)
1992: Opens an office in my home town, Ellisras. Specializes in matters relating to the game farming industry, primarily selling game farms for commission. I still enjoy horse riding, hunting & rugby (now spectator!)
2007: Remove my residence and office to Amanyane 410, a smallholding north-east from Pretoria, near Roodeplaat dam.
 

Universiteitsgraad / University degree - B Proc (RAU 1987)
Toelatingsertifikaat / Certificate of Admission - 1990)
Universiteitsgraad / University degree - LL B (RAU 1991)

Getrouheidsfondssertifikate voor 2006 nie digitaal beskikbaar nie
Fidilty Fund Certificates before 2006 not available in digital format

Getrouheidsfondssertifikaat / Fidility Fund Certificate 2006
Getrouheidsfondssertifikaat / Fidility Fund Certificate 2007
Getrouheidsfondssertifikaat / Fidility Fund Certificate 2008
Getrouheidsfondssertifikaat / Fidility Fund Certificate 2009
Getrouheidsfondssertifikaat / Fidility Fund Certificate 2010
Getrouheidsfondssertifikaat / Fidility Fund Certificate 2011
Getrouheidsfondssertifikaat / Fidility Fund Certificate 2012
Getrouheidsfondssertifikaat / Fidility Fund Certificate 2013
Getrouheidsfondssertifikaat / Fidility Fund Certificate 2014
Getrouheidsfondssertifikaat / Fidility Fund Certificate 2015
Getrouheidsfondssertifikaat / Fidility Fund Certificate 2016
Getrouheidsfondssertifikaat / Fidility Fund Certificate 2017

Getrouheidsfondssertifikaat / Fidility Fund Certificate 2018
Getrouheidsfondssertifikaat / Fidility Fund Certificate 2019
Getrouheidsfondssertifikaat / Fidility Fund Certificate 2020

Komplimente / Compliments

Paula Becker, 2019-02-15: Dankie Tjaka vir alles wat jy gedoen het. Vir my is dit baie hartseer maar dit is die beste. Ek glo die Here was saam in ons besluite. Dit was baie moeilik vir my maar jy was 'n steunpilaar Tjaka, baie baie dankie. PS: Ek het Paula-hulle se plaas verkoop onder moeilike omstandighede.

Gert van der Merwe, 2019-02-18: "Ek't lekker saam met jou gewerk".

Danie le Roux: Plesier Tjaka...ja, dit het alles by jou begin. Dankie vir jou hulp! Sal enige tyd weer besigheid met jou doen!

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

www.gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / Pretoria office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 www.gamefarmnet.co.za


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation


Tjaka Erasmus

Click Here!